ราคาเริ่มต้น 8,999.-
สายการบิน AIR ASIA
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ 27-0917- CLASSIC VIETNAM ฮานอย-ฮาลอง-3D2N(FD)
กำหนดการ 8 – 10 ก.ย.60
9 – 11 ก.ย.60
15 – 17 ก.ย.60
16 – 18 ก.ย.60
22 – 24 ก.ย.60
23 – 25 ก.ย.60
29 ก.ย. – 1 ต.ค.60
30 ก.ย. – 2 ต.ค.60
6 – 8 ต.ค.60
7 – 9 ต.ค.60
13 – 15 ต.ค.60
14 – 16 ต.ค.60
20 – 22 ต.ค.60
22 – 24 ต.ค.60
21 – 23 ต.ค.60
22 – 24 ต.ค.60
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled