ทัวร์ไต้หวัน ST7-TAIWAN ALISHAN เบาเบา 5D3N (BR)

ราคาเริ่มต้น 19,900.-  
สายการบิน Eva Air
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ 86-0818-ST7-TAIWAN ALISHAN เบาเบา-5D3N(BR)
กำหนดการ 8 – 12 ส.ค.61
26 – 30 ก.ย.61
21 – 25 ต.ค.61
22 – 26 ต.ค.61
2 – 6 พ.ย.61
9 – 13 พ.ย.61
23 – 27 พ.ย.61
5 – 9 ธ.ค.61
12 – 16 ธ.ค.61
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled

ทัวร์ไต้หวัน ST6-TAIWAN ทาโรโกะ โอ๊ะโอ๊ะ 5D3N (BR)

ราคาเริ่มต้น 25,900.-  
สายการบิน Eva Air
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ 86-0818-ST6-TAIWAN ทาโรโกะ โอ๊ะโอ๊ะ-5D3N(BR)
กำหนดการ 8 – 12 ส.ค.61
26 – 30 ก.ย.61
2 – 6 พ.ย.61
9 – 13 พ.ย.61
23 – 27 พ.ย.61
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled

ทัวร์ไต้หวัน GT12-ไฮไฮ 5D3N (BR)

ราคาเริ่มต้น 23,900.-  
สายการบิน Eva Air
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ 86-0818-GT12-ทัวร์ไต้หวัน ไฮไฮ-5D3N(BR)
กำหนดการ 8 – 12 ส.ค.61
26 – 30 ก.ย.61
21 – 25 ต.ค.61
2 – 6 พ.ย.61
9 – 13 พ.ย.61
23 – 27 พ.ย.61
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled

ทัวร์ไต้หวัน GT3-VIP TAIWAN ดี๊ดี 5D3N (BR)

ราคาเริ่มต้น 38,900.-  
สายการบิน Eva Air
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ 86-0818-GT3-VIP TAIWAN ดี๊ดี-5D3N(BR)
กำหนดการ 8 – 12 ส.ค.61
26 – 30 ก.ย.61
2 – 6 พ.ย.61
9 – 13 พ.ย.61
23 – 27 พ.ย.61
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled

ทัวร์มาเลเซีย Malaysia เที่ยวครบ จุใจ 3D2N (MH)

ราคาเริ่มต้น 8,900.-
สายการบิน Malaysia Airlines
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ 21-0818-Malaysia เที่ยวครบ จุใจ-3D2N(MH)
กำหนดการ 28 – 30 ธันวาคม 61
29 – 31 ธันวาคม 61
30 ธันวาคม – 1 มกราคม 62
31 ธันวาคม – 2 มกราคม 62
ตลอดเดือน ส.ค. – ธ.ค.61
( รายละเอียดด้านในโปรแกรม )
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled

 

ทัวร์ฮ่องกง HKG01 ฮ่องกง เซินเจิ้น 3D2N (CX)

ราคาเริ่มต้น 12,900.-  
สายการบิน CATHAY PACIFIC
ระยะเวลา 3 วัน 2คืน
รหัสทัวร์ 49-0818-HKG01-3D2N(CX)
กำหนดการ 29 – 31 ก.ค.61 ( 6 ที่สุดท้าย )
2 –  4 ส.ค.61
9 – 11 ส.ค.61
11 – 13 ส.ค.61
18 – 20 ส.ค.61
ตลอดเดือน ส.ค. – ก.ย.61
( รายละเอียดด้านในโปรแกรม )
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled

 

ทัวร์ฮ่องกง HKG02 ฮ่องกง ไหว้พระ 5 วัดดัง 3D2N (RJ)

ราคาเริ่มต้น 14,900.-
สายการบิน Royal Jordanian Airlines
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ 49-0818- HKG02 ฮ่องกง ไหว้พระ 5 วัดดัง-3D2N(RJ)
กำหนดการ 16 – 18 ส.ค.61
20 – 22 ก.ย.61
27 – 29 ก.ย.61
4 – 6 ต.ค.61
11 – 13 ต.ค.61
18 – 20 ต.ค.61
25 – 27 ต.ค.61
15 – 17 พ.ย.61
22 – 24 พ.ย.61
29 พ.ย. – 1 ธ.ค.61
13 – 15 ธ.ค.61
27 – 29 ธ.ค.61
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled

 

ทัวร์ฮ่องกง HKG03 ฮ่องกง ดิสนีย์ 3D2N (RJ)

ราคาเริ่มต้น 16,900.-
สายการบิน Royal Jordanian Airlines
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ 49-0818- HKG03 ฮ่องกง ดิสนีย์-3D2N(RJ)
กำหนดการ 16 – 18 ส.ค.61
20 – 22 ก.ย.61
27 – 29 ก.ย.61
4 – 6 ต.ค.61
11 – 13 ต.ค.61
18 – 20 ต.ค.61
25 – 27 ต.ค.61
15 – 17 พ.ย.61
22 – 24 พ.ย.61
29 พ.ย. – 1 ธ.ค.61
13 – 15 ธ.ค.61
27 – 29 ธ.ค.61
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled

 

ทัวร์พม่า MMR021 ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3D2N (PG)

ราคาเริ่มต้น 11,900.-
สายการบิน Bangkok Airways
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ 49-0818-MMR021 พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน-3D2N(PG)
กำหนดการ ตลอดเดือน ส.ค. – ธ.ค.61
(รายละเอียดอยู่ด้านในโปรแกรม)
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled

ทัวร์ญี่ปุ่น KYUSHU & HUIS TEN BOSCH FULL FUN 6D4N (TG)

ราคาเริ่มต้น 52,900.-
สายการบิน Thai Airways
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ 21-0818-KYUSHU & HUIS TEN BOSCH FULL FUN-6D4N(TG)
กำหนดการ 8 – 13 ส.ค.61
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled