ใบอนุญาต 11/07420
@sdtytour     02-2352534 , 085-5039888     จันทร์-ศุกร์ 8:30-17:30 น

ทัวร์เกาหลี Autumn Korea

ช่วงเวลาการเดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง: ผู้ใหญ่
02 ต.ค. 2562 - 06 ต.ค. 2562 20,900 บาท 20,900 บาท 26,900 บาท จอง
09 ต.ค. 2562 - 13 ต.ค. 2562 20,900 บาท 20,900 บาท 26,900 บาท จอง
16 ต.ค. 2562 - 20 ต.ค. 2562 20,900 บาท 20,900 บาท 26,900 บาท จอง
23 ต.ค. 2562 - 27 ต.ค. 2562 20,900 บาท 20,900 บาท 26,900 บาท จอง
06 พ.ย. 2562 - 10 พ.ย. 2562 19,900 บาท 19,900 บาท 25,900 บาท จอง
13 พ.ย. 2562 - 17 พ.ย. 2562 19,900 บาท 19,900 บาท 25,900 บาท จอง
20 พ.ย. 2562 - 24 พ.ย. 2562 19,900 บาท 19,900 บาท 25,900 บาท จอง
04 ธ.ค. 2562 - 08 ธ.ค. 2562 22,900 บาท 22,900 บาท 28,900 บาท จอง
11 ธ.ค. 2562 - 15 ธ.ค. 2562 21,900 บาท 21,900 บาท 27,900 บาท จอง
18 ธ.ค. 2562 - 22 ธ.ค. 2562 21,900 บาท 21,900 บาท 27,900 บาท จอง
25 ธ.ค. 2562 - 29 ธ.ค. 2562 22,900 บาท 22,900 บาท 28,900 บาท จอง

รายละเอียดการเดินทาง

 •   DAY 1 กรุงเทพ – สุวรรณภูมิ

   22.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 6 ชั้น 4 เคาร์เตอร์ F สายการบิน Tway Airline โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกในการเปิดสัมภาระ และเอกสารการเดินทาง และพบกับหัวหน้าทัวร์

  01.20 น. นำท่านเดินทางสู่กรุงโซลโดยเที่ยวบิน TW5851 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง 
 •   DAY 2 อินชอน – หมู่บ้านสีลูกกวาด – เกาะนามิ - ป้อมฮวาซอง

   08.40 น.เดินทางถึงสนามบินอินชอน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านให้เป็นเวลาท้องถิ่น  เพื่อสะดวกในการนัดหมายเวลา ประเทศเกาหลีจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)  จากนั้นนำท่านเดินทาง หมู่บ้านลูกกวาด (La Provence Village) มีการตกแต่งอาคารที่สดใส สีโทนหวานเหมือนลูกกวาด ลักษณะบ้านเรือนคงความเป็นเอกลักษณ์ในสไตล์แคว้นโพรวองซ์ของฝรั่งเศส ทำให้นักท่องเที่ยวจำนวนมากต่างเดินทางกันมาที่นี่เพื่อถ่ายรูปกับบ้านเก๋ๆ ร้านรวงน่ารักๆ อาคารบ้านเรือน การตกแต่ง และบรรยากาศโดยรวมสะท้อนให้เรารู้สึกถึงแคว้นโพรวองซ์ ประเทศฝรั่งเศส จะต่างก็ตรงที่โพรวองซ์ของแดนโสมแห่งนี้ มีแรงดึงดูดทางด้านสีสันที่เย้ายวนใจดั่งลูกกวาด พร้อมดีไซน์แบบตะวันตกที่มีเสน่ห์น่ารัก เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

   
  เที่ยง         รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารSHABU SHABU (สุกี้สไตล์เกาหลี)ไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลีเมืองชุนชอนนำไก่บาร์บีคิว ตกหรือข้าวเหนียวปั้น มันหวาน ผักต่าง ๆลงผัดร่วมกับซอสบาร์บีคิวเกาหลีในกะทะแบน เมื่อทานไประยะหนึ่งจะนำข้าวสวยและสาหร่ายแห้งมาผัดรวมกับทัคคาลบี เสริฟพร้อมเครื่องเคียง กิมจิ และน้ำซุปประจำวัน 
  บ่าย          จากนั้นนำท่านสู่เมืองชุนชอน จังหวัดคังวอนโด และนำท่านนั่งเรือข้ามฟากสู่ เกาะนามิเป็นเกาะสำหรับคู่รักที่มีไฮไลต์อยู่ที่ถนนสองฟากเป็นต้นสนสูงทอดแนวยาว ให้ความรู้สึกสุดโรแมนติก เกาะนามิจะมีความสวยงามแตกต่างกันไป อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับการเดินเล่นชมวิวหรือเช่าจักรยานปั่นเที่ยวรอบเกาะและเก็บภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ป้อมปราการฮวาซอง ถูกสร้างขึ้นด้วยอิฐโดยจะมีรูขนาดที่พอดีสำหรับใช้เป็นจุดยิงปืน หรือธนูได้ เชื่อกันว่าเป็นการสร้างที่มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากที่สุดแห่งหนึ่งของยุคนั้น และที่นี่ได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางด้านประวัติศาสตร์เมื่อปีค.ศ. 1997 ด้วย ถึงแม้ว่าจะเคยผ่านการสู้รบและถูกทำลายไปหลายส่วนแต่ก็มีการบรูณะขึ้นใหม่ตามรูปแบบดั้งเดิม ปัจจุบันจะมีการแสดงหลายแบบที่บริเวณนี้ เช่นการเดินสวนสนามของทหารสมัยโบราณ เป็นต้น
  เย็น           รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร BULGOGI(หมู่ย่างเกาหลี)
  โรงแรมที่พัก  PACIFIC HOTEL OR 3* ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)
 •   DAY 3 วัดวาวูจองซา - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – STAR PARK –– COSMETIC – ทงแดมุน

   เช้า รับประทานอาหารณโรงแรมที่พัก

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดวาวูจองซา (Waujeongsa Temple) ตั้งอยู่ในเมืองยงอิน จังหวัดคยองกีโด เป็นวัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่กลางภูเขา มีเศียรพระพุทธเจ้าขนาดใหญ่สีทองอร่ามดูโดดเด่น ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของวัดนี้ เศียรพระพุทธรูปนี้มีความสูงถึง 8 เมตร วางตั้งอยู่บนกองหินขนาดใหญ่ วัดแห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1970 โดยนักบวชแฮด๊อกเพื่อแสดงการตอบแทนความเมตตากรุณาของพระพุทธเจ้าในการรวมประเทศเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ ภายในมีรูปสลักสะสมจากพุทธศาสนิกชนทั่วโลกมากกว่า 3,000 องค์ ภายในวัดยังมีรูปปั้นหินสลักดูเหมือนจะเป็นนกฮูกแม่กับลูก มีเจดีย์ทำด้วยก้อนหินดูแปลกตาและเมื่อเดินเข้าสู่อุโบสถซึ่งอยู่บนเนินเขา ก็จะพบกับที่ประดิษฐานพระนอนขนาดใหญ่ที่แกะสลักมาจากไม้ซึ่งนำมาจากอินเดียมีความเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมาก ส่วนบนสุดมีพระพุทธรูปปางสมาธิสีทององค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่ นอกจากนี้ที่วัดแห่งนี้ยังเป็นที่เก็บรัษาระฆังที่ใช้ตีในพิธีเปิดกีฬา โอลิมปิค ในปี ค.ศ. 1987
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ถือว่าเป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี ตั้งอยู่ที่ เมืองยงอินโดยมีบริษัทซัมซุงเป็นเจ้าของ เอเวอร์แลนด์นั้นถือว่าเป็นเหมือน“ดิสนีย์แลนด์เกาหลี”เลยก็ว่าได้ แถมถูกนิตยสาร Forbes จัดอันดับให้เป็น 1ใน 4สวนสนุกยอดนิยมของโลก ในที่ ค.ศ. 2005 โดยแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยว มาเยือนสวนสนุกแห่งนี้กว่า 9 ล้านอิสระให้ท่านได้เลือกชมดอกไม้มากมายหลายชนิดนับล้านต้นและเติมเต็มความสุขของท่านด้วยเครื่องเล่นนานาชนิดด้วยบัตร Free Pass สามารถเลือกเล่นเครื่องเล่นได้ทุกชนิดไม่จำกัดจำนวนครั้ง
   
  เที่ยงรับประทานอาหาร  ณ ภัตตาคาร KALBI (หมูย่างเกาหลี) เนื้อหมูสต็กหรือหมูชิ้นหมักย่างบนเตาและตัดเป็นชิ้นพอคำห่อทานกับผักกาดเขียว โดยใส่น้ำจิ้มเต้าเจี้ยว(เครื่องจิ้มหมัก ที่ช่วยชูรสอย่างดี) ท่านคู่กับ น้ำซุปสาหร่าย
  หลังจากนั้นจะพาเดินทางเข้ากรุงโซล จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ COSMETIC ที่แห่งนี้เป็นแหล่งขายเครื่องสำอางขนาดใหญ่ อาทิเช่น เครื่องสำอางโรจูคิสซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมาก ในประเทศเกาหลี จากนั้นนำท่านไปสนุกและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง โดยนำท่านช้อปปิ้งที่ตลาดดงแดมุน ตลาดนี้เราสามารถเลือกซื้อข้าวของต่างๆ และต่อราคาได้สุดๆเพราะมีร้านค้าต่างๆ ให้เลือกซื้อมากมาย มีทั้งห้างขายเสื้อผ้าทันสมัยแต่ตั้งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศแบบโบราณ บางร้านเปิด 24 ชั่วโมง มีแสงสี และเสียงดนตรีตลอดทั้งคืน สินค้าที่มีมากทีสุดในตลาดนี้คือ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกายต่างๆ เครื่องหนัง ชุดสุภาพสตรี และเด็ก เครื่องนอน เครื่องใช้ในบ้าน รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับ
   
  เย็น         รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารOSAMBULGOGI เนื้อหมูสไลด์หมักซอสคันจัง,ปลาหมึกมเห็ดเข็มทอง นำมาผัดย่างขลุกขลิกกับซุปบลูโกกิบนกะทะแบนพร้อมผักกะหล่ำและเส้นจันทน์โดยจะมีลักษณะออกเป็นแบบน้ำข้น
  โรงแรมที่พัก  GALAXY HOTEL OR3*
 •   DAY 4 ศูนย์โสม – COSMETIC - BLUE HOUSE – FOLK MUSEUM – พระราชวังเคียงบ๊อกกุง –สาหร่าย+ใส่ชุดฮันบก – N-Seoul Tower – ดิวตี้ฟรี - เมียงดง

   เช้า    รับประทานอาหารณโรงแรมที่พัก

  หลังรับประทานอาหาร จากนั้นนำท่านสู่ จินเส็งเอ้าท์เลท เป็นสถานที่แหล่งรวมศูนย์สมุนไพรโสม เพื่อฟังคำบรรยายถึงสรรพคุณต่างๆ ของโสมแต่ละชนิดโดยโสมที่ดีมีคุณภาพต้องมีอายุ 6 ปีโดยท่านสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์โสมได้ในราคาที่ถูกกว่าเมืองไทย ถึงสองเท่าเหมาะแก่การที่จะเป็นของฝาก ของที่ระลึกแด่คนที่รัก จากยั้ยยำท่านเดินทางไป จากนั้นนำท่านเดินชมบลูเฮาส์ – Blue Houseคือทำเนียบประธานาธิปดีเกาหลีใต้ มีอีกชื่อหนึ่งว่า “ชองวาแด Cheong Wa Dae” ชื่อนี้ถูกตั้งมาจากหลังคาของอาคารซึ่งมุงด้วยกระเบื้องสีฟ้าอ่อนทั้งหลัง ทำให้อาคารมีความโดดเด่นเนื่องจากสีฟ้าของหลังคา ตัดกับฉากหลังซื้อเป็นภูเขาพูกักซานสีเขียวเข้ม เป็นทัศนียภาพที่สวยงามเป็นอย่างยิ่งประกอบด้วยอาคารหลายหลัง แต่ละหลังมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป เช่น อาคารหลัก (Main Office), Yeongbingwan (บ้านรับรอง), ศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง Chunchugwan และ Mugunghwa ในบรรดาอาคารทั้งหมดนั้น อาคารที่เด่นที่สุดก็คือ Main Ofiice ซึ่งเป็นอาคารหลังของบลูเฮาส์ หลังคาทำจากกระเบื้องมากถึง 150,000 อัน ซึ่งมีอายุมากกว่า 100 ปีที่บริเวณใกล้เคียงมีสวนนคจิวอน Nokjiwon ภายในมีต้นสนเก่าแก่ขนาดใหญ่ มีอายุมากถึง 310 ปี ซึ่งถือว่าเป็นต้นไม้ที่มีความสำคัญและหายาก จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง National Folk Museum of Koreaที่ตั้งอยู่ภายในพระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace) พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีการแสดงถึงการดำเนินชีวิตของชาวเกาหลี ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จน ถึงสมัยราชวงศ์โชซอน จัดแบ่งเป็นโซนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องไม้สอยในชีวิตประจำวัน เครื่องใช้ในพิธีจัดศพงาน ศิลปะชิ้นสำคัญๆ และหุ่นจำลองต่างๆ เนื้อที่จัดแสดงค่อนข้างกว้างขวางและมีชิ้นงานจัดแสดงมากกว่า 4,000 ชิ้นจากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง พระราชวังเคียงบ๊อค ซึ่งเป็นพระราชวังที่เก่าแก่ที่สุดสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1394 ซึ่งเป็นปีที่ 3 ของราชวงศ์ โซชอน ในราวศตวรรษที่ 14 และยังเป็นศูนย์การบัญชาการและที่ประทับของกษัตริย์ ตำหนักทรงพระอักษรพลับพรากลางน้ำ และตำหนักอื่นๆ อีกมากมาย และนอกจากนั้น พระราชวังแห่งนี้ยังได้ใช้ในการถ่ายทำละครดังของเกาหลี Princesses Hour (เจ้าหญิงวุ่นวายกับเจ้าชายเย็นชา) ซึ่งเป็นเรื่องราวที่สร้างขึ้นเป็นเรื่องสมมุติว่ายังมีการครองราชย์ของกษัตริย์เกาหลีในปัจจุบัน ซึ่งละครดังกล่าวได้มีบางฉาก บางตอนที่ได้ถ่ายทำที่เมืองไทยด้วยเช่นกัน และได้เป็นที่โด่งดังสร้างความนิยมไปทั่วเอเชีย และในประเทศไทยอีกด้วย


  เที่ยง      รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารSAMGYETANG (ไก่ตุ๋นโสม)อาหารวังในสมัยก่อน เชื่อกันว่าบำรุงและเสริมสุขภาพเสิร์ฟท่านละ 1 ตัว ในหม้อดินร้อน โดยภายในตัวไก่จะมีข้าวเหนียวรากโสมพุทราแดงและเคล็ดลับในการตุ๋นเพื่อให้รสชาติกลมกล่อมเนื้อไก่นุ่มและย่อย เสริฟพร้อมเครื่องเคียงคู่
  จากนั้นนำท่านเดินทาง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) เรียนรู้วิธีการทำ คิมบับ อาหารง่ายๆ ที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน คิม แปลว่า สาหร่าย บับ แปลว่า ข้าว จะเป็นแท่งยาวๆ แล้วเค้าก็จะหั่นเป็นชิ้นๆพอดีคำ จิ้มกะโชยุญี่ปุ่นหรือวาซาบิก็ได้ ตามร้านอาหารก็จะมีทำเป็นพิเศษ คือมีผัดซอสมาให้จิ้มราดด้วย ชุดฮันบกซึ่งเป็นชุดประจำชาติของประเทศเกาหลีใต้ ถ่ายรูปกับฉากจำลอง 4 มิติซึ่งมีความสวยงาม จากนั้นนำท่านชม โซลทาวเวอร์ (Seoul Tower) หรือหอคอยเอ็นโซล (N Seoul Tower) หรือ นัมซันทาวเวอร์ ตั้งอยู่บนภูเขานัมซาน เป็นจุดท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญของกรุงโซล เพราะเป็นจุดชมวิวที่มองเห็นวิวทั่วทั้งกรุงโซล มีความสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และ
  มีความสูง 479 เมตรจากพื้นดิน คนที่มาเที่ยวที่นี่ส่วนมากจะเป็นคู่รัก ทั้งชาวเกาหลีและนักท่องเที่ยวต่างชาติ คู่รักส่วนมากจะเตรียมกุญแจมาคล้องตรงรั้วข้างบนโซลทาวเวอร์ เพราะมีความเชื่อว่าคู่รักที่ได้มาคล้องกุญแจที่นี่จะรักกันยาวนานตลอดไป (สมัยแรกๆ นิยมใช้ลูกกุญแจเล็กๆ เขียนข้อความสัญญารัก และชื่อของคู่รักลงไปในกุญแจ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์และกุญแจ) จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งกันต่อที่Duty Freeที่นี่ท่านจะได้พบกับของแบรนด์เนมชื่อดังอาทิเช่นกระเป๋า, รองเท้า, นาฬิกา, กล้อง, น้ำหอมฯลฯในราคาปลอดภาษีและในราคาย่อมเยาจากนั้นนำท่านช้อปปิ้งต่อที่ตลาดเมียงดงที่นี่เป็นแหล่งรวมแฟชั่นของวัยรุ่นชาวเกาหลี เพราะมีร้านขายเสื้อผ้า และสินค้าแฟชั่นมากมาย ที่จะทำให้คุณเพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้งสินค้าสตรีทแบรนด์ต่างๆ และสินค้าราคาไม่แพง รวมถึงมีห้างสรรพสินค้ารายล้อม เช่นABC Mart ที่นี่เป็นส่วนใหญ่จะจำหน่ายรองเท้าทั้งหญิงและชาย คนชอบซื้อรองเท้าห้ามพลาดโดยเด็ดขาด Etude, skinfoodโดยที่เมียงดงจะเป็นร้านเครื่องสำอางค์ที่ขนาดใหญ่กว่าที่อื่นและบางร้านยังมีคนขายเป็นคนไทยอีกด้วย Olive Yong ที่นี่มีผลิตภัณฑ์บำรุงผิวมากมาย ที่ชอบก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของโสมเพราะปกติใช้อยู่เป็นประจำหน้าขาวเนียนใสและที่นี่ราคาไม่แพง ห้างสรรพสินค้าชื่อดัง Migliore , SPAO , Forever 21, Noon Square , Lotte Young Plaza
  เย็น         รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร BBQ BUFFET
   
