ใบอนุญาต 11/07420
@sdtytour     02-2352564 , 085-5039888     จันทร์-ศุกร์ 8:30-17:30 น

ไฮไลท์เวียดนาม เหนือ กลาง ใต้

 
❤ ไฮไลท์เวียดนามเหนือ ❤

1. เมืองซาปา “ซาปา” เมืองเล็ก ๆ โรแมนติก สวิสเซอร์แลนด์แห่งเวียดนามเหนือ ในจังหวัดลาวไก ตั้งอยู่ห่างจากฮานอยประมาณ 350 กิโลเมตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติยอดนิยมแห่งหนึ่งของเวียดนามเหนือในปัจจุบัน เนื่องจากมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ล้อมรอบด้วยด้วยภูเขาสูง มีลักษณะภูมิประเทศหลากหลาย เช่น ทะเลสาบ น้ำตกและนาขั้นบันได บวกกับสภาพภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดปี และมีหิมะตกในหน้าหนาวช่วงประมาณเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม ซาปาได้รับฉายาว่า “สวิตเซอร์แลนด์แห่งเวียดนาม” จากภูมิทัศน์ที่สวยงาม อากาศที่หนาวเย็น และ “เทือกเขาแอลป์แห่งอ่าวตังเกี๋ย” จากการเปรียบเทียบเทือกเขาฮวงเหลียนเซิน ( Hoang Lien Son ) ที่โอปล้อมซาปาและเทือกเขาแอลป์ ( Alp ) ของชาวฝรั่งเศสยุคอาณานิคมในเวียดนาม

 


2. เมืองฮานอย กรุงฮานอย เป็นเมืองหลวงของ ประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่ทางภาคเหนือ เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี คำว่า "ฮานอย" มีความหมายว่า “เมืองที่มีแม่น้ำไหลผ่าน” ซึ่งหมายถึงแม่น้ำแดงที่ไหลผ่านตัวเมืองฮานอยนั่นเอง มีประชากรอาศัยอยู่ราวๆ 6-7 ล้านคน  ในอดีตได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดในเอเชีย เรียกกันว่า “Little Parris” เป็นเมืองหลวงที่ได้รับการวางผังเมืองไว้อย่างดี มีทะเลสาบและแม่น้ำล้อมรอบเมือง จึงไม่แปลกใจที่มีนักท่องเที่ยวมาทัวร์เวียดนามกันอย่างไม่ขาดสาย เฉพาะกรุงฮานอยมีทะเลสาบมากว่า 12 แห่ง จึงได้ชื่อว่า City of Lakes มีถนนหนทางที่ร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ มีอาคารสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล ที่งดงามโดดเด่นมากกว่าเมืองใดๆในอินโดจีน ปัจจุบันฮานอยยังเหลือรอยอดีตความรุ่งโรจน์ให้นักเดินทางได้ไปสัมผัสเสน่ห์เมืองหลวงแห่งนี้อย่างไม่เสื่อมคลายชมตัวเมือง ฮานอย นครหลวงเก่าแก่ ซึ่งจะมีอายุครบ 1000 ปีในปี ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ซึ่งเมืองแห่งนี้ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ได้อย่างเหนียวแน่น

 


3. เมืองนิงห์บิงห์ เมืองนิงบิงห์ เมืองเก่าแก่ที่มีความโดดเด่นทางธรรมชาติ มีพื้นที่ชุ่มน้ำในอาณาเขตอันไพศาลจนถูกขนานนามว่า “ฮาลองบก” เป็นเมืองที่มีภูมิทัศน์แปลกตา ทั้งเทือกเขา เนินเขาหินปูน ที่ราบต่ำ และนาข้าวล้อมรอบด้วยยอดเขา99 ยอด จึงถือกันว่าเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ คณะปฏิวัติของโฮจิมินห์ก็ได้เคยตั้งฐานทัพขึ้นที่นี่เป็นแห่งแรกในการศึก เดียนเบียนฟู จังหวัดนิงบิ่งห์ เป็นพื้นที่ที่มีทั้งภูมิทัศน์อันงดงามของยอดเขาหินปูน แม่น้ำหลายสายไหลลัดเลาะ บางส่วนจมอยู่ใต้น้ำ และยังถูกล้อมรอบด้วยผาสูงชัน 

 

 

 

❤ ไฮไลท์เวียดนามกลาง ❤
 
1. เมืองดานัง บานาฮิลส์ (Ba Na Hills) “ดานัง” เป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 4 ของเวียดนามที่เหมือนจะเป็นศูนย์กลางของเวียดนามตอนกลางด้วย ในอดีตเมืองนี้เคยเป็นเมืองท่าที่สำคัญในยุคเฟื่องฟูของเวียดนาม ซึ่งปัจจุบันได้รับการพัฒนาให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทั้งสนามบิน ศูนย์การค้า และร้านอาหาร
บานาฮิลส์ (Ba Na Hills) คือ สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังประจำเมืองดานัง มีอุณหภูมิเฉลี่ย 20-25 องศาเซลเซียสตลอดปี ที่นี่มีทั้งที่พัก ร้านอาหาร Fantasy Park ส่วนไฮไลท์ของการมาเยือนเมืองดานังนั่นก็คือการนั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวเมืองดานังจากมุมสูงแบบจุใจ ซึ่งได้รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊คส์ด้วยว่าเป็นกระเช้าไฟฟ้าประเภทไม่มีการหยุดแวะ (แบบเคเบิลเดี่ยว) ที่ระยะทางยาวที่สุดในโลก คือ 5,801 เมตร ระยะจากฐานสู่ยอดสูงที่สุดในโลก 1,368 เมตร สายเคเบิลยาวที่สุดในโลก 11,587 เมตร และสายเคเบิลหนักที่สุดในโลก 141.24 ตัน

 

 

 

2. เมืองฮอยอัน เมืองเล็กริมฝั่งทะเลจีนใต้ เป็นเมืองโบราณที่เต็มไปด้วยประวัติศาตร์ จนได้รับเป็นเมืองมรดกโลก ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมสภาพเมืองเก่าและวิถีชีวิตริมน้ำ เยือนสะพานญี่ปุ่นสัญลักษณ์ของเมืองที่เชื่อมสองฝั่งเมืองไว้ด้วยกัน ชมบ้านเรือนอายุกว่าร้อยปี และซื้อของฝากสินค้าประจำเมืองจำพวกงานกระดาษและผ้าไหม สักการะศาลเจ้าจีนเทพกวงกง (Quan Cong Temple) ชมงานเซรามิกที่พิพิธภัณฑ์เครื่องถ้วย (Museum of Trade Ceramics) เยือนอุโมงค์วินห์ม็อก (Vinh Moc) หรืออุโมงค์หลบภัยใต้ดินสมัยสงครามโลก และหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อนนองเหนือก (Non Nuoc)
 
 
3. เมืองเว้ ตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศเวียดนาม ริมฝั่งแม่น้ำหอม ถัดเข้ามาในแผ่นดินจากริมฝั่งทะเลจีนใต้เพียง 2-3 ไมล์ ห่างจากกรุงฮานอยไปทางใต้ประมาณ 540 กิโลเมตร และห่างจากนครโฮจิมินห์ไปทางเหนือประมาณ 644 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง ซึ่งเต็มไปด้วยหินภูเขาไฟ หาดทราย เนินทราย และทะเลสาบ นอกจากนี้ยังเป็นเขตพื้นที่ป่าไม้สำคัญที่สุดของเวียดนาม เมืองเว้ จะได้รับความเสียหายจากพิษภัยของสงครามรวมชาติเวียดนามไปบ้าง แต่ก็ยังคงหลงเหลือร่องรอยแห่งความเจริญรุ่งเรืองของนครจักรพรรดิอยู่อีกไม่น้อยเช่นกัน แต่ละแห่งล้วนมีเรื่องราวน่าสนใจมากมายให้นักเดินทางได้เข้าไปเยี่ยมชม ตั้งแต่พระราชวัง สุสานจักรพรรดิ ตลอดตนแม่น้ำหอม
 
 
 
❤ ไฮไลท์เวียดนามใต้ ❤

1. เมืองโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh City) ประเทศเวียดนาม หรือชื่อเดิมที่คนไทยเรียกว่า “ไซ่ง่อน” (Saigon) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดที่อยู่ทางเวียดนามตอนใต้และเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศ ในอดีตเมืองแห่งนี้เป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนามใต้ซึ่งเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส ต่อมาภายหลังจากการรวมประเทศจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นเมืองโฮจิมินห์ตามชื่อของผู้นำสันนิบาต และมีการขยายวัฒนธรรมเข้ามาสู่โฮจิมินห์ในช่วงนั้น ตึกและอาคารสำคัญต่าง ๆ ถูกสร้างขึ้นในสไตล์โคโลเนียล ทำให้เมืองทั้งเมืองมีบรรยากาศคล้ายกับยุโรป น่าไปเที่ยวชมมาก ๆ 
 
 
2. เมืองญาจาง มนต์เสน่ห์ทะเลเวียดนามใต้ เป็นเมืองชายหาดชั้นเลิศของประเทศเวียดนาม ด้วยเป็นที่ตั้งของชายหาดสีทองที่ทอดยาว 6 กิโลเมตร พร้อมวิวของทิวเขาเป็นฉากหลัง และยังอยู่ไม่ไกลจากหมู่เกาะอื่นๆ ที่นี่จึงเป็นจุดหมายที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้คลั่งไคล้ในกีฬาทางน้ำ ผู้ที่ชื่นชอบการอาบแดด และผู้ที่รักในรสชาติของอาหารทะเล นอกจากนี้ ยังมีความบันเทิงยามค่ำคืน จึงทำให้เป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเป็นรูปตัวเอสเลาะมาตามชายฝั่งทะเลของเวียดนาม
 

 

หาเรื่องเที่ยวแนะนำ

อีสเตอร์หรรษา

Taiwan หลงใหล...ให้หลงรัก

10 อาหารห้ามพลาดเมื่อไปญี่ปุ่น

ประโยคพื้นฐานที่ควรรู้เมื่อไปเที่ยว Language : English

ติดต่อเรา

SDTY-TOUR.COM

ชั้น 5 ห้อง 502 อาคาร เอส แอนด์ บี ทาวเวอร์(S & B Tower) เลขที่ 68-68/6 ถ.ปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500

yui.sdty-tour@gmail.com

02-2352564 / 085-5039888

เวลาทำการ:
จันทร์ - ศกร์ (8:30-17:30)

ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ในประเทศ


© 2023 SDTY TOUR CO.,LTD. All Rights Reserved. ออกแบบเว็บไซต์บริษัททัวร์ By Webunique

Top

About

Contact

Call