วีซ่า

SDTY TOUR.COM
ด้วยประสบการณ์ด้านวีซ่า กว่า 10 ปี ที่เราได้ให้คำปรึกษา และช่วยเหลือลูกค้ามากมาย ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ อีกทั้งความชำนาญด้านภาษา และเอกสารสำคัญที่ต้องผ่านการรับรองของกรมการกงสุล จึงทำให้เราเป็นที่ไว้วางใจมาโดยตลอด เราจึงอีกทางเลือกหนึ่งที่ท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ท่านโปรดทราบว่าในการอนุมัติวีซ่านั้น อำนาจในการอนุมัติหรือเพิกถอนวีซ่าเป็นของสถานทูตเท่านั้นกัน ไปกับเรา ที่ SDTY TOUR.COM
 
วีซ่า

[cml_media_alt id='4852']images (10)[/cml_media_alt]

วีซ่า”  หรือ “ตรวจลงตรา  เป็นเอกสารซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งได้ออกให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งภายใต้การพิจารณาของประเทศนั้นๆ แต่เพียงผู้เดียว เพื่อเป็นการแสดงว่าได้อนุญาตให้ต่างด้าวบุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถเดินทางเข้าประเทศผู้ได้ออกตรวจลงตรานั้นได้ ภายในช่วงระยะเวลาและขอบเขตของจุดประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในการยื่นคำร้องขอรับตรวจลงตรา ใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองขณะเดินทางเข้าประเทศผู้ออกตรวจลงตรา ปกติแล้วจะมีการประทับตรวจลงตราไว้ในหนังสือเดินทาง อาจเป็นในรูปแบบแผ่นสติ๊กเกอร์ ตราประทับ หรืออาจอยู่ในรูปเอกสารอื่นใดที่ไม่ได้ประทับลงในหนังสือเดินทาง  ในปัจจุบันตรวจลงตราในบางประเทศเป็นแบบอิเล็คทรอนิคส์ โดยเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ผ่านเครือข่ายในระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งจะไม่ปรากฏเครื่องหมายใดๆในหนังสือเดินทาง หรือไม่มีเอกสารที่แสดงถึงการได้รับตรวจลงตรา

วีซ่าเอเซีย

วีซ่าอเมริกาเหนือ

วีซ่าโอเชียเนีย

 [cml_media_alt id='20997']china_640[/cml_media_alt] วีซ่าจีน
China
 [cml_media_alt id='20993']united_states_of_america_640[/cml_media_alt] วีซ่าอเมริกา
America
 [cml_media_alt id='20994']australia_640[/cml_media_alt] วีซ่าออสเตรเลีย
Australia
 [cml_media_alt id='20985']myanmar_640[/cml_media_alt] วีซ่าพม่า
Myanmar
 [cml_media_alt id='20996']canada_640[/cml_media_alt] วีซ่าแคนาดา
Canada
 [cml_media_alt id='20987']new_zealand_640[/cml_media_alt] วีซ่านิวซีแลนด์
New Zealand
 [cml_media_alt id='20999']india_640[/cml_media_alt] วีซ่าอินเดีย
India
 [cml_media_alt id='20988']republic_of_china_640[/cml_media_alt] วีซ่าใต้หวัน
Taiwan

วีซ่ายุโรป

วีซ่าตะวันออกกลาง

 [cml_media_alt id='20990']sri_lanka_640[/cml_media_alt] วีซ่าศรีลังกา
Sri Lanka
 [cml_media_alt id='20992']united_kingdom_640[/cml_media_alt] วีซ่าอังกฤษ
United Kingdom
 [cml_media_alt id='20991']united_arab_emirates_640[/cml_media_alt] วีซ่าดูไบ
Dubai
 [cml_media_alt id='20986']nepal_640[/cml_media_alt] วีซ่าเนปาล
Nepal
 [cml_media_alt id='20984']ireland_640[/cml_media_alt] วีซ่าไอร์แลนด์
Ireland
 [cml_media_alt id='20991']united_arab_emirates_640[/cml_media_alt] วีซ่าอบูดาบี
Abudhabi
 [cml_media_alt id='20995']bhutan_640[/cml_media_alt] วีซ่าภูฏาน
Bhudan
 [cml_media_alt id='20989']romania_640[/cml_media_alt] วีซ่าโรมาเนีย
Romania
 [cml_media_alt id='20998']egypt_640[/cml_media_alt] วีซ่าอียิปต์
Egypt

วีซ่าเชงเก้น 26 Schengen Countries

 [cml_media_alt id='21014']austria_640[/cml_media_alt] ออสเตรีย
Austria
 [cml_media_alt id='21015']belgium_640[/cml_media_alt] เบลเยี่ยม
Belgium
 [cml_media_alt id='21016']czech_republic_640[/cml_media_alt] สาธารณรัฐเชค
The Czech Republic
 [cml_media_alt id='21017']denmark_640[/cml_media_alt] เดนมาร์ค
Denmark
 [cml_media_alt id='21018']estonia_640[/cml_media_alt] เอสโตเนีย
Estonia
 [cml_media_alt id='21019']finland_640[/cml_media_alt] ฟินแลนด์
Finland
 [cml_media_alt id='21020']france_640[/cml_media_alt] ฝรั่งเศส
France
 [cml_media_alt id='21021']germany_640[/cml_media_alt] เยอรมัน
Germany
 [cml_media_alt id='21022']greece_640[/cml_media_alt] กรีซ
Greece
 [cml_media_alt id='21023']hungary_640[/cml_media_alt] ฮังการี
Hungary
 [cml_media_alt id='21024']iceland_640[/cml_media_alt] ไอซ์แลนด์
Iceland
 [cml_media_alt id='21025']italy_640[/cml_media_alt] อิตาลี
Italy
 [cml_media_alt id='21001']latvia_640[/cml_media_alt] ลัตเวีย
Latvia
 [cml_media_alt id='21002']lithuania_640[/cml_media_alt] ลิทัวเนีย
Lithuania
 [cml_media_alt id='21003']luxembourg_640[/cml_media_alt] ลัคเซมเบิร์ก
Luxembourg
 [cml_media_alt id='21004']malta_640[/cml_media_alt] มัลตา
Malta
 [cml_media_alt id='21005']netherlands_640[/cml_media_alt] เนเธอร์แลนด์
Netherlands
 [cml_media_alt id='21006']norway_640[/cml_media_alt] นอร์เวย์
Norway
 [cml_media_alt id='21007']poland_640[/cml_media_alt] โปแลนด์
Poland
 [cml_media_alt id='21008']portugal_640[/cml_media_alt] โปรตุเกส
Portugal
 [cml_media_alt id='21009']slovakia_640[/cml_media_alt] สโลวาเกีย
Slovakia
 [cml_media_alt id='21010']slovenia_640[/cml_media_alt] สโลวีเนีย
Slovenia
 [cml_media_alt id='21011']spain_640[/cml_media_alt] สเปน
Spain
 [cml_media_alt id='21012']sweden_640[/cml_media_alt] สวีเดน
Sweden
 [cml_media_alt id='21013']switzerland_640[/cml_media_alt] สวิตเซอร์แลนด์
Switzerland
 [cml_media_alt id='21013']Monago[/cml_media_alt] โมนาโก
Monaco

 

ประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเดินทางไปได้โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา

พำนักได้ 365 วัน
 [cml_media_alt id='21039']georgia_640[/cml_media_alt] จอร์เจีย
Georgia
พำนักได้ 180 วัน
 [cml_media_alt id='21039']panama_640[/cml_media_alt] ปานามา
Panama
พำนักได้ 90 วัน
 [cml_media_alt id='21029']ecuador_640[/cml_media_alt] เอกวาดอร์
Ecuador
  [cml_media_alt id='21033']korea_south_640[/cml_media_alt] เกาหลีใต้
South Korea
  [cml_media_alt id='21028']chile_640[/cml_media_alt] ชิลี
Chile
 [cml_media_alt id='21048']argentina_640[/cml_media_alt] อาร์เจนตินา
Argentina
  [cml_media_alt id='21040']peru_640[/cml_media_alt] เปรู
Peru
  [cml_media_alt id='21050']brazil_640[/cml_media_alt] บราซิล
Brazil
  [cml_media_alt id='21047']georgia_640[/cml_media_alt] *จอร์เจีย
Georgia
  [cml_media_alt id='21047']vanuatu_640[/cml_media_alt] วานูอาตู
Vanuatu
พำนักได้ 30 วัน
 [cml_media_alt id='21047']vietnam_640[/cml_media_alt] เวียดนาม
Vietnam
 [cml_media_alt id='21046']turkey_640[/cml_media_alt] ตุรกี
Turkey
 [cml_media_alt id='21034']laos_640[/cml_media_alt] ลาว
Laos
 [cml_media_alt id='21042']russia_640[/cml_media_alt] รัสเซีย
Russia
 [cml_media_alt id='21043']seychelles_640[/cml_media_alt] เซเซลส์
Seychelles
 [cml_media_alt id='21035']macao_640[/cml_media_alt] มาเก๊า
Macau
 [cml_media_alt id='21038']mongolia_640[/cml_media_alt] มองโกเลีย
Mongolia
 [cml_media_alt id='21036']malaysia_640[/cml_media_alt] มาเลเซีย
Malaysia
 [cml_media_alt id='21037']maldives_640[/cml_media_alt] มัลดีฟส์
Maldives
 [cml_media_alt id='21044']singapore_640[/cml_media_alt] สิงคโปร์
Singapore
 [cml_media_alt id='21031']indonesia_640[/cml_media_alt] อินโดนีเซีย
Indonesia
 [cml_media_alt id='21045']south_africa_640[/cml_media_alt] แอฟริกาใต้
South Africa
 [cml_media_alt id='21030']hong_kong_640[/cml_media_alt] ฮ่องกง
Hong Kong
 [cml_media_alt id='21041']philippines_640[/cml_media_alt] ฟิลิปปินส์
Philipine
  [cml_media_alt id='21041']qatar_640[/cml_media_alt] กาตาร์
Qatar
พำนักได้ 15 วัน
 [cml_media_alt id='21032']japan_640[/cml_media_alt] ญี่ปุ่น
Japan
พำนักได้ 14 วัน
 [cml_media_alt id='21051']brunei_640[/cml_media_alt] บรูไน
Brunei
 [cml_media_alt id='21049']bahrain_640[/cml_media_alt] บาห์เรน
Bahrain
  [cml_media_alt id='21027']cambodia_640[/cml_media_alt] กัมพูชา
Cambodia
 [cml_media_alt id='20985']myanmar_640[/cml_media_alt] พม่า
Myanmar

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ได้ที่ 02-2352534 – 36 # 103
สายด่วน 085-5039888 / ไอดีไลน์ yui_sdty