ราคาเริ่มต้น 11,900.-
สายการบิน Cathay Pacific
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ 49-0718-HKG01 ฮ่องกง เซินเจิ้น กระเช้านองปิง-3D2N(CX)
กำหนดการ 29 มิ.ย. – 1 ก.ค.61 ( 4 ที่สุดท้าย )
5 – 7 ก.ค.61 (10 ที่สุดท้าย )
14 – 16 ก.ค.61 (9 ที่สุดท้าย )
19 – 21 ก.ค.61 ( 4 ที่สุดท้าย )
26 – 28 ก.ค.61 ( 14 ที่สุดท้าย )
28 – 30 ก.ค.61 ( เต็ม )
4 – 6 ส.ค.61
11 – 13 ส.ค.61 ( 10 ที่สุดท้าย )
18 – 20 ส.ค.61 ( 8 ที่สุดท้าย)
25 – 27 ส.ค.61
1 – 3 ก.ย.61
8 – 10 ก.ย.61
13 – 15 ก.ย.61
20 – 22 ก.ย.61
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled