ราคาเริ่มต้น 11,998.-
สายการบิน T’way Air
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ 47-0518-KTW21 เกาหลีปูซาน เคียงจู แทกู -5D3N(TW)
กำหนดการ 10 – 14 พ.ค.61
19 – 23 พ.ค.61
27 – 31 พ.ค.61
6 – 10 มิ.ย.61
16 – 20 มิ.ย.61
23 – 27 มิ.ย.61
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled