ใบอนุญาต 11/07420
@sdtytour     02-2352534 , 099-4461729     จันทร์-ศุกร์ 8:30-17:30 น

ทัวร์ภาคเหนือ PB03 เพชรบูรณ์ ภูทับเบิก เขาค้อ ภูเรือ

ช่วงเวลาการเดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง: ผู้ใหญ่
04 ธ.ค. 2563 - 07 ธ.ค. 2563 6,900 บาท 6,900 บาท 7,100 บาท จอง
10 ธ.ค. 2563 - 13 ธ.ค. 2563 7,200 บาท 7,200 บาท 8,400 บาท จอง
11 ธ.ค. 2563 - 14 ธ.ค. 2563 6,900 บาท 6,900 บาท 7,100 บาท จอง
18 ธ.ค. 2563 - 21 ธ.ค. 2563 6,900 บาท 6,900 บาท 7,100 บาท จอง
25 ธ.ค. 2563 - 28 ธ.ค. 2563 7,900 บาท 7,900 บาท 9,400 บาท จอง
08 ม.ค 2564 - 11 ม.ค 2564 6,900 บาท 6,900 บาท 7,100 บาท จอง
15 ม.ค 2564 - 18 ม.ค 2564 6,900 บาท 6,900 บาท 7,100 บาท จอง
22 ม.ค 2564 - 25 ม.ค 2564 6,900 บาท 6,900 บาท 7,100 บาท จอง
29 ม.ค 2564 - 01 ก.พ. 2564 6,900 บาท 6,900 บาท 7,100 บาท จอง
05 ก.พ. 2564 - 08 ก.พ. 2564 6,900 บาท 6,900 บาท 7,100 บาท จอง
12 ก.พ. 2564 - 15 ก.พ. 2564 6,900 บาท 6,900 บาท 7,100 บาท จอง
19 ก.พ. 2564 - 22 ก.พ. 2564 6,900 บาท 6,900 บาท 7,100 บาท จอง
05 มี.ค. 2564 - 08 มี.ค. 2564 6,200 บาท 6,200 บาท 7,400 บาท จอง
12 มี.ค. 2564 - 15 มี.ค. 2564 6,200 บาท 6,200 บาท 7,400 บาท จอง
19 มี.ค. 2564 - 22 มี.ค. 2564 6,200 บาท 6,200 บาท 7,400 บาท จอง
26 มี.ค. 2564 - 29 มี.ค. 2564 6,200 บาท 6,200 บาท 7,400 บาท จอง
02 เม.ย. 2564 - 05 เม.ย. 2564 6,200 บาท 6,200 บาท 7,400 บาท จอง
09 เม.ย. 2564 - 12 เม.ย. 2564 6,900 บาท 6,900 บาท 7,100 บาท จอง
12 เม.ย. 2564 - 15 เม.ย. 2564 7,900 บาท 7,900 บาท 9,400 บาท จอง
13 เม.ย. 2564 - 16 เม.ย. 2564 7,900 บาท 7,900 บาท 9,400 บาท จอง
14 เม.ย. 2564 - 17 เม.ย. 2564 7,500 บาท 7,500 บาท 9,500 บาท จอง
15 เม.ย. 2564 - 18 เม.ย. 2564 7,500 บาท 7,500 บาท 9,500 บาท จอง
16 เม.ย. 2564 - 19 เม.ย. 2564 6,900 บาท 6,900 บาท 7,100 บาท จอง
23 เม.ย. 2564 - 26 เม.ย. 2564 6,200 บาท 6,200 บาท 7,400 บาท จอง
30 เม.ย. 2564 - 03 พ.ค. 2564 6,900 บาท 6,900 บาท 7,100 บาท จอง
01 พ.ค. 2564 - 04 พ.ค. 2564 6,900 บาท 6,900 บาท 7,100 บาท จอง
07 พ.ค. 2564 - 10 พ.ค. 2564 6,200 บาท 6,200 บาท 7,400 บาท จอง
09 พ.ค. 2564 - 12 พ.ค. 2564 5,900 บาท 5,900 บาท 7,400 บาท จอง
14 พ.ค. 2564 - 17 พ.ค. 2564 6,200 บาท 6,200 บาท 7,400 บาท จอง
21 พ.ค. 2564 - 24 พ.ค. 2564 6,200 บาท 6,200 บาท 7,400 บาท จอง
28 พ.ค. 2564 - 31 พ.ค. 2564 6,200 บาท 6,200 บาท 7,400 บาท จอง

รายละเอียดการเดินทาง

 •   วันแรก กรุงเทพฯ-ภูทับเบิก จ.เพชรบูรณ์

   20.30 น.      พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ปั๊มปตท. ดินแดง-วิภาวดี โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน ( หมายเหตุ : จุดนัดหมายอาจมีการเปลี่ยงแปลงเราจะแจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง 7 วัน)

  21.00 น.      ออกเดินทางสู่ จังหวัดเพชรบูรณ์โดยรถตู้ VIP
 •   วันที่สอง ภูทับเบิก - เขาค้อ - พระบรมธาตุกาญจนาภิเษก - แทนรัก ทะเลหมอก - พิโน ลาเต้ รีสอร์ท แอนด์ คาเฟ่ – วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว – ไร่บีเอ็น – ที่พักภูเรือ
  •  05.30 น.      นำท่านเดินทางสู่ “ภูทับเบิก” สำหรับ ภูทับเบิก นั้นเป็นชื่อของหมู่บ้านที่ชื่อ “หมู่บ้านม้งทับเบิก” โดยเป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,768 เมตร ชาวม้งที่นี่มีอาชีพทำการเกษตรเป็นหลัก พืชผักที่มีการปลูกมากที่สุด ก็คือกะหล่ำปลี ซึ่งมีการจัดสรรที่ดินทำกินสำหรับการปลูกกะหล่ำปลีหลายพันไร่บนยอดเขาสูง ทำให้ในช่วงฤดูฝน มีกะหล่ำปลีผุดขึ้นละลานตาเต็มภูเขา โดยใน เฉพาะในช่วง เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม และช่วงเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน ของทุกปี ส่วนในช่วงหน้าหนาว ที่เที่ยวก็จะมีดอกนางพญาเสือโคร่งบานเต็มภูทับเบิก ให้ไปถ่ายรูปกัน   
   เช้า             รับประทานอาหารเช้า (1) Set Box
    
   09.00 น.      จากนั้น นำท่านเดินทางไปยัง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ นำท่านแวะสักการะ “พระบรมธาตุกาญจนาภิเษก” เป็นเจดีย์ที่มีสถาปัตยกรรมผสมผสานทั้งแบบสุโขทัย อยุธยา รัตนโกสินทร์ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปให้ประชาชนได้สักการะบูชา ยอดเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระอัฐธาตุของพระพุทธเจ้าจากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง แทนรัก ทะเลหมอก
    
    
   หรือชื่อเป็นที่รู้จักกัน คือ บ้านสีส้ม ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยแห่งหนึ่งของเขาค้อ แทนรักทะเลหมอกนั้นเป็นชายหาดทะเลหมอกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งบนเขาค้อ เป็นบริเวณพื้นที่กว้างขวาง มีการจัดสวน และตกแต่งต้นไม้เมืองหนาวหลากหลายสายพันธุ์ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาถ่ายรูปเก็บวิวสวยๆช่วงที่ควรแวะมามากที่สุดคือ ยามเช้า 6.00-9.00 น. มักมีหมอกลอยอยู่เบื้องล่าง และยามเย็นๆเวลา 18.00-19.00 น. มาชมพระอาทิตย์ตกดินเหนืออ่างเก็บน้ำรัตนัยที่เต็มไปด้วยท้องฟ้าเหลืองส้มอย่างสวยงาม นอกจากนี้ยังมีร้านกาแฟอยู่ตรงข้างเคียงทำให้เห็นเป็นมุมที่ดีจะได้นั่งจิบกาแฟชมทะเลหมอกได้กว้างขวางกว่ามุมอื่นๆและสัมผัสบรรยากาศหนาวๆตลอดทั้งวัน
    
   เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (2)
    
   จากนั้นนำท่านแวะร้านกาแฟ “พิโน่ ลาเต้ รีสอร์ท แอนด์ คาเฟ่” จุดชมวิวที่งดงามและน่าประทับใจของเขาค้อ เพราะสามารถมองเห็นวัดผาซ่อนแก้วได้อย่างชัดเจน พร้อมมุมสำหรับถ่ายรูปอีกนับไม่ถ้วน อีกทั้งมุมถ่ายรูปสวนดอกไม้สวยๆ บอกเลยว่าคุณจะต้องประทับใจจนต้องปักหมุดไว้ว่าถ้ามาเที่ยวเพชรบูรณ์ครั้งต่อไปจะต้องแวะที่นี้อีกแน่นอน จากนั้นนำท่านไปสักการะเจดีย์ “พระธาตุผาซ่อนแก้ว” นี้ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาในหมู่บ้านทางแดง เขาค้อ ซึ่งที่เรียกกันว่า "ผาซ่อนแก้ว" นั้นเนื่องจากมีภูเขาสูงใหญ่ซ้อนกันเป็นทิวเขาเรียงรายโอบรอบบริเวณศาลาปฏิบัติธรรม และบนยอดเขา มีถ้ำอยู่บนปลายยอดเขา                    มีชาวบ้านทางแดงหลายคน ได้เห็นลูกแก้วลอยเหนือฟากฟ้า และลับหายเข้าไปในถ้ำบนยอดผา ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุเสด็จมา และต่างถือว่าเป็นสถานที่มงคล มีความศักดิ์สิทธิ์ นักท่องเที่ยวจึงนิยมมาสักการะขอพร และถ่ายรูปวิวหมอกสวยๆ
    
   บ่าย            จากนั้นนำท่านแวะไปถ่ายรูป “ไร่บีเอ็น” ท่านจะได้พบกับทุ่งดอกไม้เมืองหนาวหลากหลายพันธุ์เช่น คาร์เนชั่น แกลดิโอลัส แอสเตอร์ เบิร์ดออฟ พาราไดซ์ ดาหลา ตระกูลเฮลิโกเนีย และ ไฮไลท์เด็ด คือ “ทุ่งคอสมอส” ดอกเล็ก ดอกใหญ่ สลับกันไป ทั้งสีขาว เหลือง ชมพู ซึ่งจะทยอยกันบานสะพรั่งทั่วเนินเขากว่า 4 ไร่ อิสระให้ท่านถ่ายรูปเก็บภาพความงดงามของไร่ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. )
    
    
   เย็น             รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (3)
    
   โรงแรมที่พัก ภูเรือ มันตรา หรือ ภูเรือ อินน์ ระดับ 3 - 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 •   วันที่สาม ชมทะเลหมอก ณ อุทยานแห่งชาติภูเรือ – วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง วัดพระบาทภูควายเงิน – แก่งคุดคู้ – พาท่านล่องเรือเลียบฝั่งแม่น้ำโขง พร้อมชมพระอาทิตย์ตก – แวะซื้อของฝาก - ช้อปปิ้งถนนคนเดินเชียงคาน
  •  เช้า             นำท่านไปชมทะเลหมอกในยามเช้า ณ “อุทยานแห่งชาติภูเรือ จ.เลย”  ท่านจะได้ชมวิวอันสวยงาม และแสงพระอาทิตย์ในยามเช้า อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย  จากนั้นนำท่านไปนมัสการพระพุทธรูปบนยอดภูเรือ
   เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร (4)
    
    
   นำท่านเดินทางไป “วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง” โบสถ์ไม้สักท่ามกลางขุนเขา จ. เลย สำหรับวัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมืองมีความโดดเด่นในเรื่องของการออกแบบของตัวอาคารที่มีสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และงานประติมากรรมที่มีละเอียดเป็นอย่างมาก โดยตัวโบสถ์วิหารถูกสร้างด้วยไม้สักที่ถูกนำมาแกะสลักไว้อย่างวิจิตรบรรจงทั้งหลัง..ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่ได้ขึ้นไปสักการะเป็นอย่างมาก พระนอน พระวิหาร นาคหัวบันได ก็ถูกแกะสลักมาจากหินหยกแม่น้ำโขง งดงามมากๆ
    
    
   เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (5)
    
    
   บ่าย            นำท่านเดินทางไป “วัดพระบาทภูควายเงิน” เป็นวัดที่อยู่บนภูเขาสูงถือว่าเป็นโบราณสถานเก่าแก่ทางพระพุทธศาสนาอีกแห่งหนึ่ง นำท่าน สักการะรอยพระพุทธบาท ที่ขนาดประมาณ 1.20 เมตร กว้าง 80 เซนติเมตร ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้วเป็นรอยพระพุทธบาทที่ ประชาชนให้ความเคารพนับถือ จากนั้นเดินทางไป “แก่งคุดคู้” แหล่งท่องเที่ยวที่ให้คุณได้ดื่มด่ำธรรมชาติริมฝั่งโขง ไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงคาน จากนั้นนำท่าน ล่องเรือเลียบฝั่งแม่น้ำโขง พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน ชมความงดงามของพระอาทิตย์ตกดิน ( ใช้เวลาล่องเรือ 30 นาที ) ก่อนกลับให้ท่านแวะซื้อของฝากขึ้นชื่อ “มะพร้าวแก้ว” แสนอร่อย ที่ทำมาจากมะพร้าวน้ำหอมรสละมุนเคี่ยวกับน้ำตาล สูตรเฉพาะของจังหวัดเลย  
    
   เย็น             อิสระอาหารเย็น @ถนนคนเดินเชียงคาน เรียกว่าเป็นสีสันยามเย็นของเชียงคานเลยทีเดียว ถนนคนเดินทอดยาวทั้งสองข้างทาง มีอาหารขึ้นชื่อ อาทิ ข้าวเปียกเส้น ข้าวจี่ กุ้งฝอยย่าง เครื่องดื่ม ของทานเล่นอื่นๆอีกมากมาย สองข้างทางให้ท่านเลือกซื้อ อีกทั้งของฝากพื้นเมืองและของที่ระลึกไว้ซื้อฝากคนที่บ้านอีกด้วย
    
   โรงแรมที่พัก ศรีเชียงคาน หรือ วงศ์สายสิริ โรงแรมระดับ 3-4 ดาว หรือเทียบเท่า
 •   วันที่สี่ ตักบาตรข้าวเหนียว – วัดศรีคุณเมือง – ชมทะเลหมอกยามเช้า ณ ภูทอก ตื่นเต้นกับสะพานกระจกแห่งใหม่!! Sky walk เชียงคาน - ชมสวนหินผางาม (คุนหมิงเมืองไทย) - กรุงเทพฯ

   05.30 น.      นำท่านเดินทางไปร่วม “ตักบาตรข้าวเหนียว” ในตอนเช้าตรูจะมีชาวบ้านเอาชุดตักบาตรมาวางเรียงรายไว้บนเสื่อ ให้นักท่องเที่ยวเลือกซื้อเพื่อใส่บาตรในตอนเช้า ( ชุดเล็ก 40 บาท / ชุดใหญ่ 50 บาท ) ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของคนเชียงคาน อันเป็นวัฒนธรรมที่เก่าแก่ ทั้งอิ่มบุญ และ อิ่มใจเลยทีเดียว อิสระให้ท่านเดินเล่นถนนริมโขงยามเช้า หรือจะแวะสักการะขอพร“วัดศรีคุณเมือง” ซึ่งตั้งอยู่ในถนนคนเดินเชียงคาน จากนั้นนำท่าน Check out ออกจากที่พัก นำท่านเดินทางไปชมทะเลหมอกที่ “ภูทอก” จุดชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นของเมืองเชียงคาน อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจ

   
  จากนั้นนำท่านไปชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดเลย “สกายวอล์คเชียงคาน” ให้ท่านตื่นเต้นการเดินบนสะพานกระจกและชมวิวสวยๆ แบบ 180 องศาเลยที่เดียว สำหรับสกายวอล์คเชียงคาน มีความสูงกว่าระดับแม่น้ำโขง 80 เมตร หรือเท่ากับตึก 30 ชั้น มีทางเดินพื้นกระจก 2 เมตร ความยาว 80 เมตร มองเห็นแม่น้ำเหืองที่ไหลผ่านมาบรรจบแม่น้ำโขง ที่กั้นพรมแดนไทย-ลาว และมีพระใหญ่ภูคกงิ้ว เป็นพระพุทธรูปปางลีลาประทานพร สูงกว่า 19 เมตร ที่อยู่ใกล้บริเวณสกายวอล์คเชียงคาน อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย                 ( ราคานี้ยังไม่รวมค่ารองเท้าเดินบนสกายวอล์ค 30 บาท / คู่ )
   
  เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (6)
   
  นำท่านชม “สวนหินผางาม”หรือ คุนหมิงเมืองเลย อยู่ที่บ้านผางาม หมู่ 10 ตำบลปวนพุ จากอำเภอหนองหินเข้าไปประมาณ 18 กิโลเมตร ภายในสวนหินผางามมีเส้นทางเดินสลับซับซ้อน บางช่วงดูลึกลับน่าตื่นเต้นคล้ายกับผจญภัยอยู่ในเขาวงกต บางช่วงต้องปีนป่ายเพิงหิน หรืออาจต้องมุดลอดโพรงถ้ำ นอกจากนี้ ตลอดเส้นทางยังมีโอกาสพบเห็นต้นไม้หายากและต้นไม้ยักษ์อย่างปรงเขาที่มีอายุหลายร้อยปี อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย
   
   
  15.00 น.      ได้เวลาอันสมควร....นำท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยรถตู้ VIP
   
  00.00 น.      เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 •   อัตราค่าบริการ/เงื่อนไขการจอง
  •  ** เงื่อนไขการสำรองที่นั่งกรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนทำการจองหากท่านชำระเงินแล้วจะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมดและไม่สามารถเรียกร้องใดๆได้ทุกกรณี**
   **ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าทิปไกด์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า**

   อัตรานี้รวม 
   ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง มีคนขับ 1 คน ไกด์ 1 คนในการดูแลคณะ
   ค่าที่พัก 1 คืน สำหรับ 2-3 ท่าน / ห้อง
   ค่าอาหาร ( 6 มื้อ ) ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
   ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ สำหรับชาวไทย
   ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท 
    
   อัตรานี้ไม่รวม
   ค่าทิปไกด์ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า
   ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด
   ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง
   ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ
   ค่า Upgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็คเกจ
   ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
    
   เงื่อนไขในการจองและการยกเลิก
   1.    กรุ๊ปการันตีออกที่ 6 ท่านขึ้นไป ในกรณีผู้เดินทางไม่ถึง 6 ท่าน ราคาทัวร์อาจมีการปรับขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
   2.    ยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทาง ก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น อาทิ ค่ามัดจำรถบัสปรับอากาศ , รถตู้ VIP, ค่าโรงแรมที่พัก ,ค่าอาหาร , ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการ   
   3.    ยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ยึดเงินค่าทัวร์ 50%และ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน , รถตู้ VIP, รถบัส, ค่าวีซ่า , ค่าโรงแรมที่พัก , ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการ
   4.    การไม่ชำระค่าใช้จ่ายตามกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและ ริบเงินมัดจำ
   5.    เลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย ก่อนการเดินทาง 20 วัน มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้
   การชำระเงิน
   1.    วางเงินมัดจำภายใน 2 วัน นับจากวันจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาทัวร์
   2.    ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง
   3.    หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ชำระเต็มจำนวน 100%
   4.    หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกร้องค่ามัดจำคืนได้
    
   หมายเหตุ
    
   กรุณาตรงต่อเวลา !! มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาช้ากว่าเวลาที่รถออกเดินทาง ทำให้ท่าน ตกทริปท่องเที่ยว ท่านจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆได้
   รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ ตามความเหมาะสมของหน้างาน
   คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำหรือจ่ายเต็มแบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 
   หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุเอาไว้ในโปรแกรมทัวร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่คืนเงินค่าบริการที่ได้ชำระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับบริษัทฯ เป็นการชำระเหมาจ่ายแล้ว
   ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
   กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ ผู้บริษัทฯดำเนินการโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะไม่การคืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
    
                                                                                      
   “ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้นำพาการเดินทางในครั้งนี้”

   

ติดต่อเรา

SDTY-TOUR.COM

ชั้น 5 ห้อง 502 อาคาร เอส แอนด์ บี ทาวเวอร์(S & B Tower) เลขที่ 68-68/6 ถ.ปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500

admin@sdty-tour.com

02-2352434 , 02-2352535 , 02-2352636 , ทอมมี่ 097-2508173 , แฟง 099-4461729 , แพรว 088-0112101

เวลาทำการ:
จันทร์ - ศกร์ (8:30-17:30)

ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ในประเทศ


© 2020 SDTY TOUR CO.,LTD. All Rights Reserved. ออกแบบเว็บไซต์บริษัททัวร์ By Webunique

Top

About

Contact

Call