ใบอนุญาต 11/07420
@sdtytour     02-2352534 , 099-4461729     จันทร์-ศุกร์ 8:30-17:30 น

ทัวร์อีสาน DT12A นครพนม อุดรธานี หนองคาย เลย

ช่วงเวลาการเดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง: ผู้ใหญ่

รายละเอียดการเดินทาง

 •   วันแรก กรุงเทพฯ - บินสู่นครพนม - พระธาตุพนม เรณูณคร - อุโมงค์นาคราช - พญาศรีสัตตนาคราช สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 3 - ถนนคนเดินนครพนม

   05.30 น.            

  พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิประตู 3 เคาน์เตอร์ D
   
  07.05 น.            
  สายการบินไทยสมายล์นำท่านเดินทางสู่จังหวัดนครพนมเที่ยวบินที่ WE30
   
  08.25 น.            
  เดินทางถึงสนามบินนครพนม นำท่านสักการะพระธาตุพนม           ปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมือง ศูนย์รวมจิตใจของชาวนครพนมณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
   
  10.15 น.            
  นำท่านเดินทางสู่ “เมืองเรณูนคร” ถิ่นที่อยู่ของชาวผู้ไทยซึ่งยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นไว้เป็นอย่างดอาทิ ธรรมเนียมการต้อนรับด้วยการบายศรีสู่ขวัญ
   
  10.45 น.            
  แวะถ่ายรูปกับ “อุโมงค์นาคราช” แลนด์มาร์คของเส้นทางจักรยานริมแม่น้ำโขง ระยะทางรวมกว่า 307 เมตรเสมือนเราได้ปั่นลอดท้องพญานาคและยังสามารถชมทัศนียภาพของลำน้ำโขงได้กว้างไกล

  11.00 น. 
  นำท่านสู่ “วัดนักบุญอันนา” โบสถ์คริสต์เก่าแก่ตั้งอยู่บริเวณถนนเรียบริมแม่น้ำโขง ก่อสร้างในปี ค.ศ. 1926 โดยบาทหลวงเอดัวร์ นำลาภ โบสถ์แห่งนี้ เป็นสัญลักษณ์ของเมืองที่มีคนหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่รวมกัน เช่น คนญวน คนไทยคนจีน คนลาว โบสถ์มีลักษณะเป็นหอคอยคู่ เป็นยอดแหลมสูง
  12.00 น.             
  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
   
  13.00 น.             
  นำท่านเข้าชมสวนสาธารณะหาดทรายทองศรีโครตบูรสักการะขอพร “พญาศรีสัตตนาคราช” พญานาค 7 เศียรมีความเชื่อว่าหากเราได้มาขอพร หรือบนบานองค์พญาศรีสัตตนาคราช จะประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งใจ
  15.00 น.             
  นำท่านถ่ายรูปกับ “สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 3” สะพานที่มีความสวยงามโดยมีวิวข้างหลังเป็นภาพภูเขาหินปูนของประเทศไทยลาวลูกน้อยใหญ่ที่เรียงรายสลับซับซ้อน บริเวณด้านล่างสะพานมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นสะพานได้จากข้างล่าง
   
  18.00 น.             
  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
   
  19.00 น.             
  หลังรับประทานอาหารเย็น นำท่านเดินเล่น “ถนนคนเดินนครพนม”ณ บริเวณชุมชนย่านหอนาฬิการิมฝั่งแม่น้ำโขง
   
  20.00 น.             
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Fortune River View Hotel Nakorn Phan
 •   วันที่ 2 อุดรธานี - คำชะโนด - หนองคาย - ตลาดท่าเสด็จ

   08.00 น.            

  นำคณะเดินทางสู่คำชะโนด ตั้งอยู่ในพื้นที่วัดศิริสุทโธคำชะโนด เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านทั้งในจังหวัดอุดรธานีและใกล้เคียงให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก
   
  12.00 น.            
  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
   
  13.00 น.            
  เดินทางถึงคำชะโนด วัดที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นที่อยู่ของพญานาคและเป็นทางเชื่อมต่อเมืองบาดาล ปกครองรักษาโดยพญานาคราชปู่ศรีสุทโธและองค์แม่ศรีปทุมมานาคราชเทวี และปกคลุมด้วยผืนป่าคำชะโนดขนาดใหญ่อยู่ทั่วบริเวณ แต่ละต้นล้วนมีอายุยาวนาน ซึ่งในประเทศไทยมีต้นคำชะโนดแบบนี้เพียงที่เดียวเท่านั้นอีกทั้งยังมี “บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์” หรือ “บ่อคำชะโนด” ที่ตั้งอยู่กลางเกาะ มีลักษณะเป็นน้ำใต้ดินพุ่งไหลอยู่ตลอดเวลาและไม่เคยลดแห้งลงเลย ระดับน้ำอยู่แค่ไหน ก็จะอยู่ระดับนั้นไม่เปลี่ยน ทั้งยังเป็นจุดที่คนนิยมเข้ามาสรงน้ำรูปปั้นพญานาคและประชาชนส่วนใหญ่ยังตักน้ำใส่ขวด เพื่อเก็บกลับไปสักการะเพราะเชื่อว่าเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

  17.00 น.            
  นำคณะเข้าช้อปปิ้งซื้อของฝากที่ระลึกที่ ตลาดท่าเสด็จ หรือตลาดอินโดจีน เดิมชื่อ ตลาดท่าเรือ เพราะก่อนที่จะมีการสร้างสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว ประชาชนทั้งสองฝั่งน้ำ จะต้องใช้เรือในการสัญจรไปมา ทำการค้าระหว่างชายแดนกันอย่างคึกคัก ตลาดท่าเสด็จ เป็นแหล่งซื้อขายผลิตภัณฑ์จังหวัดหนองคาย ที่มีสินค้าแทบทุกอย่างที่ต้องการ ในจังหวัดหนองคาย เช่น อาหารพื้นเมือง สินค้า OTOP ประจำตำบล ของที่ระลึก และของเครื่องใช้ต่างๆ ที่ล้วนแล้วแต่สามารถซื้อไปเป็นของฝากได้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ถนนคนเดิน ริมแม่น้ำโขง เป็นตลาดที่เลียบตามลำน้ำโขงเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง สินค้าต่าง ๆ และยังได้ชม บรรยากาศริมน้ำสวย ๆ ถ่ายรูปพระอาทิตย์ตก
   
  18.00น.            
  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
   
  19.00น.            
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก The Maceo Hotel Nong Khai
 •   วันที่3 วัดป่าภูก้อน - เชียงคาน - จุดชมวิวภูทอก แก่งคุดคู้ - ถนนคนเดินเชียงคาน

   06.00น.            

  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
   
  07.30 น.
  นำคณะเดินทางสู่วัดป่าภูก้อน ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสม อันเป็นรอยต่อแผ่นดิน 3 จังหวัด คือ อุดรธานี เลย และหนองคาย วัดนี้มีพระวิหารที่สวยงามสะดุดตา ภายในวัดมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุในพระเกศพระร่วงโรจน์ ศรีบูรพา เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวอีสานอีกหนึ่งแห่ง
  ออกเดินทางสู่อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
   
  13.00 น.            
  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
   
  บ่าย      
  สกายวอล์คเชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย มีความสูงกว่าระดับแม่น้ำโขง 80 เมตร หรือเท่ากับตึก 30 ชั้นมีทางเดินพื้นกระจก 2 เมตร ความยาว 80 เมตร มองเห็นแม่น้ำเหืองที่ไหลผ่านมาบรรจบแม่น้ำโขง ที่กั้นพรมแดนไทย-ลาวและมีพระใหญ่ภูคกงิ้ว เป็นพระพุทธรูปปางลีลาประทานพร สูงกว่า19 เมตร อยู่ใกล้บริเวณสกายวอล์คเชียงคาน
   ขึ้นจุดชมวิวภูทอก จุดชมวิวที่มีชื่อเสียงของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเชียงคาน มีลักษณะเป็นภูเขาสูง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง บนยอดภูเป็นที่ตั้งของสถานีโทรคมนาคมเชียงคาน และเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของอำเภอเชียงคาน และลำน้ำโขงได้โดยรอบ

  แก่งคุดคู้ เป็นที่เที่ยวตากอากาศของเมืองเชียงคานเลยก็ว่าได้โดยจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาชมวิวความสวยงามของธรรมชาติและบรรยากาศโรแมนติกในยามเย็น ด้วยวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำโขงที่กว้างขวางไกลสุดลูกหูลูกตา ขนานไปสองฝั่งทั้งไทยและลาว ในช่วงเวลาที่น้ำลดจะเห็นเกาะแก่งต่างๆ ขึ้นมา โดยจะเห็น ภูควายเงิน ตั้งเด่นเป็นฉากหลังอยู่ฝั่งตรงข้าม
   
  ถนนคนเดินเชียงคานมีระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร เป็นเส้นทางที่
  นักท่องเที่ยว นิยมมาปั่นจักรยานชมบรรยากาศถ่ายรูปเล่น ชมบ้านไม้สมัยเก่า แต่ก็มีบางส่วนเป็นตึกแถวสร้างใหม่ ซึ่งทาง เทศบาลไม่อนุญาตให้ปลูกสร้างเพราะต้องการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมบริเวณถนนสายนี้ให้เป็นบ้านไม้ทั้งหมดและบ้านไม้หลังเก่ายังถูกดัดแปลงให้เป็นร้านขายของ ร้านอาหารร้านกาแฟมากมาย
   
  ค่ำ
  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
   
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ชิค เชียงคาน หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
   

   

 •   วันที่ 4 ตักบาตรข้าวเหนียว - วัดป่าบ้านตาด บ้านเชียง - เดินทางกลับ

   06.00 น.            

  ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว เอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่ง ของเมืองเชียงคาน
  คือ การตักบาตรข้าวเหนียว ในยามเช้า นักท่องเที่ยวจะมานั่งรอใส่บาตรข้าวเหนียวนึ่งร้อนๆ เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน ของวิถีชีวิตที่สงบ เรียบง่าย และงดงาม
   
  07.00 น. 
  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
   
  08.00 น. 
  เดินทางสู่ วัดป่าบ้านตาด สถานที่ปฏิบัติธรรม อันสงบเรียบง่าย ร่มครึ้มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่นานาพันธุ์ เป็นสถานที่พึ่งพิงของสัตว์น้อยใหญ่ในเขตอภัยทานหลากชนิด อาทิ ไก่ป่า กระรอก กระแต กระต่าย เต่าเมื่อก้าวย่างเข้าสู่บริเวณวัด จะพบศาลาการเปรียญซึ่งเป็นศาลาไม้หลังใหญ่ เดิมทีเป็นศาลาชั้นเดียวยกพื้นเตี้ย แต่ภายหลังถูกยกให้สูงขึ้น 2 ชั้น เพื่อจะใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น ด้านบนศาลานั้น ให้เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่เป็นพระประธานของวัด ใช้เป็นที่แสดงธรรมอบรมแก่พระภิกษุสามเณรในวัด ตลอดจนเป็นที่ประชุมทำสังฆกรรมร่วมกันส่วนด้านล่างศาลานั้นใช้เป็นที่สำหรับฉันภัตตาหารเช้า สถานทีที่หลวงตามหาบัวใช้ในการแสดงธรรมเทศนาและปฏิสันถารกับศรัทธาฆราวาสญาติโยม ที่มาจากทุกสารทิศอย่างไม่ขาดสายไม่เว้นแต่ละวัน

  12.00 น.            
  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
   
  บ่าย      
  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง หรือ แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงเป็นแหล่งทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี มีพื้นที่ประมาณ 25 ไร่เศษ จัดแสดงวิถีชีวิตของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เมื่อราว 5,000-1,400 ปีมาแล้ว และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้รับรู้ถึงการดำรงชีวิตในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปกว่า 5,000 ปีอีกด้วย
  17.00 น.            
  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
   
  18.00 น.            
  เดินทางถึงท่าอากาศยานอุดรธานี
   
  19.45 น.            
  ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ ด้วยเที่ยวบินที่ WE9
   
  20.50     
  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
 •   อัตราค่าบริการ/เงื่อนไขการจอง
  •   
   ·       ค่าตั๋วเครื่องบินกรุงเทพฯ-นครพนม/อุดรธานี-กรุงเทพฯ สายการบินไทยสมายล์
   ·       ค่ารถโค้ชมาตรฐานท่องเที่ยวตามโปรแกรม
   ·       ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารค่ำ
   ·       ค่าประกันการเดินทางของค่าประกันการเดินทางประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางของบริษัทไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตาหรือ ทุพพลภาพสิ้นเชิง อบ.1 จำนวนเงินเอาประกันภัย และการรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ต่อคน ต่อระยะเวลาเดินทาง ไม่เกิน 500,000 บาท
    
    
   ·       ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
   ·       ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
   ·       ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
   ·       ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น
   ·       ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
    
    

ติดต่อเรา

SDTY-TOUR.COM

ชั้น 5 ห้อง 502 อาคาร เอส แอนด์ บี ทาวเวอร์(S & B Tower) เลขที่ 68-68/6 ถ.ปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500

admin@sdty-tour.com

02-2352434 , 02-2352535 , 02-2352636 , ทอมมี่ 097-2508173 , แฟง 099-4461729 , แพรว 088-0112101

เวลาทำการ:
จันทร์ - ศกร์ (8:30-17:30)

ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ในประเทศ


© 2021 SDTY TOUR CO.,LTD. All Rights Reserved. ออกแบบเว็บไซต์บริษัททัวร์ By Webunique

Top

About

Contact

Call