ราคาเริ่มต้น 13,900.-
สายการบิน Airasia X
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ 31-0818- ICN18 Korea Summer Blah Blah-5D3N(XJ)
กำหนดการ 23 – 27 ส.ค.61 ( 2 ที่สุดท้าย )
25 – 29 ส.ค. 61 ( 2 ที่สุดท้าย )
1 – 5 ก.ย.61 (  10 ที่สุดท้าย )
5 – 9 ก.ย.61 (12 ที่สุดท้าย )
ตลอดเดือนกันยายน  61
(โปรแกรม รายละเอียดด้านใน)
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled