ใบอนุญาต 11/07420
@sdtytour     02-2352534 , 099-4461729     จันทร์-ศุกร์ 8:30-17:30 น

ทัวร์ภาคใต้ SR01 เขื่อนเชี่ยวหลาน

ช่วงเวลาการเดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง: ผู้ใหญ่
05 ธ.ค. 2563 - 07 ธ.ค. 2563 9,999 บาท 9,999 บาท 11,499 บาท จอง
31 ธ.ค. 2563 - 02 ม.ค 2564 10,999 บาท 10,999 บาท 11,499 บาท จอง

รายละเอียดการเดินทาง

 •   วันแรก สนามบินนครศรีฯ - จ.สุราษฎร์ธานี – ชมความงามเขื่อนเชี่ยวหลาน (ฉายากุ้ยหลินเมืองไทย) – นั่งเรือหางยาวชมเขาสามเกลอ – พิเศษ!! นำท่านพักแบบฟินๆ @ แพไพรวัลย์ (อิสระกิจกรรมภายในรีสอร์ท พายเรือคายัค เล่นน้ำ)
  •  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์ สายการบิน นกแอร์ / แอร์เอเชีย
   ป้ายต้อนรับ HAPPY TOGETHERโดยมีไกด์รอต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
   บริการ SNACK BOX ( 1 )
   ….…. น.        เดินทางสู่ สนามบินนครศรีธรรมราช โดยเที่ยวบิน DD7804 / FD 3188
   ……… น.        ถึง สนามบินนครศรีธรรมราช หลังจากรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
    
   จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง ท่าเรือเขื่อนเชี่ยวหลาน จ.สุราษภร์ธานี  นำท่านลงเรือหางยาวเพื่อไปชมความงดงามของ “เขื่อนเชี่ยวหลาน” จนได้ฉายาว่า “กุ้ยหลินเมืองไทย สวยเหมือนสวรรค์บนดิน” นำท่านมุ่งหน้าไปถ่ายรูปจุดไฮไลท์ หรือบริเวณที่เรียกว่า เขาสามเกลอ เป็นภูเขาหินปูน ลักษณะสูงแหลม เคียงคู่กับน้ำสีฟ้ามรกตใสสะอาด เรือจะหยุดให้เราได้ถ่ายรูปอย่างหนำใจ ท่านจะได้ชมทัศนียภาพของเทือกเขาหินปูนสูงแหลมกลางน้ำอันงดงาม                               โดยเขื่อนเชี่ยวหลานสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี
    
   จากนั้น นำท่านไปเช็คอิน “แพไพรวัลย์” “นอนฟินในบ้านไม้ไผ่สุดคลาสสิค ท่ามกลางธรรมชาติแสนสดชื่น” พิเศษ!! ให้ท่านได้สัมผัสการพักผ่อนแบบฟินๆ ด้วยห้องพักแบบ Deluxe
    
   จุดเด่นของห้อง Deluxe แพไพรวัลย์ คือ  ทุกห้องมีห้องน้ำในตัว ทำให้ลูกค้าสะดวกสบายอีกทั้ง ห้องน้ำใช้สุขภัณฑ์ที่มีความทันสมัยซึ่งเข้ากับผนังไม้ไผ่อย่างลงตัว ตัวห้องน้ำแบ่งโซนกับห้องนอนได้ อย่างเป็นสัดส่วนกั้นด้วยประตูบานกระจก  

    
   เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ แพไพรวัลย์ รีสอร์ท (2)
    
   อิสระตามอัธยาศัย ในแพไพรวัลย์นี้ มีกิจกรรมให้ทำกันมากมาย อาทิ เล่นน้ำ หรือจะพายเรือคายัคเล่นรอบๆ แพก็ได้
    
    
   ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ แพไพรวัลย์ รีสอร์ท (3)
    
   ...เมื่ออิ่มท้องแล้วก็ได้เวลาเข้าห้องพักผ่อนกัน หนึ่งในความประทับใจของการได้มาเยือน แพไพรวัลย์ต้องยกให้ช่วงเวลาค่ำคืน ท่านได้ชมหมู่ดาวนับพันเรียงตัวบนทางท้องฟ้า เพียงแค่เดินออกมาตรงระเบียงหน้าห้องก็ได้พบกับภาพบรรยากาศที่สวยงามนี้..
 •   วันสอง ล่องเรือชมทะเลหมอกตอนเช้า - พาท่านไปชมสะพานแขวนเขาพัง ภูเขาเขารูปหัวใจ - จ. นครศรีธรรมราช - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร - ขอพรศาลหลักเมือง - สวนสาธารณะศรีธรรมโศกราช เข้าที่พัก อ.นครศรีธรรมราช
  •  เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (4)
                   
   อรุณสวัสดิ์ยามเช้า นำท่านไปล่องเรือชมทะเลหมอก พร้อมรับแดดยามเช้าอันสดใส จากนั้นนำท่าน Check Out จากที่พัก นำท่านไปชม “สะพานแขวนเขาพัง ภูเขาเขารูปหัวใจ” เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในจ.สุราษฎร์ธานี อยู่ใกล้ๆ กันกับทางเข้าเขื่อนรัชชประภา (เขื่อนเชี่ยวหลาน) ตัวสะพานใช้ลวดสลิงขนาดใหญ่ขึงยึดกับเสาคอนกรีต พื้นปูด้วยแผ่นไม้กระดานบนโครงเหล็ก ซึ่งตัวสะพานสามารถรับน้ำหนักได้ไม่เกิน 20 -30 คน สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2546 มีระยะทางยาว 120 เมตร ทอดตัวข้ามลำธารกับป่าไม้ที่เขียวขจี บรรยากาศทิวทัศน์ความเป็นธรรมชาติโดยรอบมีความงดงาม และมีความสวยแปลกตาของเขาเทพพิทักษ์ ภูเขาสูงตระหง่านที่ตั้งอยู่ด้านหลังสะพาน มีรูปร่างคล้ายกันกับรูปหัวใจ หากถ่ายรูปตรงบริเวณกลางสะพาน จะได้รูปหัวใจแบบมุมสวยสุด ๆ  
    
   เที่ยง           รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (5)
    
   จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ จ.นครศรีธรรมราช นำท่านไปสักการะ “วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร” เป็นโบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นสัญลักษณ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวัดมีพระบรมธาตุเจดีย์ภายในบรรจุพระทันตธาตุ ( ฟันของพระพุทธเจ้า ) พระบรมธาตุเจดีย์เป็นเจดีย์สถาปัตยกรรมแบบล้านนา มีจุดเด่นที่ยอดเจดีย
  •  
    ด้วยทองคำแท้ ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ประกาศจดทะเบียนวัดพระมหาธาตุเป็นโบราณสถานนับเป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้ นำท่านสักการะขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลจากนั้นนำท่านแวะสักการะ “ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช” เพื่อสิริมงคลแห่งการเดินทาง ศาลหลักเมือง อยู่ถนนราชดำเนิน พื้นที่ทั้งหมด 2 ไร่ประกอบด้วยอาคาร 5 หลัง โดยหลังกลางเป็นที่ประดิษฐานหลักเมือง ซึ่งได้รับการออกแบบให้มีลักษณะคล้ายศิลปะศรีวิชัย ที่เรียกว่า “ทรงเหมชาลา” ส่วนอาคารเล็กทั้งสี่หลังถือว่าเป็นบริวารสี่ทิศ เรียกว่า “ศาลาจตุโลกเทพ”  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “สวนสาธารณะศรีธรรมโศกราช” เป็นที่ประดิษฐานของอนุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมโศกราช ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่เคยปกครองเมืองนครสมัยอดีต อีกทั้งมีเสาชิงช้า ใช้ประกอบพิธีโล้ชิงช้าในงานประเพณีมหาสงกรานต์แห่นางดาน สวนสาธารณะแห่งนี้ จึงเป็นสถานที่จัดงานสำคัญต่างๆ และเป็นสถานที่พักผ่อนออกกำลังกายของคนในเมืองนคร
    
   เย็น             รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (6)
    
   นำท่านเข้าสู่ที่พัก B2 พรีเมียร์ โฮเต็ล หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว  
 •   วันที่สาม พาท่านไปขอพร “ไอ้ไข่ วัดเจดีย์” วัดชื่อดังแห่งเมืองคอน – ถ่ายรูปชิคๆร้าน Moon Cafe & Roti – ชมถนนตัดใหม่เลียบทะเลเขาพรายดำ – แวะถ่ายรูปจุดชมวิวเนินนางฟ้าและเนินเทวดา – แวะซื้อฝาก - กรุงเทพฯ

   07.00                 รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร ( ติ่มซำ + โจ๊ก ) (7)

   
  นำท่านไปสักการะขอพร “วัดเจดีย์” หรือรู้จักกันในชื่อของ “วัดไอ้ไข่” ตั้งอยู่ที่ ตำบลฉลอง อำเภอสิชล ตำนานกุมารเทพ "ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์" อภินิหารความศักดิ์สิทธิ์ จากเรื่องราวเสียงที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ขออะไรก็ได้สมหวังทุกอย่าง รูปไม้แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9 -10 ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์ ที่เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตย์อยู่ ณ วัดแห่งนี้เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านตั้งแต่ในละแวกใกล้วัดไปจนถึงต่างจังหวัดในแถบภาคใต้จากศรัทธาที่เชื่อกันว่า “ขอได้ไหว้รับ” โดยเฉพาะโชคลาภ และการค้าขาย
   
  “ไอ้ไข่ มีการเล่าสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนว่า สถานที่ตั้งวัดเจดีย์ปัจจุบันนั้นเมื่อก่อนได้มี หลวงปู่ทวดซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ดังสายปักษ์ใต้ได้มาปักกลดเดินธุดงค์อยู่บริเวณนั้น ส่วนไอ้ไข่นั้นเป็นวิญญาณเด็กอายุประมาณ 9 – 10 ขวบเป็นลูกศิษย์ซึ่งติดตามหลวงปู่ทวด เมื่อหลวงปู่ทวดมาถึงสถานที่ดังกล่าวกลับพบว่ามีทรัพย์สมบัติ และ ศาสนสถานที่สำคัญเป็นจำนวนมาก ซึ่งได้ให้ ไอ้ไข่ สิงสถิตเฝ้าทรัพย์สมบัติดังกล่าว วิญญาณดวงนี้จึงเฝ้าดูแลปกปักษ์รักษาทรัพย์สินของแผ่นดิน อยู่ที่วัดแห่งนี้ตั้งแต่นั้นมาและหมู่บ้านนั้นภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น “หมู่บ้านโพธิ์เสด็จ” จวบเท่าปัจจุบัน”
   
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “Moon Cafe & Roti” คาเฟ่ราคาหลักร้อย กับวิวหลักล้าน ที่คุณมาแล้วจะต้องร้องว๊าววว คาเฟ่แห่งนี้ให้บริการเครื่องดื่ม โรตี ของหวาน สเต็ก และอาหารอีกหลากหลายเมนู มีทั้งโซนในห้องแอร์ และโซนรับลมด้านนอก บรรยากาศเบื้องหน้าเป็นวิวทะเลแบบ 360 องศา พื้นที่กว้างขวาง มีมุมให้นั่งเล่นถ่ายรูปชิคๆ เพียบ
   
  เที่ยง           อิสระอาหารเที่ยง ณ ร้าน Moon Cafe & Roti
   
  จากนั้นนำท่านไปชม “ถนนเลียบชายทะเล เขาพลายดำ – อ่าวท้องหยี ” ถนนเลียบชายทะเล ที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของไทย เป็นจุดชมวิวและเส้นทางขับรถเที่ยวที่แสนโรแมนติก เป็นถนนสายอนุรักษ์ธรรมชาติ ตลอดเส้นทางจะมีกวางป่า (กวางม้า) ที่อาศัยอยู่ไม่น้อยกว่า 100 ตัว ปรากฏตัวให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความน่ารักในเวลากลางคืน อีกทั้งยังเป็นจุดชมวิวที่สวยงาม มองไปได้ไกลถึงเกาะสมุยและเกาะพงัน ยิ่งช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ลับขอบฟ้า แสงสีส้มบรรจบกับน้ำทะเล ยิ่งโรแมนติก  จากนั้นนำท่านไปชมวิวสวยๆ “ชมวิวเนินนางฟ้าและเนินเทวดา” ขึ้นไปยืนบนจุดชมวิวเนินนางฟ้าเนินเทวดา ทำให้เรามองเห็นชายหาดสีขาว ท้องฟ้า และทะเล ในมุมกว้างสุดลูกหูลูกตา เป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากๆ   จากนั้นนำท่านไป “แวะซื้อของฝาก” ก่อนกลับกรุงเทพฯ ของฝากขึ้นชื่อของเมืองคอน อาทิ ขนมเปี๊ยะไส้ถั่ว ทุเรียนกวน กะปิหวาน อาหารทะเลตากแห้ง ฯลฯ
   
   
  บ่าย             เดินทางสู่สนามบินนครศรีธรรมราช นำท่านเช็คอินตั๋วเครื่องบินและสัมภาระ
   

  ………น.         เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน นกแอร์ / แอร์เอเชีย เที่ยวบิน DD7819 / FD3183
   
   
  .......น.          เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 •   อัตราค่าบริการ/เงื่อนไขการจอง
  •  อัตรานี้รวม 
   ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ  + น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง (DD 20 ก.ก. / FD 15 ก.ก )
   คนขับ + รถตู้ปรับอากาศ  
   ไกด์ 1 คนในการดูแลคณะ
   ค่าที่พัก 2 คืน สำหรับ 2-3 ท่าน / ห้อง
   ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
   ค่าธรรมเนียมสถานที่เที่ยวต่าง ๆ สำหรับชาวไทย
   ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท 
    
    
   อัตรานี้ไม่รวม    
   ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด
   ค่าทิปไกด์ ( ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า)
   ค่าใช้จ่ายรถในการออกนอกเส้นทาง
   ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ
   ค่า Upgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็กเกจ
   ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
   **ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าทิปไกด์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า**
   ** เงื่อนไขการสำรองที่นั่งกรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนทำการจองหากท่านชำระเงินแล้วจะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมดและไม่สามารถเรียกร้องใดๆได้ทุกกรณี**
    
   เงื่อนไขในการจองและการยกเลิก
   1.    กรุ๊ปการันตีออก 8 ท่านขึ้นไป ในกรณีผู้เดินทางไม่ถึง 8 ท่าน ราคาทัวร์อาจมีการปรับขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง 10 วัน
   2.    ยกเลิกทัวร์ ก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น อาทิ ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน , ค่ามัดจำรถตู้ ,ค่ามัดจำโรงแรม , ค่าอาหาร , ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการอื่นๆ  
   3.    ยกเลิกทัวร์ น้อยกว่า 15 วันยึดเงินค่าทัวร์ 100% ( เนื่องจากทุกอย่างมีการจ่ายขาดแล้ว )
   4.    การไม่ชำระค่าใช้จ่ายตามกำหนดบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและ ริบเงินมัดจำ
   5.    เลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย ก่อนการเดินทาง 45 วันมิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้
    
   การชำระเงิน
   1. วางเงินมัดจำภายใน 2 วัน นับจากวันจอง ท่านละ 5,000 บาท
   2.   ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
   3.    หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ชำระเต็มจำนวน 100%
   4.    หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกร้องค่ามัดจำคืนได้
   หมายเหตุ
    
   กรุณาตรงต่อเวลา !! มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาช้ากว่าเวลาที่รถออกเดินทาง ทำให้ท่านตกทริปท่องเที่ยวท่านจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆได้
   รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ ตามความเหมาะสมของหน้างาน
   คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำหรือจ่ายเต็มแบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 
   หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุเอาไว้ในโปรแกรมทัวร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่คืนเงินค่าบริการที่ได้ชำระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับบริษัทฯ เป็นการชำระเหมาจ่ายแล้ว
   ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
   กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลงการบริการจากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ไขอย่างสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะไม่มีการคืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
    
                                                                                                                          
   “ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้นำพาการเดินทางในครั้งนี้”

ติดต่อเรา

SDTY-TOUR.COM

ชั้น 5 ห้อง 502 อาคาร เอส แอนด์ บี ทาวเวอร์(S & B Tower) เลขที่ 68-68/6 ถ.ปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500

admin@sdty-tour.com

02-2352434 , 02-2352535 , 02-2352636 , ทอมมี่ 097-2508173 , แฟง 099-4461729 , แพรว 088-0112101

เวลาทำการ:
จันทร์ - ศกร์ (8:30-17:30)

ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ในประเทศ


© 2020 SDTY TOUR CO.,LTD. All Rights Reserved. ออกแบบเว็บไซต์บริษัททัวร์ By Webunique

Top

About

Contact

Call