ราคาเริ่มต้น 27,900.-  
สายการบิน CATHAY PACIFIC
ระยะเวลา 4 วัน  3 คืน
รหัสทัวร์ 02-0918-CTSCX1 ฮ่องกง มาเก๊า พัก 6 ดาว-4D3N(CX)
กำหนดการ 13 – 16 กันยายน 61
11 – 14 ตุลาคม 61
21 – 24 ตุลาคม 61
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled