ราคาเริ่มต้น 10,888.- ไม่รวมค่าวีซ่า 1,500 / ท่าน
สายการบิน Cathay Pacific
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ 71-0917– HKTG03 ฮ่องกง ดิสนีย์ เซินเจิ้น–3D2N(CX)
กำหนดการ 1 – 3 กันยายน 60
9 – 11 กันยายน 60
15 – 17 กันยายน 60
3 – 5 ตุลาคม 60
4 – 6 ตุลาคม 60
27 – 29 ตุลาคม 60
29 – 31 ตุลาคม 60
10 – 12 พฤศจิกายน 60
11 – 13 พฤศจิกายน 60
17 – 19 พฤศจิกายน 60
15 – 17 ธันวาคม 60
22 – 24 ธันวาคม 60
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled