ราคาเริ่มต้น 29,999.-
สายการบิน China Airlines
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ 62-1218-SDT05 Taiwan Pre Sale ปีใหม่ -5D4N(CI)
กำหนดการ 27 – 31 ธันวาคม 61
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled