ราคาเริ่มต้น 16,900.-
สายการบิน AIR ASIA X
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ 31-0817-Summer Fresh In Korea-5D3N(XJ)
กำหนดการ 22 – 26 ส.ค.60  ( 12 ที่สุดท้าย )  12,900 
23 – 27 ส.ค.60  ( 12 ที่สุดท้าย )  12,900
24 – 28 ส.ค.60  ( 12 ที่สุดท้าย ) 12,900
ตลอดเดือน กันยายน 60

( รายละเอียดด้านในโปรแกรม )
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled