ราคาเริ่มต้น 12,900.-
สายการบิน Bangkok Airways
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ 49-0718-VN08 เว้ ดานัง-4D3N(PG)
กำหนดการ 5 – 8 ก.ค.61
12 – 15 ก.ค.61
19 – 22 ก.ค.61
26 – 29 ก.ค.61
2 – 5 ส.ค.61
10 – 13 ส.ค.61
16 – 19 ส.ค.61
23 – 26 ส.ค.61
30 ส.ค. – 2 ก.ย.61
6 – 9 ก.ย.61
13 – 16 ก.ย.61
20 – 23 ก.ย.61
27 – 30 ก.ย.61
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled