ราคาเริ่มต้น 6,996.- ไม่รวมค่าวีซ่า 1,500 / ท่าน
สายการบิน Air Macau
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ 51-0518- ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ จ๊าก จ๊าก-3D2N(NX)
กำหนดการ 18 – 20 พฤษภาคม 61
25 – 27 พฤษภาคม 61
29 – 31 พฤษภาคม 61
1 – 3 มิถุนายน 61
8 – 10 มิถุนายน 61
10 – 12 มิถุนายน 61
14 – 16 มิถุนายน 61
15 – 17 มิถุนายน 61
21 – 23 มิถุนายน 61
22 – 24 มิถุนายน 61
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled