ราคาเริ่มต้น 21,777.-
สายการบิน China Airlines
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ 31-0718-TPE23 หยุดพัก..หยุดที่ TAIWAN-4D3N(CI)
กำหนดการ 26 – 29 ก.ค.61
27 – 30 ก.ค.61
9 – 12 ส.ค.61
10 – 13 ส.ค.61
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled