ใบอนุญาต 11/07420
admin@sdty-tour.com     02-2352534 , 02-2352535 , 02-2352636 , 085-5039888     จันทร์-ศุกร์ 8:30-17:30 น

ช่วงเวลาการเดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง: ผู้ใหญ่

รายละเอียดการเดินทาง

 •   วันแรก กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ (นัดพบกันเวลา 20.00 น.)
  20.00 น.  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการไทย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
   

   

  23.10 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670
   
 •   วันที่สอง สนามบินชิโตเสะ – โนโบริเบ็ทสึ – โชวะชินซัง – ฟาร์มหมี – จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ
  08.30 น.  ถึงสนามบินชิโตเสะ จังหวัดเกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น จากนั้นนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรประเทศญี่ปุ่นหลังจากเก็บกระเป๋าแล้ว ให้ท่านได้ทำความสะอาดหลังหน้าแปรงฟันเพื่อความสดชื่นและเตรียมความพร้อมในการท่องเที่ยวโดยมีเวลาประมาณ 15 นาที จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  โนโบริเบ็ทสึ โนโบริเบทสึ(Noboribetsu) เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านบ่อน้ำพุร้อนประจำภูมิภาคฮอกไกโด บ่อน้ำพุร้อนที่งดงามที่สุดได้แก บ่อจิโงคุดานิ (Jigokudani or Hell Valley) ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือ บริเวณอุทยานแห่งชาติชิโคสึ โทย่า (Shikotsu-Toya Nationnal Park)
   
  เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารญี่ปุ่น
   
  บ่าย         จากนั้นนำท่านเดินทางไป ภูเขาไฟโชวะ ซึ่งถือว่าเป็นภูเขาลูกพี่ลูกน้องกัน โดยเราจะนำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าเพื่อขึ้นสู่ยอดของภูเขาและเก็บภาพความประทับใจเอาไว้ ซึ่งภูเขาไฟทั้ง 2 ลูกนี้นับว่าเป็นภูเขาไฟที่สวยที่สุดในจังหวัดฮอกไกโดเลยก็ว่าได้ เพราะธรรมชาติที่เปลี่ยนไปตามแต่ละฤดูนั้นหากได้มาชมในทุกๆฤดูแล้วจะเรียกว่าเปรียบดั่งเวทมนต์ก็ว่าได้ จากนั้นนำท่านเดินทางไปเพื่อชมหมีสีน้ำตาล ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล ซึ่งทางการญี่ปุ่นได้อนุรักษ์ไว้อย่างดี เนื่องจากปัจจุบันหมีสีน้ำตาลใกล้สูญพันธุ์และหาดูได้ยากเต็มที และมีถิ่นกำเนิดอยู่แถวไซบีเรีย และเกาะฮอกไกโดเท่านั้น หมีเหล่านี้อาศัยอยู่รวมกันท่ามกลางการจำลองบรรยากาศให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุด และถึงแม้ว่าหมีเหล่านี้จะตัวโต เหมือนจะดุร้าย แต่แท้จริงแล้วหมีเหล่านี้ มีนิสัยน่ารักและแสนรู้มากๆ ให้ท่านได้เก็บภาพอันประทับใจกับเจ้าหมีแสนรู้ได้ตามอัธยาศัยต่อไปนำท่านเดินทางไป ทะเลสาบโทยะ ทะเลสาบแห่งนี้ เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ที่เกิดจากปากปล่องภูเขาไฟ จึงเป็นรูปทรงกลม มีเส้นรอบวงยาวกว่า 40 กม. ตั้งอยู่ระหว่างทางของรถไฟสายซัปโปโร-ฮาโกดาเตะ ประมาณครึ่งทาง ซึ่งเป็นเขตอุทยานแห่งชาติชิโกสึ-โทยะนั่นเอง ความเป็นพิเศษของทะเลสาบแห่งนี้ คือ ในฤดูหนาวน้ำในทะเลสาบจะไม่แข็งตัว ยังความใสและสงบให้ชมทัศนียภาพอันสวยงาม ส่วนในหน้าร้อน อากาศที่นี่จะเย็นสบาย นอกจากนี้ใจกลางทะเลสาบยังเป็นเกาะนากาจิมะ เกาะขนาดเล็กที่สามารถลงไปเดินเล่นได้
   
  ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก INTER BUFFET
   

   

  ที่พัก        โรงแรมที่พัก TOYA KOHANTEI HOTEL หรือเทียบเท่า 4 *

   

  ** หลังรับประทานอาหารค่ำ เชิญท่านสัมผัสกับการแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น ด้วยออนเซ็นแบบปิด แต่ท่านยังสามารถมองเห็นวิวธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิดและผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง ชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าการอาบน้ำแร่นั้นจะทำให้ผิวพรรณงดงามและมีสุขภาพดีอีกด้วย**
 •   วันที่สาม The Hill of the Buddha – รูปปั้นโมไอ – เล่นสกี ที่ ลานสกี – เล่นสกี ที่ ลานสกี – คลองโอตารุ – โรงงานแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
  เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
                จากนั้นนำท่านสู่ The Hill of the Buddha เนินแห่งพระพุทธเจ้าโดยมีลักษณะเป็นเนินเขาล้อมรอบรูปปั้นพระพุทธรูปมีความสูงมากถึง 13.5 เมตรและมีน้ำหนัก 1500 ตัน พื้นที่ที่ล้อมรอบจะมีค่อยๆลาดลง อีกทั้งรายล้อมด้วยธรรมชาติอันงดงาม โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนที่จะสามารถเห็นต้นลาเวนเดอร์จำนวนกว่า 150,000 ต้นล้อมรอบรูปปั้นพระพุทธรูป ซึ่งเป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างสถาปัตยกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นกับความงดงามจากธรรมชาติ มองดูแล้วประหนึ่งเป็นผลงานศิลปะชั้นเอกที่หาดูได้เฉพาะที่นี่เท่านั้น ใกล้กันพาท่านชม รูปปั้นหินโมไอ สุสาน Makomonai Takino สุสานก่อตั้งขึ้นในปี 1982 มีเนื้อที่ทั้งหมด 1,800,473 ตารางเมตร และเปิดให้เข้าชมตลอดปี
   
  เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารญี่ปุ่น
  บ่าย           หลังจากรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเดินทางสู่ ลาน SNOW PARK ที่ OAKWOOD เป็นลานสโนว์ ท่านสามารถเล่นได้ คือ SNOW SLADE (กระดาษลื่น) SNOW MOBILE ขับมอเตอร์ไซด์ บนลานน้ำแข็ง ทำให้ทุกๆท่านได้มีเวลาเพลิดเพลินกับครอบครัวได้อย่างสนุกสนาน ไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่น จากนั้นเดินทางไปยัง คลองโอตารุ คลองนี้ยาวประมาณ 1.5 กิโลเมตร เมื่อก่อนน้ำในลำคลอง สกปรกมาก เพราะอยู่ใกล้กับท่าเรือ ต่อได้มีการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว น้ำจึงใสแจ๋วแบบในปัจจุบัน จนเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ ชม โรงงานเครื่องแก้ว (Otaru Canalside Glass Factory) ตั้งเลียบริมคลองโอตารุ ถัดจากศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวไป 1 บล็อก ด้านบนเป็นหอคอยคู่หลังคาเป็นโดม สำหรับชมวิว ในโรงงานสามารถชมสาธิตวิธีการทำเครื่องแก้ว และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ
   
  ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารญี่ปุ่นเมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ ท่านจะได้พบกับอาหารนานาชนิดและขาปูฮอกไกโดอันลือชื่อ ซี้ฟู้ดส์ บุฟเฟต์ เมนูที่มีความหลากหลายไว้บริการท่าน อาทิเช่นปู อลาสก้าฮอกไกโด กั้ง กุ้ง หอยเชลล์ ปลา ปลาหมึก และอื่นๆ อีกมากมายไว้บริการท่าน
  ที่พัก        นำท่านเข้าสู่ที่พักNew Otani Inn Sapporo หรือเทียบเท่า 4*
 •   วันที่สี่ ( อิสระฟรีช้อปปิ้ง ให้ท่านได้ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย )
  เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
                 อิสระฟรีช้อปปิ้ง ให้ลูกค้าได้แวะเดินตลาดช้อปปิ้ง สินค้าเสื้อผ้าแบรนด์เนมชั้นนำ
                ( ***** อิสระอาหารกลางวันและเย็นเพื่อให้ลูกค้าได้มีเวลาในการช้อปปิ้งได้เต็มที่***** )     
    
  ที่พัก        นำท่านเข้าสู่ที่พักNew Otani Inn Sapporo หรือเทียบเท่า 4*
 •   วันที่ห้า ตลาดเช้าโจไก – ศาลเจ้าฮอกไกโด - ช้อปปิ้งทานูกิโคจิ - สนามบินชิโตเสะ – สนามบินสุวรรณภูมิ
  เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน)
  หลังจากรับประทานอาหาร นำท่านไปยัง ตลาดเช้าโจไก ตลาดสดของซัปโปโรที่รวบรวมเอารสชาติความสดของฮอกไกโดไว้มากมาย ทุกเช้าจะมีผัก ผลไม้เก็บมาสดๆ จากหลากหลายแหล่งทั่วฮอกไกโด และปลาที่จับมาสดๆ นำท่านสักการะ ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือ เดิมชื่อ ศาลเจ้าซัปโปโร เปลี่ยนเพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด ศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักษ์รักษา ให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เก่าแก่นับพันปี ดังเช่นภูมิภาคคันโต
   
  เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารญี่ปุ่น
  จากนั้นเดินทางสู่ ตลาดถนนคนเดินทานูกิโคจิ แหล่งช้อปปิ้งเก่าแก่ที่สืบทอดมาตั้งแต่ยุคบุกเบิก เหมาะสำหรับจับจ่ายซื้อหาของฝากจากฮอกไกโดเป็นชุมชนร้านค้าประมาณ 200 ร้านทอดยาวกว่า 1 กิโลเมตรตลอดทิศตะวันออกและตะวันตกของใจกลางเมืองซัปโปโรเชื่อมต่อกันด้วยหลังคาโครงสร้างที่รองรับทุกสภาพอากาศตั้งแต่เขตนิชิ1โจเมะจนถึงนิชิ 7 โจเมะ จึงสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องกังวลถึงฝนหรือหิมะ แสงแดดถือกำเนิดตั้งแต่ยุคบุกเบิก เมื่อรัฐบาลเมจิกำหนดให้ซัปโปโรเป็นเมืองบุกเบิกของ ฮอกไกโดในปีค.ศ.1869 (ปีเมจิที่ 2) โดยเริ่มมีการสร้างร้านค้าและร้านอาหารขึ้นบริเวณเขต 2-3โชเมะในปัจจุบันและถูกเรียกว่า `ทานุกิโคจิ` ในช่วงปีเมจิที่ 6 ในชุมชนร้านค้ามีร้านทั้งเก่าและใหม่สลับสับเปลี่ยนเข้ามาทั้งร้านขายของที่ระลึก ร้านคาราโอเกะและอื่นๆเป็นต้น มีนักท่องเที่ยวมาจับจ่ายใช้สอยมากมายเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่เต็มไปด้วยความคึกคักมีชีวิตชีวา
   
  16.00 น. นำท่านเดินทางออกจากโรงแรมเพื่อนเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่
   
  17.00 น. ถึงสนามบินชิโตเซ่เพื่อเช็คอินและเช็คสัมภาระ
   
  18.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 681
   
  23.50 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
   
  หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,
  สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามวิ่งรถเกิน 12 ชั่วโมง ต่อวัน
 •   อัตราค่าบริการ
  ราคาทัวร์รวม
  • ค่าตั๋วเครื่องบินตามที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้อมคณะกรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
  • ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ  
  • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
  • ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
  • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
  • ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี 
  • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 30  กก.
  • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
   
  ราคาทัวร์ไม่รวม
  • ค่าทริปไกด์และคนขับรถ 2,000 เยน/ท่าน
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
  • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 30 กก.)
  • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3)ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4)สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
 •   เงื่อนไขการจอง
  หมายเหตุ
  • จำนวนผู้เดินทาง ขั้นต่ำ ผู้ใหญ่ 20 ท่าน หากน้อยกว่า20 ท่าน
  ·                        ขอส่งจอยทัวร์ให้กับบริษัทที่มีโปรแกรมและราคาใกล้เคียงกัน
  ·                        ขอเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทางโดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 10 วัน
  ·                        ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม(ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง20ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ)
  โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า
  • รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
  • หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
  • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
  • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
  • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
  • ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
  • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
  ในกรณีผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาในการตรวจเข้า-ออกเมือง ทั้งประเทศไทยและญี่ปุ่น อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฎิเสธในกรณีอื่นๆ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายต่างๆ เนื่องจากการเดินทางเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนบริษัทนั้นๆ
    
  กรณียกเลิกการเดินทาง
  ·       แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด
  ·       ยกเลิกเลิกการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
  ·       ยกเลิกเลิกการเดินทาง 6-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
  ·       ยกเลิกเลิกการเดินทาง 1 – 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
  ·       ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง ,ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะ ไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
  ·       กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋วท่านละ 5,000 บาท และอื่นๆ
   
  เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
  ·               กรุณาจองล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง  พร้อมชำระงวดแรก 10,000 บาท ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่อาจเดินทางด้วยเหตุใดก็ตาม ต้องแจ้งให้ทราบ อย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด
  ·               ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

ติดต่อเรา

SDTY-TOUR.COM

ชั้น 5 ห้อง 502 อาคาร เอส แอนด์ บี ทาวเวอร์(S & B Tower) เลขที่ 68-68/6 ถ.ปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500

admin@sdty-tour.com

02-2352434 , 02-2352535 , 02-2352636 , 085-5039888

เวลาทำการ:
จันทร์ - ศกร์ (8:30-17:30)

ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ในประเทศ


© 2019 SDTY TOUR CO.,LTD. All Rights Reserved. เขียเว็บโดย Webunique

Top

About

Contact

Call