ราคาเริ่มต้น 16,661.-  ไม่รวมค่าวีซ่า 1,500 / ท่าน
สายการบิน Myanmar National Airlines
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ 51-0218- ฮ่องกง ย่างกุ้ง-4D3N(UB)
กำหนดการ 25 – 28 กุมภาพันธ์ 61
27 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 61
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled