ราคาเริ่มต้น 28,900.-
สายการบิน Korean Air
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ 21-0118-เกาหลี Valley of paradise Ski&Snow-5D3N(KE)
กำหนดการ 10 – 14 ม.ค.61
17 – 21 ม.ค.61
24 – 28 ม.ค.61
31 ม.ค. – 4 ก.พ.61
21 – 25 ก.พ.61
14 – 18 ก.พ.61
28 ก.พ. – 4 มี.ค.61
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled