ทัวร์ต่างประเทศ

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ
 • ทัวร์เวียดนาม JVN07B-โฮจิมินห์-มุยเน่ 3D2N (SL)
  ราคาเริ่มต้น 6,666.-
  สายการบิน Lion Air
  ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
  รหัสทัวร์ 44-1117-JVN07B-โฮจิมินห์-มุยเน่-3D2N(SL)
  กำหนดการ 03-05 พ.ย.60
  04-06 พ.ย.60
  05-07 พ.ย.60
  09-11 พ.ย.60
  10-12 พ.ย.60
  11-13 พ.ย.60
  12-14 พ.ย.60
  16-18 พ.ย.60
  17-19 พ.ย.60
  18-20 พ.ย.60
  19-21 พ.ย.60
  23-25 พ.ย.60
  24-26 พ.ย.60
  25-27 พ.ย.60
  26-28 พ.ย.60
  untitled
 • ทัวร์ฮ่องกง HKG17 ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3D2N (CX) ทัวร์ฮ่องกง
  ราคาเริ่มต้น 13,999.-
  สายการบิน Cathay Pacific
  ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
  รหัสทัวร์ 31-1117-HKG17 ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์-3D2N(CX)
  กำหนดการ 03-05 พ.ย. 60
  04-06 พ.ย. 60
  24-26 พ.ย. 60
  untitled
 • ทัวร์อียิปต์ EGYPT ผจญภัยดินแดนฟาโรห์ 4D2N (MS)
  ราคาเริ่มต้น 26,662.-
  สายการบิน EGYPT AIR
  ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
  รหัสทัวร์ 51-1117-EGYPT ผจญภัยดินแดนฟาโรห์-4D2N(MS)
  กำหนดการ 25 – 28 พ.ย. 60
  02 – 05 ธ.ค. 60
  16 – 19 ธ.ค. 60
  untitled
 • ทัวร์ยุโรป Cz Austria Hungary 7D4N (EK)
  ราคาเริ่มต้น 36,999.-
  สายการบิน Emirates Airlines
  ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
  รหัสทัวร์ 11-0218-Cz Austria Hungary-7D4N(EK)
  กำหนดการ 14-19 ก.พ. 61
  28 ก.พ. – 5 มี.ค. 61
  16-21 มี.ค. 61
  29 มี.ค. – 3 เม.ย. 61
  untitled
 • ทัวร์อินเดีย Grand India มุมไบ-ปูเน่-อจันตา-อโลล่า-มุมไบ 6D3N (SL)
  ราคาเริ่มต้น 19,999.-
  สายการบิน Lion Air
  ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์ 62-1117-Grand India มุมไบ-ปูเน่-อจันตา-อโลล่า-มุมไบ-6D3N(SL)
  กำหนดการ 29 พ.ย. – 2 ธ.ค. 60
  6-10 ธ.ค. 60
  13-17 ธ.ค. 60
  20-24 ธ.ค. 60
  27-31 ธ.ค. 60
  29 ธ.ค. 60 – 3 ม.ค. 61
  17-21 ม.ค. 61
  24-28 ม.ค. 61
  31 ม.ค. – 4 ก.พ. 61
  7-11 ก.พ. 61
  untitled
 • ทัวร์ญี่ปุ่น NRT04 Sparking Winter In Tokyo 5D3N (XJ) ทัวร์ญี่ปุ่น
  ราคาเริ่มต้น 33,900.-
  สายการบิน AIR ASIA X
  ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์ 31-1217-NRT04 Sparking Winter In Tokyo-5D3N(XJ)
  กำหนดการ !!!ปรับราคาใหม่!!!
  1 – 5 ธันวาคม 60*

  2 – 6 ธันวาคม 60*
  8 – 12 ธันวาคม 60*
  9 – 13 ธันวาคม 60*
  14 – 18 ธันวาคม 60
  15 – 19 ธันวาคม 60
  20 – 24 ธันวาคม 60 (17 ที่สุดท้าย)
  21 – 25 ธันวาคม 60
  22 – 26 ธันวาคม 60
  23 – 27 ธันวาคม 60
  28 ธ.ค. – 1 ม.ค.61
  29 ธ.ค. – 2 ม.ค.61
  30 ธ.ค. – 3 ม.ค.61
  31 ธ.ค. – 4 ม.ค.61
  (อัพเดต 19/10/60)
  untitled
 • ทัวร์ญี่ปุ่น NRT01 Tokyo Strong Strong 5D3N (XJ) ทัวร์ญี่ปุ่น
  ราคาเริ่มต้น 29,900.-
  สายการบิน AIR ASIA X
  ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์ 31-1117-NRT01 Tokyo Strong Strong-5D3N(XJ)
  กำหนดการ 28 ต.ค. – 1 พ.ย.60 ( 11 ที่สุดท้าย )
  1 – 5 พ.ย. 60 ( 10 ที่สุดท้าย )
  2 – 6 พ.ย. 60
  3 – 7 พ.ย.60 ( 15 ที่สุดท้าย )
  8 – 12 พ.ย.60 ( 7 ที่สุดท้าย )
  10 – 14 พ.ย.60
  15 – 19 พ.ย.60
  16 – 20 พ.ย.60
  17 – 21 พ.ย.60 ( 13 ที่สุดท้าย )
  22 – 26 พ.ย.60 ( 7 ที่สุดท้าย )
  23 – 27 พ.ย.60 ( 18 ที่สุดท้าย )
  24 – 28 พ.ย.60 ( 10 ที่สุดท้าย )
  เดือนธันวาคมปรับราคาใหม่
  28 ธ.ค. – 1 ม.ค.61
  29 ธ.ค.- 2 ม.ค.61
  30 ธ.ค. – 3 ม.ค.61
  31 ธ.ค. – 4 ม.ค.61
  (อัพเดต 19/10/60)
  untitled
 • ทัวร์ญี่ปุ่น XJ99 Golden Route คุ้มเวอร์ B Tokyo Osaka 5D3N (XJ)
  ราคาเริ่มต้น 27,900.-
  สายการบิน AirAsia X
  ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์ 47-0118-XJ99 Golden Route คุ้มเวอร์ B Tokyo Osaka-5D3N(XJ)
  กำหนดการ 9 – 13 ม.ค.61
  15 -19 ม.ค.61
  21 – 25 ม.ค.61
  27 – 31 ม.ค.61
  2 – 6 ก.พ.61
  8 – 12 ก.พ.61
  14 – 18 ก.พ.61
  20 – 24 ก.พ.61
  26 ก.พ. – 2 มี.ค.61
  4 – 8 มี.ค.61
  10 – 14 มี.ค.61
  16 – 20 มี.ค.61
  untitled
 • ทัวร์ญี่ปุ่น XJ88 Golden Route คุ้มเวอร์ A Osaka Tokyo 5D3N (XJ) ทัวร์ญี่ปุ่น
  ราคาเริ่มต้น 27,900.-
  สายการบิน AirAsia X
  ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์ 47-0118-XJ88 Golden Route คุ้มเวอร์ A Osaka Tokyo-5D3N(XJ)
  กำหนดการ 6 – 10 ม.ค.61
  12 – 16 ม.ค.61
  18 – 22 ม.ค.61
  24 – 28 ม.ค.61
  30 ม.ค. – 3 ก.พ.61
  5 – 9 ก.พ.61
  11 – 15 ก.พ.61
  17 – 21 ก.พ.61
  23 – 27 ก.พ.61
  1 – 5 มี.ค.61
  7 – 11 มี.ค.61
  13 – 17 มี.ค.61
  19 – 23 มี.ค.61
  untitled
 • ทัวร์จีน EASY น่าเลิฟ IN SHANGHAI 5D4N (XW) ทัวร์จีน
  ราคาเริ่มต้น 13,999.- รวมค่าวีซ่าแล้ว
  สายการบิน Nok Scoot
  ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
  รหัสทัวร์ 28-1117-EASY น่าเลิฟ IN SHANGHAI-5D4N(XW)
  กำหนดการ 7 – 11 พ.ย.60
  23 – 27 พ.ย.60
  29 ธ.ค. – 2 ม.ค.61
  13 – 17 ม.ค.61
  27 – 31 ม.ค.61
  23 – 27 ก.พ.61
  15 – 19 มี.ค.61
  untitled