ราคาเริ่มต้น 37,900.- รวมค่าวีซ่าแล้ว
สายการบิน Thai Airways
ระยะเวลา 6 วัน   5 คืน
รหัสทัวร์ 86-1018-CN8 เฉินตู จิ่วจ้ายโกว-6D5N(TG)
กำหนดการ 18 – 23 ต.ค.61
20 – 25 ต.ค61
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled