ราคาเริ่มต้น 17,900.-
สายการบิน Cathay Pacific
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ 49-0618-HKG03 ฮ่องกง พระใหญ่นองปิง ดิสนีย์เเลนด์-3D2N(CX)
กำหนดการ 2 – 4 มิ.ย.61
23 – 25 มิ.ย.61
29 มิ.ย. – 1 ก.ค.61
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled