ราคาเริ่มต้น 119,000.- รวมค่าวีซ่าแล้ว
สายการบิน Thai Airways
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน
รหัสทัวร์ 70-1218-EUR_04 Italy Switzerland France (27 ธ.ค.61)-11D8N(TG)
กำหนดการ 27 ธ.ค. – 6 ม.ค.62
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled