ใบอนุญาต 11/07420
@sdtytour     02-2352534 , 099-4461729     จันทร์-ศุกร์ 8:30-17:30 น

ช่วงเวลาการเดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง: ผู้ใหญ่

รายละเอียดการเดินทาง

 •   วันที่ 1 กรุงเทพฯ • เชียงใหม่ • ถ้ำแก้วโกมล • ทุ่งดอกบัวตองดอยแม่อูคอ • พระธาตุดอยกองมู • ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน  (-/ กลางวัน /-)
  •  04.30 น.       พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการเวียตเจ็ทแอร์ ประตู 3 Viet Jet Air โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
   06.10 น.       ออกเดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยเที่ยวบิน VZ 100
    
   07.30 น.       ถึงสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ รับสัมภาระ และออกเดินทางสู่ จ.แม่ฮ่องสอน โดยสถานที่แรกคือ ถ้ำแก้วโกมล 1 ใน 3 ความมหัศจรรย์ของโลกและเป็น Unseen In Thailand โดยที่แห่งนี้นั้นเป็นถ้ำผลึกแคลไซค์ มีสีขาวประการคล้ายถ้ำน้ำแข็ง ซึ่งถือเป็นความสวยงามที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา
    
   กลางวัน           บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
    
   จากนั้น           เดินทางสู่ ทุ่งดอกบัวตองดอยแม่อู่คำ ที่กล่าวขานกันว่าสวยที่สุดในประเทศไทยแห่งหนึ่ง โดยดอกบัวตองจะบานในช่วงหน้าหนาว ปีละ 2 สัปดาห์เท่านั้น สีเหลืองสะพรั่งไปทั่วทั้งเขาบนพื้นที่หลายร้อยไร่ บนระดับความสูงกว่า 1,600 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล (การบานของดอกบัวตองขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนสถานที่กรณีที่ดอกยังไม่บาน หรือโรยเร็วกว่าปกติ)
                     
   นำท่านสู่ตัวเมืองแม่ฮ่องสอน สักการะ พระธาตุดอยกองมู วัดศักสิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเดิมมีชื่อว่า วัดปลายดอยประกอบ เนื่องด้วยมีเจดีย์ 2 องค์ องค์ใหญ่สร้างเมื่อปี พ.ศ.2407 และองค์เล็กสร้างในปี 2417 และด้วยตัวพระธาตุนั้นตั้งอยู่บนดอยจึงทำให้ท่านสามารถเห็นทัศนียภาพได้อย่างสวยงาม
    
   พาท่านเดินชมวิถีชีวิตที่ ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีสินค้าพื้นเมืองที่ขายโดยชาวไทใหญ่ ชาวเขา อย่างมากมายให้ท่านได้เลือกสรร และยังมีอาหารนานาชนิดให้ท่านได้ลิ้มลองกันอีกด้วย นอกจากนั้นท่านยังสามารถแวะเสริมสิริมงคลที่วัดจองกลาง-จองคำได้อีกด้วย
    
   เย็น     อิสระอาหารเย็น ณ ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน
                                                               ที่พัก    บีทู แม่ฮ่องสอน พรีเมียร์ รีสอร์ท หรือเทียบเท่า
 •   วันที่2 ปางอุ๋ง • บ้านรักไทย • ภูโคลน • สะพานซูตองเป้ • บ้านจ่าโบ • วัดฮู้น้ำ • บ้านสันติชล • ถนนคนเดินเมืองปาย  (เช้า/กลางวัน/-)
  •  05.00 น.          เดินทางสู่ ปางอุ๋ง ที่ได้รับการขนานนามว่าสวิสเซอร์แลนด์เมืองไทย มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าโครงการพระราชดำริปางตอง 2 โดยเกิดขึ้นจากแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาผืนป่าที่มีสภาพเสื่อมโทรม จนกลับมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัด
                       จากนั้นพาท่านชม บ้านรักไทย หมู่บ้านแสนน่ารักและเป็นเอกลักษณ์ที่สุด ด้วยที่แห่งนี้เคยเป็นที่อยู่ของอดีตทหารจีนก๊กมินตั๊ง จึงทำให้บรรยากาศของสถานที่แห่งนี้นั้นเหมือนราวกับไม่ได้อยู่ประเทศไทย ให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศของบ้านรักไทยอย่างไม่รีบเร
   เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารสไตล์จีน-ยูนนาน
   แวะ ภูโคลน แหล่งธรรมชาติที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อผิวพรรณมนุษย์ โดยที่ภูโคลนแห่งนี้นั้นมีแร่ธาตุหลายชนิดที่เทียบเท่าโคลนจากทะเลสาบเดดซีที่โด่งดัง โดยท่านสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโคลนธรรมชาติ เพื่อบำรุงผิวพรรณของท่านได้
                     
   พาท่านแวะถ่ายรูปเล็กน้อยที่ สะพานซูตองเป้ สะพานไม้ไผ่ยาวร่วม 500 เมตร ซึ่งถือว่ายาวที่สุดในประเทศไทย คำว่าซูตองเป้ แปลว่า ความสำเร็จ จนมีความเชื่อว่าถ้าอยู่บนสะพานและอฐิษฐานและจะสมหวั
   จากนั้น พาท่านสู่ บ้านจ่าโบ่ หนึ่งในชุมชนชาวเขา โดยจะมีสินค้าของชาวบ้านขายเล็กๆ น้อยๆ แต่ที่โด่งดังที่สุดคือร้านก๋วยเตี๋ยววิวร้อยล้าน ที่โดดเด่นด้วยการนั่งทานห้อยขาพร้อมชมวิวสุดลูกหูลูกตา หรือจะลิ้มลองกาแฟ ก็ให้ท่านได้อิสระเลือกอุดหนุนได้
    
   กลางวัน          äบริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
   มุ่งหน้าสู่เมืองปาย อีกหนึ่งสถานที่สุดโรแมนติกที่ปัจจุบัน อัดแน่นไปด้วยร้านกาแฟเก๋ๆ และร้านรวงต่างๆ ที่ตกแต่งอย่างสวยงามในแบบพื้นเมือง พาท่านชม วัดน้ำฮู้ เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองปาย เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ทำด้วยโลหะทองสัมฤทธิ์อายุราว 500 ปี และยังมีเจดีย์สีทองที่เชื่อกันว่าเป็นที่เก็บพระเกษาของพระนางสุพรรณกัลยาอีกด้วย
    
   เข้าชม บ้านสันติชล ชุมชนที่ตกแต่งจำลองแบบวัฒนธรรมจีน-ยูนนาน ซึ่งเคยมาตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณนี้ ภายในจะมีบ้านดินสีส้ม แสดงถึงภูมิปัญญาของคนจีนในสมัยนั้น และยังมีสินค้าและของที่ระลึก จำหน่าย โดยเฉพาะชา ที่ถือเป็นสินค้าขึ้นชื่อของบ้านสันติชลแห่งนี้
    
   เข้าสู่ตัวเมืองปาย พาท่านเดินที่ ถนนคนเดินเมืองปาย ลโลว์ไลฟ์พร้อมชมวิถีชีวิต กับบรรยากาศสุดฟิน เคล้ากับอากาศที่เย็นสบาย ตลอดสองข้างทางจะมีชาวเมืองปาย นำสินค้า อาหาร มาจำหน่ายกันอย่างเนืองแน่น รวมไปถึงในปัจจุบันยังมีร้านกาแฟ และร้านขนมเกิดขึ้นมาอีกมากมายให้ท่านได้เลือกอย่างอิสระ
    
   เย็น     อิสระอาหารเย็น ณ ถนนคนเดินเมืองปาย
   ที่พัก    โรงแรมเดอะ ฮาร์ท ออฟ ปาย รีสอร์ท หรือเทียบเท่า
 •   วันที่ 3 จุดชมวิวหยุนไหล • ตลาดเช้าเมืองปาย • เจดีย์พระธาตุแม่เย็น • สวนพระอินทร์ กะเหรี่ยงคอยาว • ร้านกาแฟ Coffee In Love • สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย • สนามบินนานาชาติเชียงใหม่  (-/กลางวัน/-)
  •  05.30           (ไม่บังคับ) พาท่านชมสู่ จุดชมวิวหยุนไหล จุดชมวิวทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามที่สุดของเมืองปาย โดยคำว่าหยุนไหล ในภาษาจีนแปลว่าหมู่เมฆที่มารวมกัน ที่นอกเหนือจากมีความหมายเกี่ยวกับทะเลหมอกแล้ว ยังมีความหมายกลายๆ ว่าคนจีนยูนนานที่อพยพมาจากหลายทิศทางแต่ก็มารวมตัวกันที่ปาย
    
   เช้า                อิสระอาหารเช้า ณ ตลาดเช้าเมืองปาย
   เพื่ออรรถรสและบรรยากาศอย่างเต็มที่ ให้ท่านได้เลือกรับประทานอาหารเช้าอย่างอิสระที่ ตลาดเช้าเมืองปาย ที่มีอาหารเช้าพื้นเมืองให้ท่านได้เลือกกันอย่างมากมาย อาทิ ข้าวเหนียวห่อใบตอง โจ๊กสมุนไพร ไส้อั่ว และอีกมากมาย รวมถึงเครื่องดื่มยามเช้า ไม่ว่าจะเป็นชา หรือกาแฟ ก็มีให้ท่านเลือกสรร
   สักการะ เจดีย์พระธาตุแม่เย็น เจดีย์ทรงระฆัง ยอดฉัตรแบบพม่า ไม่ปรากฏว่าสร้างโดยใคร และเมื่อไหร่ นอกจากนั้นยังมี พระพุทธโลกุตระมหามุนี พระพุทธรูปปางมารวิชัยสีขาว ประดิษฐานอยู่บนยอดเขาที่มีบันไดกว่า 300 ขั้น ให้ท่านสามารถขึ้นไปสักการะได้
   พาท่านชม หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว สวนพระอินทร์ หนึ่งเดียวในเมืองปาย โดยจะมีชาวบ้านที่เป็นชาวกะเหรี่ยงคอยาวที่พบได้ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยบริเวณนี้ยังมีจุดจัดจำหน่ายสินค้าท้องถิ่น งานหัตถกรรม และของที่ระลึกที่ล้วนเป็นของทำมือจากชาวบ้าน
    
                       พาท่านเช็คอินชิคๆ ที่ ร้านกาแฟ Coffee In Love ร้านสุดน่ารัก ลัญลักษณ์ของปาย ซึ่งนอกจากที่จะมีเครื่องดื่ม ของทานเล่น และอาหารแล้ว ยังมีมุมถ่ายรูปสวยๆ อยู่มากมาย ถือแก้วกาแฟพร้อมถ่ายรูปกับวิวต่างๆ บริเวณร้าน รับรองว่าได้รูปสวยๆเก็บไว้เป็นที่ระลึกอย่างแน่นอน
    
   แวะถ่ายรูปที่ สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย ที่สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทัพญี่ปุ่น เพื่อใช้สำเลียงอาวุธและเสบียงข้ามแม่น้ำปาย แต่เดิมทำจากไม้ แต่ว่าเกิดอุทกภัยใหญ่ทำให้สะพานเสียหาย ทางการจึงทำเรื่องของสะพานเหล็กนวรัฐจากเชียงใหม่มาใช้แทน
    
   ก่อนมุ่งหน้ากลับสู่สนามบินเชียงใหม่ เพื่อทำการเช็คอิน โหลดสัมภาระ
    
   19.15 น.        ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ด้วยเที่ยวบิน VZ109
   20.35 น.        เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
 •   อัตราค่าบริการ/เงื่อนไขการจอง
  •  อัตราค่าบริการรวม
   ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว พร้อมน้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
   อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
   ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
   ค่ารถรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
   ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
   ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
   เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง
    
   อัตราค่าบริการไม่รวม
   ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
   ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
   ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
   ค่าทิป 300 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียม)
   ค่าทิปมัคคุเทศก์ คนขับรถ ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปตามระเบียบธรรมเนียมแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)
    
    
   เงื่อนไขการสำรองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์
   การจองทัวร์ :
   ·      กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทางและชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน
   กรณียกเลิก :
   ·      แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง        : หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น อาทิ ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน , รถ                                                                                                                        ตู้ VIP, รถบัส, ค่าวีซ่า , ค่าโรงแรมที่พัก ,ค่าธรรมเนียม                                                                                                       เข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการ   
   ·      แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน                       : ยึดเงินค่าทัวร์ 50% และ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ                                                                                                                     ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน , รถตู้ VIP, รถบัส, ค่าวีซ่า , ค่า                                                                                                           โรงแรมที่พัก ,  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ,                                                                                                             ค่าบริการ
   ·      ในกรณีชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนแล้ว แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆทั้งสิ้น 
   เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551
    
   กรณีจองทัวร์วันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์,วันหยุดยาวต่อเนื่อง และได้มีการแจ้งยกเลิกทัวร์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์ทั้งหมด โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
    
   กรณีเจ็บป่วย :
   ·      กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทำการเลื่อน            การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
   ·      ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
   เงื่อนไขอื่น ๆ :
   ·    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
   รายละเอียดเพิ่มเติม
   บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
   พาหนะ , ราคา และ รายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดิน
   ทางเป็นสำคัญ
   ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าจาก การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
   ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
   ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด
   ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
    
   ** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง***

ติดต่อเรา

SDTY-TOUR.COM

ชั้น 5 ห้อง 502 อาคาร เอส แอนด์ บี ทาวเวอร์(S & B Tower) เลขที่ 68-68/6 ถ.ปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500

admin@sdty-tour.com

02-2352434 , 02-2352535 , 02-2352636 , ทอมมี่ 097-2508173 , แฟง 099-4461729 , แพรว 088-0112101

เวลาทำการ:
จันทร์ - ศกร์ (8:30-17:30)

ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ในประเทศ


© 2021 SDTY TOUR CO.,LTD. All Rights Reserved. ออกแบบเว็บไซต์บริษัททัวร์ By Webunique

Top

About

Contact

Call