ทัวร์อเมริกา 12 วัน เมาท์รัชมอร์ เยลโลว์สโตน อาร์เชส แอนทีโลป 12D8N (BR)

ราคาเริ่มต้น 175,000.- ไม่รวมค่าวีซ่า
สายการบิน EVA AIR
ระยะเวลา 12 วัน 8 คืน
รหัสทัวร์ 35-0418- 12 วัน เมาท์รัชมอร์ เยลโลว์สโตน อาร์เชส แอนทีโลป -12D8N-(BR)
กำหนดการ 13 – 24 เม.ย.61
4 – 15 พ.ค.61 ( คอนเฟิมเดินทาง )
15 – 26 มิ.ย.61
13 – 24 ก.ค.61
10 – 21 ส.ค.61
14 – 25 ก.ย.61
12 – 23 ต.ค.61
19 – 30 ต.ค.61
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled

 

ทัวร์ล่องเรือ ROYAL CARIBBEAN SYMPHONY OF THE SEA 10D7N (TK)

ราคาเริ่มต้น 109,900.- รวมค่าวีซ่าแล้ว.
สายการบิน Turkey Airlines
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
รหัสทัวร์ 35-0618- ROYAL CARIBBEAN SYMPHONY OF THE SEA-10D7N(TK)
กำหนดการ 16 – 25 มิ.ย.61
7 – 16 ก.ค.61
11 -20 ส.ค.61
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled

 

แพ็คเกจ แพ 500 ไร่ จ.สุราษฎร์ธานี (F301)

ราคาเริ่มต้น กรุณาสอบถามราคา
การเดินทาง ก.ย. – ธ.ค.60
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ แพ 500 ไร่ (F-301)
กำหนดการ กรุณาโทรสอบถามรายละเอียด
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled

แพ็คเกจ แพ 500 ไร่ จ.สุราษฎร์ธานี (F201)

ราคาเริ่มต้น กรุณาสอบถามราคา
การเดินทาง ก.ย. – ธ.ค.60
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ แพ 500 ไร่ (F-201)
กำหนดการ กรุณาโทรสอบถามรายละเอียด
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled

แพ็คเกจ แพ 500 ไร่ จ.สุราษฎร์ธานี (F101)

ราคาเริ่มต้น กรุณาสอบถามราคา
การเดินทาง ก.ย. – ธ.ค.60
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
รหัสทัวร์ แพ 500 ไร่ (F-101)
กำหนดการ กรุณาโทรสอบถามรายละเอียด
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled

แพ็คเกจ แพ 500 ไร่ จ.สุราษฎร์ธานี (F001)

ราคาเริ่มต้น กรุณาสอบถามราคา
การเดินทาง ก.ย. – ธ.ค.60
ระยะเวลา 1 วัน – คืน
รหัสทัวร์ แพ 500 ไร่ (F-001)
กำหนดการ กรุณาโทรสอบถามรายละเอียด
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled