ราคาเริ่มต้น 62,900.-รวมค่าวีซ่าแล้ว
สายการบิน Emirates Airlines
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
รหัสทัวร์ 66-0918-EK012 อังกฤษ-9D6N(EK)
กำหนดการ 12 – 20 ก.ย.61
26 ก.ย. – 4 ต.ค.61
9 – 17 ต.ค.61
16 – 24 ต.ค.61
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled