ราคาเริ่มต้น 9,999.-
สายการบิน Emirates Airlines
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ 51-0618-ฮ่องกงเพียวๆลดทั้งเกาะ-3D2N(EK)
กำหนดการ 3 – 5 มิ.ย.61
4 – 6 มิ.ย.61
6 – 8 มิ.ย.61
10 – 12 มิ.ย.61
11 – 13 มิ.ย.61
17 – 19 มิ.ย.61
20 – 22 มิ.ย.61
24 – 26 มิ.ย.61
1 – 3 ก.ค.61
3 – 5 ก.ค.61
4 – 6 ก.ค.61
9 – 11 ก.ค.61
11 – 13 ก.ค.61
16 – 18 ก.ค.61
17 – 19 ก.ค.61
18 – 20 ก.ค.61
24 – 26 ก.ค.61
25 – 27 ก.ค.61
29 – 31 ก.ค.61
30 ก.ค –  1 ส.ค.61
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled