SDTY TOUR.COM
SDTY TOUR.COM นำท่านสู่ จุดหมายประทับใจ กับ โปรแกรมทัวร์หลากหลายรูปแบบให้ท่านได้เลือกสรรโปรแกรมทัวร์ที่เป็นตัวคุณ ร่วมเดินทางไปกับเราพร้อมด้วยบริการคุณภาพที่รังสรรค์มาเพื่อคุณ เรามีบริการ แพ็คเกจสุดคุ้มกรุ๊ปส่วนตัว ทัวร์พิเศษสำหรับองค์กร และคณะส่วนบุคคล เราสามารถจัดให้ท่านเดินทางได้ทั่วโลกตามความต้องการของท่านเอง และเรายังมีบริการกรุ๊ปสัมมนา ดูงานทั้งในและต่างประเทศโดยทีมงานสันทนาการเต็มรูปแบบทั้ง วอล์คแรลลี่ ฐานกิจกรรมให้ท่านได้ประโยชน์สูงสุดร่วมเก็บภาพประทับใจ ไปด้วยกัน ไปกับเรา ที่ SDTY TOUR.COM
ราการโปรแกรมทัวร์

 • ทัวร์ยุโรป EK018A Promotion Swiss 7D4N (EK)
  ราคาเริ่มต้น 49,900.-  รวมค่าวีซ่าแล้ว 
  สายการบิน Emirates Airline
  ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
  รหัสทัวร์ 66-0318– EK018A Promotion Swiss –7D4N(EK)
  กำหนดการ 15 – 21 มี.ค.61
  27 มี.ค. – 2 เม.ย.61
  untitled

   

 • ทัวร์ยุโรป EK008 Mono Swiss 7D4N (EK)
  ราคาเริ่มต้น 59,900.- รวมค่าวีซ่าแล้ว 
  สายการบิน Emirates Airline
  ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
  รหัสทัวร์ 66-1217- EK008 Mono Swiss –7D4N(EK)
  กำหนดการ 27 มี.ค. – 2 เม.ย.61
  untitled
 • ทัวร์ยุโรป – EK007 Germany Austria Czech 8D5N(EK)
  ราคาเริ่มต้น 59,900.-
  สายการบิน Emirates
  ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
  รหัสทัวร์ 66-0218–EK007 Germany Austria Czech–8D5N(EK)
  กำหนดการ 22 ก.พ. – 1 มี.ค.61
  20-27 มี.ค.61
  untitled
 • ทัวร์ยุโรป EK004 Sweden Norway Denmark Scandinavia 8D5N(EK) ทัวร์ยุโรป
  ราคาเริ่มต้น 69,900.- รวมค่าวีซ่าแล้ว
  สายการบิน Emirates
  ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
  รหัสทัวร์ 66-1217–EK004 Sweden Norway Denmark Scandinavia–8D5N(EK)
  กำหนดการ 13 – 20 มี.ค.61
  26 มี.ค. – 2 เม.ย.61
  untitled
 • ทัวร์ยุโรป EK015 เชค ออสเตรีย ฮังการี 7D4N (EK)
  ราคาเริ่มต้น 39,900.- รวมค่าวีซ่าแล้ว 
  สายการบิน Emirates Airline
  ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
  รหัสทัวร์ 66-0218- EK015 เชค ออสเตรีย ฮังการี –7D4N(EK)
  กำหนดการ 6-12 ก.พ.61 (4 ที่สุดท้าย)
  16-22 มี.ค.61 (9 ที่สุดท้าย)
  27 มี.ค. – 2 เม.ย.61 
  untitled
 • ทัวร์ยุโรป EK014 แกรนด์เยอรมัน 7D4N (EK)
  ราคาเริ่มต้น 39,900.- รวมค่าวีซ่าแล้ว 
  สายการบิน Emirates Airline
  ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
  รหัสทัวร์ 66-0218-EK014 แกรนด์เยอรมัน–7D4N(EK)
  กำหนดการ 6-12 ก.พ.61
  13-19 มี.ค.61 (7 ที่สุดท้าย)
  27 มี.ค. – 2 เม.ย.61
  untitled

   

 • ทัวร์ยุโรป EK013 เยอรมัน ออสเตรีย สวิส 7D4N (EK)
  ราคาเริ่มต้น 39,900.- ไม่รวมค่าวีซ่า 3,500 / ท่าน
  สายการบิน Emirates Airline
  ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
  รหัสทัวร์ 66-1217- EK013 เยอรมัน ออสเตรีย สวิส–7D4N(EK)
  กำหนดการ 14 – 20 ก.พ.61 (15 ที่สุดท้าย)
  28 ก.พ. – 6 มี.ค.61
  15 – 21 มี.ค.61 (19 ที่สุดท้าย)
  untitled

   

 • ทัวร์ยุโรป EK010A France Belgium Netherland 7D4N (EK)
  ราคาเริ่มต้น 39,900.- ไม่รวมค่าวีซ่า 3,500 / ท่าน
  สายการบิน Emirates Airline
  ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
  รหัสทัวร์ 66-0218-EK010A France Belgium Netherland-7D5N(EK)
  กำหนดการ 28 ก.พ. – 6 มี.ค.61
  untitled
 • ทัวร์ตุรกี แกรนด์ตุรกี สงกรานต์ 8D5N (TK) ทัวร์ตุรกี
  ราคาเริ่มต้น 41,900.-
  สายการบิน Turkish Airlines
  ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
  รหัสทัวร์ 35-0418- แกรนด์ตุรกี สงกรานต์-8D5N(TK)
  กำหนดการ 6 – 13 เม.ย.61
  7 – 14 เม.ย.61
  8 – 15 เม.ย.61
  9 – 16 เม.ย.61
  10 – 17 เม.ย.61
  11 – 18 เม.ย.61
  12 – 19 เม.ย.61
  26 เม.ย.-3 พ.ค.61
  28 เม.ย.-5 พ.ค.61
  29 เม.ย.-6 พ.ค.61
  untitled

   

 • ทัวร์ตุรกี แกรนด์ตุรกี 2018 8D5N (TK)
  ราคาเริ่มต้น 37,900.-
  สายการบิน Turkish Airlines
  ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
  รหัสทัวร์ 35-0218-แกรนด์ตุรกี 2018-8D5N(TK)
  กำหนดการ 2 – 9 ก.พ.61
  17 – 24 ก.พ.61
  23 ก.พ.- 2 มี.ค.61
  2 – 9 มี.ค.61
  9 – 16 มี.ค.61
  16 – 23 มี.ค.61
  23 – 30 มี.ค.61
  26 เม.ย.- 3 พ.ค.61
  28 เม.ย.- 5 พ.ค.61
  29 เม.ย.- 6 พ.ค.61
  3 – 10 พ.ค.61
  4 – 11 พ.ค.61
  untitled