ทัวร์ฮ่องกง HKG11 ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์ 3D2N (EK)

ราคาเริ่มต้น 17,900.- 
สายการบิน Emirates Airlines
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ 31-0418- HKG11 ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์-3D2N(EK)
กำหนดการ 4 – 6 เมษายน 61
6 – 8 เมษายน 61
13 – 15 เมษายน 61
14 – 16 เมษายน 61
15 – 17 เมษายน 61
20 – 22 เมษายน 61
21 – 23 เมษายน 61
27 – 29 เมษายน 61
28 – 30 เมษายน 61
ตลอดเดือนเมษายน – ตุลาคม 61
( รายละเอียดด้านในโปรแกรม )
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled

 

ทัวร์ฮ่องกง HKG16 ฮ่องกง ดิสนีย์ 3D2N (EK)

ราคาเริ่มต้น 14,999.- 
สายการบิน Emirates Airlines
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ 31-0418-HKG16 ฮ่องกง ดิสนีย์-3D2N(EK)
กำหนดการ ตลอดเดือนเมษายน – ตุลาคม 61
( รายละเอียดด้านในโปรแกรม )
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled

 

ทัวร์เกาหลี SUPER X 6D3N (XJ)

ราคาเริ่มต้น 12,888.- 
สายการบิน AirAsia X
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ 47-0518-ทัวร์เกาหลี SUPER X-6D3N(XJ)
กำหนดการ ตลอดเดือน พ.ค. – ต.ค.61
(รายละเอียดอยู่ด้านในโปรแกรม)
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled

ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Best Value 5D3N (XW)

ราคาเริ่มต้น 14,777.- 
สายการบิน Nok Scoot
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ 31-0518-Taiwan Best Value-5D3N(XW)
กำหนดการ ตลอดเดือน พ.ค. – ก.ย.61
(รายละเอียดอยู่ด้านในโปรแกรม)
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled

ทัวร์ในประเทศ แอ่วเมืองเหนือ..ม่วนใจ๋ พะเยา น่าน แพร่ 4D2N (BUS)

ราคาเริ่มต้น 6,900.- 
สายการบิน BUS
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ 33-0318-แอ่วเมืองเหนือ..ม่วนใจ๋ พะเยา น่าน แพร่-4D2N(BUS)
กำหนดการ ตลอดเดือน มี.ค. – ต.ค.61
(รายละเอียดอยู่ด้านในโปรแกรม)
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled

ทัวร์ในประเทศ เยือนแม่สอด ข้ามเเดนไหว้สาพระธาตุเมืองเมียวดี ตาก แม่สอด เมียวดี 3D2N (BUS)

ราคาเริ่มต้น 5,900.- 
สายการบิน BUS
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ 33-0318-เยือนแม่สอด ข้ามเเดนไหว้สาพระธาตุเมืองเมียวดี ตาก แม่สอด เมียวดี-3D2N(BUS)
กำหนดการ ตลอดเดือน มี.ค. – ต.ค.61
(รายละเอียดอยู่ด้านในโปรแกรม)
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled

ทัวร์ในประเทศ เยือนถิ่นอีสาน..ตามฮอยพญานาค อุดรธานี หนองคาย 4D2N (BUS)

ราคาเริ่มต้น 6,900.- 
สายการบิน BUS
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ 33-0318-เยือนถิ่นอีสาน..ตามฮอยพญานาค อุดรธานี หนองคาย-4D2N(BUS)
กำหนดการ ตลอดเดือน มี.ค. – ต.ค.61
(รายละเอียดอยู่ด้านในโปรแกรม)
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled

ทัวร์ในประเทศ เมืองเกาะในฝัน เกาะช้าง ท่องทะเลตราด 3D2N (BUS)

ราคาเริ่มต้น 7,599.- 
สายการบิน BUS
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ 33-0318-เมืองเกาะในฝัน เกาะช้าง ท่องทะเลตราด-3D2N(BUS)
กำหนดการ ตลอดเดือน มี.ค. – ต.ค.61
(รายละเอียดอยู่ด้านในโปรแกรม)
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์สุขภาพ สุขกาย แช่น้ำแร่ออนเซ็นเมืองไทย สุขใจ ไหว้พระขอพร ระนอง เกาะสอง 4D2N (BUS)

ราคาเริ่มต้น 7,999.- 
สายการบิน BUS
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ 33-0318-ทัวร์สุขภาพ สุขกาย แช่น้ำแร่ออนเซ็นเมืองไทย สุขใจ ไหว้พระขอพร ระนอง เกาะสอง-4D2N(BUS)
กำหนดการ ตลอดเดือน มี.ค. – ต.ค.61
(รายละเอียดอยู่ด้านในโปรแกรม)
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled

ทัวร์จีน หูเป่ยครบสูตร 6D5N (CZ)

ราคาเริ่มต้น 31,500.-รวมค่าวีซ่าแล้ว
สายการบิน China Southern Airlines
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ 86-0418-หูเป่ยครบสูตร-6D5N(CZ)
กำหนดการ 20 – 25 เม.ย.61
11 – 16 พ.ค.61
18 – 23 พ.ค.61
25 – 30 พ.ค.61
1 – 6 มิ.ย.61
29 มิ.ย. – 4 ก.ค.61
6 – 11 ก.ค.61
13 – 18 ก.ค.61
27 ก.ค. – 1 ส.ค.61
3 – 8 ส.ค.61
10 – 15 ส.ค.61
17 – 22 ส.ค. 61
24 – 29 ส.ค.61
7 – 12 ก.ย.61
21 – 26 ก.ย.61
5 – 10 ต.ค.61
26 – 31 ต.ค.61
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled