ราคาเริ่มต้น 17,900.-
สายการบิน Cathay Pacific
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ 49-0718-HKG03 ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์-3D2N(CX)
กำหนดการ 29 มิ.ย. – 1 ก.ค.61 ( 4 ที่สุดท้าย )
14 – 16 ก.ค.61 ( 10 ที่สุดท้าย )
9 – 11 ส.ค.61
16 – 18 ส.ค.61
23 – 25 ส.ค.61
25 – 27 ส.ค.61
30 ส.ค. – 1 ก.ย.61
8 – 10 ก.ย.61
22 – 24 ก.ย.61
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled