ทีมบิ้วดิ้ง แรลลี่

ทีมบิ้วดิ้ง แรลลี่
ด้วยประสบการณ์ด้านสันทนาการกว่าสิบปีและบุคลากรด้านการจัดการนันทนาการโดยตรง ทำให้เราสามารถออกแบบโปรแกรมฝึกอบรมที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของท่านมากที่สุด ทั้งหัวข้อบรรยาย กิจกรรมสานสัมพันธ์ วอคแรลลี่ กิจกรรมพิเศษ รวมทั้งเรายังมีวิยากรเฉพาะด้านมากมาย ให้ท่านได้ทั้งสาระความรู้ ความบันเทิง และการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ แก่องค์กรหรือหน่วยงานของท่าน มากที่สูงสุด บริการของเรายังครอบคลุม เรื่องที่พัก อาหาร และการเดินทาง ทำให้ท่านมั่นใจว่า เมื่อเลือกใช้บริการของ SDTY TOUR เป็นทางเลือกที่ตรงใจท่านมากที่สุด ด้วยบริการแบบ ONE STOP SERVICE ที่ตอบสนองความต้องการของท่านในที่เดียว เราจึงหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพองค์กรของท่านไปสู่จุดมุ่งหมายสูงสุด
ติดต่อ-สอบถาม

หัวข้อ

ชื่อ

อีเมล

เบอร์โทร

ข้อความ