ราคาเริ่มต้น 2,900.-
สายการบิน ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ 25-1017– HKG005 แพคเกจฮ่องกง ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ไม่รวมที่พัก –3D2N(ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
กำหนดการ 20 ต.ค. 60 – 2 ม.ค. 61
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled