SDTY TOUR.COM
SDTY TOUR.COM นำท่านสู่ จุดหมายประทับใจ กับ โปรแกรมทัวร์หลากหลายรูปแบบให้ท่านได้เลือกสรรโปรแกรมทัวร์ที่เป็นตัวคุณ ร่วมเดินทางไปกับเราพร้อมด้วยบริการคุณภาพที่รังสรรค์มาเพื่อคุณ เรามีบริการ แพ็คเกจสุดคุ้มกรุ๊ปส่วนตัว ทัวร์พิเศษสำหรับองค์กร และคณะส่วนบุคคล เราสามารถจัดให้ท่านเดินทางได้ทั่วโลกตามความต้องการของท่านเอง และเรายังมีบริการกรุ๊ปสัมมนา ดูงานทั้งในและต่างประเทศโดยทีมงานสันทนาการเต็มรูปแบบทั้ง วอล์คแรลลี่ ฐานกิจกรรมให้ท่านได้ประโยชน์สูงสุดร่วมเก็บภาพประทับใจ ไปด้วยกัน ไปกับเรา ที่ SDTY TOUR.COM
ราการโปรแกรมทัวร์

HOT!!! PROMOTION ทัวร์ราคาต่ำกว่า 10,000 บาท ทัวร์ไหว้พระ ทัวร์ช้อปปิ้ง ทัวร์เทศกาล

 • ทัวร์เกาหลี XJ29 Summer Chill Out in KOREA 5D3N (XJ)
  ราคาเริ่มต้น 14,999.- 
  สายการบิน AirAsia X
  ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์ 96-0618-XJ29 Summer Chill Out in KOREA-5D3N(XJ)
  กำหนดการ 1 – 5 มิถุนายน 61
  13 – 17 มิถุนายน 61
  20 – 24 มิถุนายน 61
  27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 61
  untitled

   

 • ทัวร์ญี่ปุ่น Summer Honshu 6D3N (TG) ทัวร์ญี่ปุ่น
  ราคาเริ่มต้น 42,900.-
  สายการบิน Thai Airways
  ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์ 84-0618-Summer Honshu-6D3N(TG)
  กำหนดการ 7 – 12 พ.ค.61
  14 – 19 พ.ค.61
  21 – 26 พ.ค.61
  28 พ.ค. – 3 มิ.ย.61
  untitled

   

 • ทัวร์ญี่ปุ่น Summer Flower Honshu 6D3N (TG) ทัวร์ญี่ปุ่น
  ราคาเริ่มต้น 42,900.-
  สายการบิน Thai Airways
  ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์ 84-0518-Summer Flower Honshu-6D3N(TG)
  กำหนดการ 10 – 15 พฤษภาคม 61
  17 – 22 พฤษภาคม 61
  24 – 29  พฤษภาคม 61
  untitled

   

 • ทัวร์ญี่ปุ่น Summer Flower kanto 6D3N (TG) ทัวร์ญี่ปุ่น
  ราคาเริ่มต้น 44,900.-
  สายการบิน Thai Airways
  ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์ 84-0518-Summer Flower kanto-6D3N(TG)
  กำหนดการ 16 – 21 พ.ค.61
  24 – 29 พ.ค.61
  6 – 11 มิ.ย.61
  13 – 18 มิ.ย.61
  20 – 25 มิ.ย.61
  27 – 2 ก.ค.61
  untitled

   

 • ทัวร์ญี่ปุ่น Sakura Hakodate 5D3N (TG) ทัวร์ญี่ปุ่น
  ราคาเริ่มต้น 49,900.-
  สายการบิน Thai Airways
  ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์ 84-0518-Sakura Hakodate-5D3N(TG)
  กำหนดการ 2 – 6 พ.ค.61
  untitled

   

 • ทัวร์ญี่ปุ่น Summer Flower Kanto Program 6D3N (TG) ทัวร์ญี่ปุ่น
  ราคาเริ่มต้น 44,900.-
  สายการบิน Thai Airways
  ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์ 84-0518-Summer Flower Kanto Program-6D3N(TG)
  กำหนดการ 9 – 14 พ.ค.61
  untitled

   

 • ทัวร์ยุโรป E02_3 ITALY SWITZERLAND 10D7N (TG) ทัวร์ยุโรป
  ราคาเริ่มต้น 113,900.- รวมค่าวีซ่าแล้ว
  สายการบิน Thai Airways
  ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
  รหัสทัวร์ 90-0518-E02_3 ITALY SWITZERLAND-10D7N(TG)
  กำหนดการ 26 พ.ค. – 4 มิ.ย.61
  untitled
 • ทัวร์ยุโรป E01_3 EAST EUROPE เยอรมัน ออสเตรีย เช็ค สโลวัก บูดาเปสต์ 10D7N (TG) ทัวร์ยุโรป
  ราคาเริ่มต้น 91,900.- รวมค่าวีซ่าแล้ว 
  สายการบิน Thai Airways
  ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
  รหัสทัวร์ 90-0518-E01_3 EAST EUROPE เยอรมัน ออสเตรีย เช็ค สโลวัก บูดาเปสต์-10D7N(TG)
  กำหนดการ 26 พ.ค. – 4 มิ.ย.61
  untitled
 • ทัวร์อเมริกา อเมริกาตะวันออก 9D5N (QR)
  ราคาเริ่มต้น 70,999.- ไม่รวมค่าวีซ่า 7,500 / ท่าน
  สายการบิน Qatar Airways
  ระยะเวลา 9 วัน 5 คืน
  รหัสทัวร์ 01-0518-อเมริกาตะวันออก -9D5N(QR)
  กำหนดการ 19 – 27 พ.ค.61
  19 – 27 ต.ค.61
  untitled

   

 • ทัวร์อเมริกา อเมริกา-แคนาดา 10D7N (CX)
  ราคาเริ่มต้น 109,900.-  ไม่รวมค่าวีซ่า
  สายการบิน Cathay Pacific
  ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
  รหัสทัวร์ 35-0518–อเมริกา-แคนาดา–10D7N(CX)
  กำหนดการ 19 – 28 พ.ค.61
  16 – 25 มิ.ย.61
  14 – 23 ก.ค.61
  10 – 19 ส.ค.61
  15 – 24 ก.ย.61
  13 – 22 ต.ค.61
  20 – 29 ต.ค.61
  untitled