ราคาเริ่มต้น 9,999.-
สายการบิน AIR ASIA
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ 27-1017-WORLD HERRITAGE VIETNAM-4D3N(FD)
กำหนดการ 6 – 9 ต.ค.60
13 – 16 ต.ค.60
20 – 23 ต.ค.60
3 – 6 พ.ย.60
1 – 4 ธ.ค.60
8 – 11 ธ.ค.60
22 – 25 ธ.ค.60
29 ธ.ค. – 1 ม.ค.61
30 ธ.ค. – 2 ม.ค.61
5 – 8 ม.ค.61
12 – 15 ม.ค.61
19 – 22 ม.ค.61
26 – 29 ม.ค.61
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 61
( รายละเอียด้านในโปรแกรม )
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled