ใบอนุญาต 11/07420
admin@sdty-tour.com     02-2352534 , 02-2352535 , 02-2352636 , 085-5039888     จันทร์-ศุกร์ 8:30-17:30 น

ช่วงเวลาการเดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง: ผู้ใหญ่

รายละเอียดการเดินทาง

 •   วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
  19.30น.   พร้อมคณะบริเวณอาคารผู้โดยสารขาออกสนามบินสุวรรณภูมิสายการบินไทย เคาน์เตอร์D ใกล้ ประตูทางเข้าที่ 1 เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯอำนวยความสะดวก ในเรื่องของเอกสารตลอดจนสัมภาระของท่าน
   
  22.30 น. เดินทางสู่ สนามบินนาริตะ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบิน TG 640
 •   วันที่ 2 สนามบินนาริตะ – โยโกฮาม่า – วัดคามาคุระ – ทะเลสาบคาวากูจิโกะ - โกเท็มบะ เอาท์เล็ท
  06.20 น.  เดินทางถึงสนามบินนาริตะ(เวลาที่ญี่ปุ่นเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) สำคัญ!!!ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวกเนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ จากนั้นนำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ นำท่านเดินทางสู่ โยโกฮาม่า ไปยังเมืองคามาคุระ(Kamakura) เป็นเมืองที่อยู่ติดกับทะเลซึ่งอยู่ไม่ไกลจากโตเกียว มาเที่ยวได้ง่ายๆห่างจากโตเกียวประมาณ 1 ชั่วโมงเท่านั้น พาท่านไปสักการะ พระใหญ่(Daibutsu) หรือที่ได้รับการขนานนามว่า “Great Buddha of Kamakura” พระใหญ่แห่งคามาคุระนั้นประดิษฐานอยู่ที่วัดโคโตคุอิน (Kotokuin Temple) นับว่าเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญมากๆของเมืองคามาคุระทีเดียวล่ะค่ะ โดยถือเป็นรูปปั้นพระที่สูงเป็นอันดับสองของญี่ปุ่นจะเป็นรองก็แค่เพียงพระใหญ่ที่วัดโทไดจิเมืองนาราเท่านั้นเอง ก่อนหน้าทีในเริ่มแรกนั้นองค์พระท่านไม่ได้ตั้งอยู่ด้านนอกอย่างที่เห็นๆอยู่อย่างในปัจจุบันหรอกนะคะ แต่เดิมทีเนี่ยองค์พระนั้นได้ประดิษฐานอยู่ภายในอาคารวัด แต่เมื่อประมาณศตวรรษที่ 14 และ 15 อาคารของวัดหลายส่วนได้ถูกพายุไต้ฝุ่นทำลายลง ทำให้เหลือแต่องค์พระใหญ่ตั้งอยู่โดยไม่ได้สร้างอาคารขึ้นมาครอบใหม่ ซึ่งก็ก็ถือเป็นสิ่งที่หาดูได้ยากมากๆเลยทีเดียวเชียวที่จะเห็นองค์พระพุทธรูปตั้งโดดเด่นเป็นสง่าอยู่ภายนอกอาคารอย่างที่นี่
   
  เที่ยง        รับประทานอาหาร  ณ ภัตตาคาร เซทเมนูอาหารญี่ปุ่น
   
  บ่าย         นำท่านสู่ ทะเลสาบคาวากูจิโกะ(Lake Kawaguchiko) เป็นทะเลสาบที่เดินทางไปถึงได้ง่ายที่สุดในบรรดา 5 ทะเลสาบรอบภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งมีการเชื่อมต่อจากโตเกียวด้วยรถไฟ และรถบัส พื้นที่บริเวณชายฝั่งทิศตะวันออกของทะเลสาบเป็นที่พัก และออนเซนที่สามารถมองเห็นวิวภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามได้อย่างชัดเจน จากนั้นนำท่านสู่ โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท ที่รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ด้วยกันบนหุบเขาริม Tomei Expressway ที่เชื่อมระหว่างภูเขาไฟฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกน่กับมหานครโตเกียว ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อเลือกชมสินค้าที่ได้รวบรวมกว่า 165 แบรนด์ดังไม่ว่าจะเป็น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Zara, Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสินค้า Intimate Apparel ได้แก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสินค้า Home Fashion ได้แก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีหมวดสินค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้าเด็ก ซึ่งของทุกชิ้นเป็นของแท้ และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินค้า ที่รวมไว้ในพื้นที่กว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้งของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะ
   
  ที่พัก:  ISAWA HOTEL SHINKO ONSEN OR 3*
  ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก เมนูบุฟเฟต์ ขาปูยักษ์ พร้อมแช่น้ำออนเซน
  **หลังรับประทานอาหารค่ำเชิญท่านสัมผัสกับการแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่นด้วยออนเซ็นแบบปิดแต่ท่านยังสามารถมองเห็นวิวธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิดและผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทางชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าการอาบน้ำแร่นั้นจะทำให้ผิวพรรณงดงามและมีสุขภาพดีอีกด้วย***
 •   วันที่ 3 ภูเขาไฟฟูจิ(ชมชั้นล่าง) – เมืองไซตามะ – ลิตเติ้ลเอโดะ – โตเกียว พิเศษ !! บาบิคิวบุฟเฟต์
  เช้า          รับประทานอาหารเช้า  ณ โรงแรมที่พัก
  หลังจากรับประทานอาหารเช้าจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ภูเขาไฟฟูจิ(ชั้นล่าง) สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัยแห่งนี้ และยังเป็นภูเขาไฟที่มีลักษณะที่งดงามที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง ที่มีความสูงประมาณ 3,776 เมตรซึ่งมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้งปี ระหว่างทาง ท่านจะได้ดื่มด่ำกับทัศนียภาพอันงดงามและภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนญี่ปุ่น อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงดงามของ ภูเขาไฟแห่งนี้ พร้อมทั้งเลือกชมและซื้อ "สินค้าพื้นเมืองและขนมอร่อย" มากมายตามอัธยาศัย
   
  เที่ยง       รับประทานอาหาร  ณ ภัตตาคาร (หมูย่างบนถ่านหินภูเขาไฟร้าน YOGAN ONSEN)
   
  บ่าย         จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จากนั้นนำท่านไปยัง เมือง ไซตามะ เป็นจังหวัดที่อยู่ติดกับเมืองหลวงโตเกียว ชมเมืองคาวาโกเอะที่มีร้านรวงเล็กๆเรียงรายอยู่ตามถนนเพื่อมาซื้อของชำร่วยและขนมพื้นบ้านต่างๆ ตามตรอกซอยเล็กๆและร้านขายของขายขนมพื้นบ้านเหล่านี้ยังคงความเก่าแก่ในสมัยเมจิจึงทำให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสกับบรรยากาศโบราณในสมัยเมจิได้ และสามารถสัมผัสกับชีวิตความเป็นญี่ปุ่นได้อย่างแท้จริงจากเมืองคาวาโกเอะนี้ คาวาโกเอะ(Kawagoe) เป็นเมืองโบราณสมัยเอโดะ จนมีฉายาว่า ลิตเติ้ลเอโดะ (Koedo) คนส่วนใหญ่จึงนิยมเที่ยวคาวาโกเอะแบบวันเดย์ทริปจากเมืองโตเกียว เพราะเป็นเมืองที่มีสเน่ห์และเดินทางไปเที่ยวง่าย คาวาโกเอะจะมีถนนเส้นหลักชื่อ Kurazukuri มีอาคารบ้านเรือนสมัยก่อน ให้บรรยากาศเหมือนเดินอยู่ในเมืองเมื่อหลายร้อยปีก่อน ผู้คนจึงขนานนามเมืองแห่งนี้ว่าเอโดะน้อย หรือ Little Edo หรือ Koedo มีสถานที่น่าสนใจหลายแห่ง เช่น ปราสาทคาวาโกเอะ, วัดคิตาอิน (Kitain Temple) และอาคารบ้ายเรือนต่างๆเรียกว่า หมู่บ้านสีดำ ให้ทุกท่านได้เดินทางชมบรรยากาศได้ตามอัธยาศัย
   
  เย็น         รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  (บาบิคิวบุฟเฟต์บริการท่านด้วยบุฟเฟต์นานาชาติ เนื้อหมูอย่างดีนำมาสนุกสนานกับการ พร้อมซุป ผักสดนานาชนิด อาทิ เห็ดญี่ปุ่น แครอท ฟักทอง หอมหัวใหญ่ ข้าวสวย อาหารคาวหวานหลากชนิด)
  ที่พัก: SHINBASHI ATAGOYAMA TOKYU REI OR3*
 •   วันที่ 4 อิสระช้อปปิ้ง หรือ เลือกซื้อ โตเกียวดิสนีย์แลนด์
  เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
                เลือกอิสระช้อปปิ้ง หรือ เลือกซื้อโตเกียวดิสนีย์แลนด์ / โตเกียวดิสนีย์แลนด์ซี (ราคาประมาณ 2,700 บาท)  
  *** อิสระให้ท่านได้ สนุกสุดเหวี่ยงกับ สวนสวนุกดิสนีย์แลนด์ โดยมีไกด์พาท่าน ขึ้นรถไฟ ไปยัง ดิสนีย์แลนด์ โดยไม่รวมค่ารถไฟ ในการเดินทาง***
  นำท่านเดินทางสู่ โตเกียวดีสนีย์แลนด์ โลกแห่งจินตนาการของราชาการ์ตูนญี่ปุ่นซึ่งเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งแรกที่สร้างนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใช้ทุนสร้างกว่า 600 ล้านบาท ให้ท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด ( ไม่จำกัดจำนวนการเล่น ) ผจญภัยในดินแดนต่างๆ ให้ท่านเล่นเครื่องเล่นตัวใหม่จากภาพยนตร์การ์ตนเรื่องดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean เขย่าขวัญกับบ้านผีสิงใน Haunted Mantion สัมผัสความน่ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตร์สามมิติ The Invention of the Year ให้ท่านได้สนุกสนานพร้อมกับการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกน่ารักในดิสนีย์แลนด์อีกทั้งยังจะได้สัมผัสกับตัวการ์ตูนเอกจากวอลดิสนีย์ อย่าง มิกกี้เม้าส์ มินนี่เม้าส์ พร้อมผองเพื่อนการ์ตูนอีกมากมายสนุกกับการจับจ่ายซื้อของที่ระลึกน่ารักในดิสนีย์แลนด์ โตเกียวสกายทรี หรือที่เรียกว่า The New Tokyo Tower แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว สิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นโดยมีความสูง 634 เมตร สูงเป็นอันดับสองของโลกรองจากเบิร์จคาลิฟาในดูไบซึ่งมีความสูงถึง 828 เมตร ซึ่งหอคอยแห่งนี้มีจุดชุมวิวสำหรับนักท่องเที่ยวแบ่งได้ 2 ระดับความสูง คือ จุดชมวิวที่ความสูง 350 เมตร และ 450 เมตร และมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย อาทิ ห้องส่งสัญญาณกระจายเสียง ร้านค้า ร้านอาหาร และอื่นๆ อีกมากมาย
  ช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุย่านช้อปปิ้งชั้นนำของชาวญี่ปุ่นที่ถือว่าเป็นแหล่งอัพเดทเทรนด์ใหม่ แฟชั่นใหม่ของชาวปลาดิบ เป็นย่านความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบัน เชิญท่านเลือก ชมและซื้อ สินค้ามากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป, MP-3, คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เสื้อผ้า และเครื่องสำอาง KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่ราคาค่อนข้างถูกกว่าเมืองไทยและที่จะขาดไม่ได้เลยก็ คือ ร้าน100เยนซึ่งสินค้าทุกอย่างภายในร้านจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด
  เดินทางโดยShuttle Bus จากสนามบินนาริตะ จะมีรถบัส Outlet Shuttle ออกจาก (Terminal 1) No.30 หรือ (Terminal 2) No.13 ตรงไปถึง SHISUI PREMIUM OUTLET ใช้เวลาประมาณ 15 นาที หรือจะเลือก
  เดินทางโดยรถไฟJR จากสถานี JR Narita Station ไปลงที่สถานี JR Shisui Station แล้วขึ้นรถไปที่ SHISUI PREMIUM OUTLET ประมาณ 15 นาที
   
  ค่ำ         อิสระอาหารกลางวัน/ค่ำ เพื่อให้ท่านได้ต็มที่กับการช๊อปปิ้ง
  ที่พัก: SHINBASHI ATAGOYAMA TOKYU REI OR3*
 •   วันที่ 5 สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ
  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก   (กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน)
   
  08.30น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ เพื่อทำการเช็คอินและตรวจเช็คสัมภาระ
   
  10.50 น. นำท่านเดินทางออกจาก สนามบินนาริตะ โดยเที่ยวบิน TG 641 สู่ สนามบินสุวรรณภูมิ
   
  15.21 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
 •   อัตราค่าบริการ
  ราคาทัวร์รวม
  • ค่าตั๋วเครื่องบินตามที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้อมคณะกรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
  • ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ  
  • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
  • ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
  • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
  • ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี 
  • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 30 กก.
  • ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
  • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
   
  ราคาทัวร์ไม่รวม
  • เนื่องจากตอนนี้ อยู่ในช่วงการยกเลิกวีซ่า สำหรับคนไทยเข้าประเทศญี่ปุ่น ทางบริษัทฯ จึงไม่ได้รวมค่าวีซ่า ไว้ เนื่องจากมีการประกาศผลบังคับใช้ เริ่มวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 แต่ถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงการยกเลิก หรือต้องกลับมาขอวีซ่าใหม่ ทางบริษัทจะรีบแจ้งให้ทราบโดยด่วนและขอเรียกเก็บค่าวีซ่าและเอกสารทั้งหมด (2,500 บาท / ท่าน)
  • ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่นท่านละ 2,000 ¥
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
  • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 30 กก.)
  • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3)ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4)สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
 •   เงื่อนไขการจอง
  หมายเหตุ
  • จำนวนผู้เดินทาง ขั้นต่ำ ผู้ใหญ่ 25 ท่าน หากน้อยกว่า 25ท่าน
  -          ขอส่งจอยทัวร์ให้กับบริษัทที่มีโปรแกรมและราคาใกล้เคียงกัน
  -          หรือขอเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทางโดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 10 วัน
  -          หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง25ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า
  • เที่ยวบินราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
  • หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
  • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
  • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
  • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
  • ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
  • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
   
  เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
  ·       กรุณาจองล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 10,000 บาท ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่อาจเดินทางด้วยเหตุใดก็ตาม ต้องแจ้งให้ทราบ อย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด
  ·       ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
   
  กรณียกเลิกการเดินทาง
  ·       แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด
  ·       ยกเลิกเลิกการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
  ·       ยกเลิกเลิกการเดินทาง 6-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
  ·       ยกเลิกเลิกการเดินทาง 1 – 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
  ·       ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง ,ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะ ไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
  ·       กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋วท่านละ 5,000 บาท และอื่น

ติดต่อเรา

SDTY-TOUR.COM

ชั้น 5 ห้อง 502 อาคาร เอส แอนด์ บี ทาวเวอร์(S & B Tower) เลขที่ 68-68/6 ถ.ปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500

admin@sdty-tour.com

02-2352434 , 02-2352535 , 02-2352636 , 085-5039888

เวลาทำการ:
จันทร์ - ศกร์ (8:30-17:30)

ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ในประเทศ


© 2019 SDTY TOUR CO.,LTD. All Rights Reserved. เขียเว็บโดย Webunique

Top

About

Contact

Call