ราคาเริ่มต้น 11,900.-
สายการบิน Cathay Pacific
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ 49-0418-HKG01 ฮ่องกง เซินเจิ้น สักการะพระใหญ่ลันเตา-3D2N(CX)
กำหนดการ 7 – 9 เม.ย.61 (4 ที่สุดท้าย)
26 – 28 เม.ย.61
27 – 29 เม.ย.61
28 – 30 เม.ย.61
25 – 27 พ.ค.61 (10 ที่สุดท้าย)
9 – 11 มิ.ย.61
16 – 18 มิ.ย.61
23 – 25 มิ.ย.61
28 มิ.ย. – 1 ก.ค.61
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled