ราคาเริ่มต้น 13,900.-
สายการบิน Bangkok Airways
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ 49-0918-MMR051 พุกาม มัณฑะเลย์ นั่งรถภายใน-4D3N(PG)
กำหนดการ 27- 30 ธ.ค.61
28 – 31 ธ.ค.61
29 ธ.ค. – 1 ม.ค.62
30 ธ.ค. – 2 ม.ค.62
ตลอดเดือน ส.ค. – ธ.ค.61
( รายละเอียดด้านในโปรแกรม )
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled