ใบอนุญาต 11/07420
@sdtytour     02-2352534 , 099-4461729     จันทร์-ศุกร์ 8:30-17:30 น

ช่วงเวลาการเดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง: ผู้ใหญ่

รายละเอียดการเดินทาง

 •   วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินเชียงใหม่ • ฮิโนกิแลนด์ •ดอยอ่างขาง • จุดชมวิวม่อนสน • สวน 80 • ชมดอกพญาเสือโคร่ง• ไร่ชา 2000 •ไร่สตรอเบอรี่บ้านนอแล • เชียงดาว  ( - /กลางวัน/ เย็น )
  •  04.00 น.       พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการเวียตเจ็ทแอร์ ประตู 3 Viet Jet Air โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
   06.10 น.       ออกเดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยเที่ยวบิน VZ 100
    
   07.30 น.       เดินทางถึงจังหวัดเชียงใหม่ เมืองที่อุดมไปด้วยวัฒนธรรมล้านนา ซึ่งถือว่าเชียงใหม่นั้นเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนา ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนับ 1,000 ปี
    
   มุ่งหน้าสู่ อ. ไชยปราการ ทางตอนเหนือของตัวเมืองเชียงใหม่ พาท่านเข้าชม ฮิโนกิแลนด์ เอาใจผู้คิดถึงประเทศญี่ปุ่น เพราะสถานที่แห่งนี้นั้นเหมือนได้จำลองแดนปลาดิบมาไว้ที่เชียงใหม่ บนเนื้อกว่า 83 ไร่ ที่นี่ท่านจะได้เหตุโคมแดงอาซากุซะของโตเกียว เสาโทริอิสีแดง ที่จำลองมา และไฮไลท์ของที่นี่กับปราสาทฮิโนกิ อาคารไม้หอมที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลก ตั้งหง่านให้ท่านได้เก็บภาพกันอย่างเพลิดเพลิน
    
   กลางวันä     บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
    
   มุ่งหน้าสู่ดอยอ่างขาง ไฮไลท์ของทริป เปลี่ยนเป็นรถสองแถวท้องถิ่น พาท่านชมวิว ณ จุดชมวิวม่อนสน หนึ่งในจุดชมวิวไฮไลท์ของดอยอ่างขางกับทัศนียภาพสุดลูกหูลูกตา ก่อนพาท่านชม ดอกพญาเสือโคร่ง ซึ่งถูกกล่าวขนานนามว่าเป็นซากุรเมืองไทย มีสีชมพูสวยงามบานสะพรั่งในช่วงเดือนมกราคม โดยที่ดอยอ่างขางนั้น ถือเป็นหนึ่งในสถานที่ชมที่ดีที่สุดในประเทศไทย (การบานของดอกพญาเสือกโคร่งขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนสถานที่กรณีที่ดอกยังไม่บาน หรือโรยเร็วกว่าปกติ)
    
   จากนั้น พาท่านเข้าชม สวน 80 ซึ่งเป็นสถานที่รวมแหล่งพรรณไม้เมืองหนาวหลากหลายสายพันธุ์ ด้วยสภาพอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี และหน้าหนาวมีอาการเย็นมาก ทำให้สวนสามารถปลูกดอกไม้เมืองหนาวได้หลากหลายที่สุดแห่งหนึ่งของไทย นักจากนี้ยังมีต้นซากุระแท้อยากประเทศญีปุ่นปลูกอยู่อีกด้วย
                      
    
    
   เข้าชม ไร่ชา 2000 ไร่ชาที่สุวยที่สุดของอ่างขาง ด้วยทัศนียภาพที่สุดอลังการ กับวิวทุ่งชาขั้นบันไดที่ถูกโอบล้อมด้วยขุนเขาสลับซับซ้อน ราวกับดั่งอยู่ในเทพนิยาย เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงก่อนแวะ ไร่สตรอเบอรี่บ้านนอแล ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากไร่ชา 2000 ให้ท่านได้เลือกซื้อผลสตอเบอรี่สดๆ
    
   เย็น               บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร เมนูสุกี้ยูนนาน
   ที่พัก              โรงแรม Aurora Resort Chiangdao / เดอะ เวส วิลเลจ เชียงดาว หรือเทียบเท่า
 •   วันที่ 2 วัดถ้ำเชียงดาว • วัดบ้านเด่น • วัดป่าดาราภิรมย์ • ทุ่งดอกไม้เชียงใหม่ • วัดพระธาตุดอยสุเทพ • ถนนคนเดินวัวลาย  (เช้า/กลางวัน/ - )
  •  เช้า                บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
    
                       พาท่านชม วัดถ้ำเชียงดาว อีกหนึ่งสถานที่ที่มีความสวยงามแปลกตา และมีความศักสิทธิ์ที่ได้รับการเคารพบูชาจากคนท้องถิ่นเป็นอย่างมาก มีตำนานความเชื่อเชื่อมโยงกับเจ้าหลวงคำแดง ตัววัดตั้งอยู่ติดกับเขาเชียงดาว เขาที่สูงเป็นอันดับที่สามของไทย และยังมีหินงอกหินย้อยมีที่ความงดงามแปลกตาให้ชมอีกด้วย
    
                       เข้าชมความงามในแบบศิลปะ และสถาปัตยกรรมล้านนาผสมผสานสุดอลังการ ณ วัดบ้านเด่น วัดงามของแม่แตง ภายในวัดจะมีพระวิหารไม้ขนาดใหญ่ ประดับประดาด้วยซุ้มบันไดนกหัสดีลิงค์ มณฑปพระเศรษฐีนวโกฏิและพระมหาเจดีย์นักษัตร 12 ราศี ให้ท่านได้สักการะเสริมสิริมงคล ก่อนมุ่งหน้าสู่แม่ริม
    
   กลางวัน          บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
    
   เข้าชมอีกหนึ่งวัดงามที่ วัดป่าดาราภิรมย์ ประวัติว่าพระครูวินัยธรมั่น ได้ธุดงค์มาเชียงใหม่และมาจำวัดใกล้ตำหนักของเจ้าดารารัศมี ชาวบ้านเกิดศรัทธาจึงสร้างเสนาสนะถวาย ต่อมาในปี 2484 เจ้าลดาคำได้ถวายที่ดินในเขตตำหนักดาราภิรมย์ให้แก่วัด และได้ประกาศเป็นวัดในวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2481
    
   ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับทุ่งดอกไม้เมืองของเมืองเชียงใหม่ ซึ่งทุกหน้าหนาวนั้น ดอกไม้ต่างๆ จะบานสะพรั่ง สวยงามเป็นอย่างยิ่ง นับได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการเดินทางมาท่องเที่ยวเชียงใหม่ (เนื่องจากสภาพอากาศ และการปลูกดอกไม้ของแต่ละสวนอาจมีเวลาไม่เท่ากัน ทางบริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสวนที่เข้าชม โดยจะตรวจสอบ ณ วันที่คณะเดินทางไปถึง โดยเลือกสวนที่สวยที่สุด ณ เวลานั้นให้ท่านได้เข้าชม)
    
   พาท่านขึ้นสักการะ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร พระอารามหลวงที่สำคัญที่สุดหนึ่งของเชียงใหม่ โดยพระธาตุดอยสุเทพนั้นสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1927 ในสมัยพญากือนา กษัตริย์องค์ที่ 6 แห่งอาณาจักรล้านนา ราชวงศ์มังราย โดยสร้างตามศิลปะแบบล้านนา องค์เจดีย์เป็นทรงเชียงแสน ฐานสูงย่อมุม ปิดด้วยทองจังโก 2 ชั้น ทางขึ้นเป็นบันไดนาคเจ็ดเศียรก่อปูน ได้รับการบูรณะครั้งใหญ่โดยครูบาศรีวิชัย ผู้เป็นที่ศรัทธาของชาวเหนือในช่วงรัชกาลที่ 5 เป็นพระธาตุประจำปีผู้ที่เกิดปีมะแม
    
    
   จากนั้นเดินทางสู่ถนนคนเดินที่โด่งดังที่สุดในเมืองเชียงใหม่ที่ ถนนคนเดินวัวลาย ทางทิศตะวันตกของตัวเมือง ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร จำหน่ายสินค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าพื้นเมือง ของทานเล่น ของที่ระลึก และอีกมากมาย ถือว่าเป็นอีก 1 เสน่ห์ที่ไม่ควรพลาด เมื่อมาเยือนเชียงใหม่
    
   เย็น               อิสระอาหารเย็น ณ ถนนคนเดินวัวลาย
   ที่พัก              โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดน เชียงใหม่ หรือเทียบเท่า
 •   วันที่ 3 วัดพระสิงห์ • วัดเจดีย์หลวง • กาดวโรรส • วัดพระธาตุดอยคำ • สนามบินเชียงใหม่ • สนามบินสุวรรณภูมิ  (เช้า/กลางวัน/ - )
  •  เช้า                บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
   พาท่านสักการะ พระพุทธสีหิงค์ ณ วัดพระสิงห์ พระอารามหลวงแห่งเดียวที่อยู่ในเขตกำแพงเมือง ตัวองค์พระประดิษฐานอยู่ในวิหารลายคำ ซึ่งมีความงามด้วยศิลปากรรมแบบล้านนาที่ปราณีตบรรจง เป็นพระธาตุประจำปีผู้ที่เกิดปีมะโรง
    
   พาท่านไปยังอีกหนึ่งวัดที่มีความสำคัญของเชียงใหม่ที่ วัดเจดีย์หลวง วัดเก่าแก่ของเชียงใหม่ ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต พระพุทธรูปองค์สำคัญที่สุดของประเทศ นอกจากนั้นยังมี เสาอินทขิล ซึ่งหรือเสาหลักเมือง เป็นดั่งศูนย์รวมใจของชาวเมือง
    
   แวะซื้อของฝากที่ กาดวโรรส หรือกาดหลวงแหล่งซื้อของฝากของเมืองเชียงใหม่ ทั้งไส้อั่ว แหนม น้ำพริกหนุ่ม แคปหมู ผลไม้แปรรูปต่างๆ ให้ท่านได้เลือกจับจ่ายใช้สอยกันอย่างเต็มที่
    
   กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
    
   จากนั้นเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยคำ วัดซึ่งอยู่เคียงคู่เมืองเชียงใหม่มาร่วม 1,300 ปี ตามประวัติ ถูกสร้างในสมัยพระนางจามเทวีกษัตริย์แห่งหริภุญชัย โดยพระโอรสทั้ง 2 เป็นผู้สร้างในปี พ.ศ. 1230 ประดิษฐานพระเกศาธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า นอกจากพระธาตุแล้วยังมีหลวงพ่อทันใจ  ซึ่งสร้างขึ้นในรัชสมัย พญากือนา
    
   16.10 น.        สมควรแก่เวลา มุ่งหน้ากลับสู่สนามบินเชียงใหม่ เพื่อทำการเช็คอิน โหลดสัมภาระ
   18.10 น.        ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ด้วยเที่ยวบิน VZ109
   19.30 น.        เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
 •   อัตราค่าบริการ/เงื่อนไขการจอง
  •  อัตราค่าบริการรวม
   ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว พร้อมน้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
   อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
   ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
   ค่ารถรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
   ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
   ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
   เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง
    
   อัตราค่าบริการไม่รวม
   ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
   ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
    ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
   ค่าทิป 300 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียม)
   ค่าทิปมัคคุเทศก์ คนขับรถ ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปตามระเบียบธรรมเนียมแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)
    
    
   เงื่อนไขการสำรองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์
   การจองทัวร์ :
   ·      กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทางและชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน
   กรณียกเลิก :
   ·      แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง        : หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น อาทิ ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน , รถ                                                                                                                        ตู้ VIP, รถบัส, ค่าวีซ่า , ค่าโรงแรมที่พัก ,ค่าธรรมเนียม                                                                                                       เข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการ   
   ·      แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน                       : ยึดเงินค่าทัวร์ 50% และ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ                                                                                                                     ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน , รถตู้ VIP, รถบัส, ค่าวีซ่า , ค่า                                                                                                           โรงแรมที่พัก ,  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ,                                                                                                             ค่าบริการ
   ·      ในกรณีชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนแล้ว แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆทั้งสิ้น 
   เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551
    
   กรณีจองทัวร์วันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์,วันหยุดยาวต่อเนื่อง และได้มีการแจ้งยกเลิกทัวร์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์ทั้งหมด โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
    
    
   กรณีเจ็บป่วย :
   ·      กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทำการเลื่อน            การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
   ·      ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
   เงื่อนไขอื่น ๆ :
   ·    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
    
   รายละเอียดเพิ่มเติม
   บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
   พาหนะ , ราคา และ รายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดิน
   ทางเป็นสำคัญ
   ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าจาก การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
   ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
   ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด
   ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
    
   ** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง***

ติดต่อเรา

SDTY-TOUR.COM

ชั้น 5 ห้อง 502 อาคาร เอส แอนด์ บี ทาวเวอร์(S & B Tower) เลขที่ 68-68/6 ถ.ปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500

admin@sdty-tour.com

02-2352434 , 02-2352535 , 02-2352636 , ทอมมี่ 097-2508173 , แฟง 099-4461729 , แพรว 088-0112101

เวลาทำการ:
จันทร์ - ศกร์ (8:30-17:30)

ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ในประเทศ


© 2021 SDTY TOUR CO.,LTD. All Rights Reserved. ออกแบบเว็บไซต์บริษัททัวร์ By Webunique

Top

About

Contact

Call