ราคาเริ่มต้น 39,999.-ไม่รวมค่าวีซ่า 4,500 / ท่าน
สายการบิน EMIRATES
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ 11-1018- Euro2.4 ฝรั่งเศส สวิส มิลาน-7D4N(EK)
กำหนดการ 10 – 16 ต.ค.61
11 – 17 ต.ค.61
12 – 18 ต.ค.61
17 – 23 ต.ค.61
21 – 27 ต.ค.61
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled