ราคาเริ่มต้น 112,000.- รวมค่าวีซ่าแล้ว
สายการบิน Thai Airways
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
รหัสทัวร์ 70-1218-EUR_02 Italy Switzerland France-10D7N(TG)
กำหนดการ 29 ธ.ค. – 7 ม.ค.62
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled