ราคาเริ่มต้น 14,999.-
สายการบิน Philippine Airlines
ระยะเวลา 5 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ 64-1018- CEBU ALOHA -5D2N(PR)
กำหนดการ 4 – 8 ตุลาคม 61
12 – 16 ตุลาคม 61
19 – 22 ตุลาคม 61
2 – 6 พฤศจิกายน 61
8 – 12 พฤศจิกายน 61
15 – 19 พฤศจิกายน 61
22 – 26 พฤศจิกายน 61
29 พ.ย. – 3 ธ.ค.61
6 – 10 ธันวาคม 61
13 – 17 ธันวาคม 261
21 – 25 ธันวาคม 61
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled

 

Attachments