  โรงแรมที่พัก GALAXY HOTEL OR3*
 •   DAY 5 REDPINE -สมุนไพรโบกานยอง–TRICK EYES MUSEUM+ICE MUSEUM – ฮงแด – Supermarket - กรุงเทพฯ

   เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก   (กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน)

  หลังรับประทานอาหารจากนั้นนำท่านเดินทางสู่  ศูนย์สมุนไพรโบกานยอง ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ำทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทำลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา Red Pine อิสระให้ท่านได้เลือกชม และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจากน้ำมันสนแดง ที่มีสรรพคุณช่วยบำรุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลในร่างกายและยังสามารถละลายลิ่มเลือดที่แข็งตัวได้เป็นอย่างดี จากนั้นพาท่านเดินทางต่อไปยัง TRICK EYE MUSEUM เคล็ดลับงานศิลปะแห่งภาพ ที่ทำให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับศิลปะแนวใหม่เป็นภาพวาดในลักษณะ 3 มิติเหมือนภาพวาดมีชีวิตและหลุดออกมาจากแผ่นเฟรมภาพแนวคิดรูปแบบใหม่ เป็นความคิดสร้างสันและจินตนาการของการสร้างภาพโดยใช้เทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติที่รวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และการซ้อนภาพโดยกระตุ้นความเคลื่อนไหวของภาพให้มีมิติเหมือนจริง โดยให้ผู้ชมเข้าไปมีส่วนร่วมถ่ายภาพ เมื่อผ่านเข้าไปในภาพนั้นๆ ในพิพิธภัณฑ์มีภาพงานชิ้นโบว์แดงให้ทุกท่านได้สนุกสนานกับการแอ็คชั่นท่าทางต่างๆกับภาพแนวมิติที่รูปถ่ายของท่านจะออกมาดูประหนึ่งเหมือนจริงในเหตุการณ์ โดยมีตัวอย่างการจัดวางท่าทางไว้ข้างรูป ให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจกันอย่างเต็มอิ่ม จากนั้น ชมโลกแห่งน้ำแข็งที่เย็นสุดๆ ที่ ไอซ์ มิวเซี่ยม ICE MUSEUM พร้อมงานศิลปะที่แกะสลักด้วยน้ำแข็งสวยงามมากมาย เช่น ห้องรับแขกน้ำแข็ง ห้องครัวสลักด้วยศิลปะรูปแบบต่าง ๆ รูปต้นคริสมาส รูปหัวใจ เปียโนน้ำแข็ง อุโมงค์น้ำแข็ง ให้ท่านถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัยหรือจะลองลงไปนอนในโลงน้ำแข็งแปลงร่างเป็นท่านเคาท์แดรกคิวล่า ก่อนกลับ อย่าพลาด !! เล่นสไลด์เดอร์น้ำแข็ง
   
  เที่ยง       รับประทานอาหาร  ณ ภัตตาคาร JIMDAK (ไก่ผัดวุ้นเส้น)
   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ฮงแดเป็นย่านช้อปปิ้งบริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยฮงอิกจึงเป็นศูนย์รวมเด็กวัยรุ่นและเด็กมหาวิทยาลัยเป็นอีกเส้นหนึ่งที่มีบรรยากาศโรแมนติก อีกทั้งยังมีร้านกาแฟที่เป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี่ ร้านค้าจำหน่ายสินค้าแฟชั่น คลับ ตลาดศิลปะ และร้านอาหารที่น่าสนใจในหมู่วัยรุ่นอายุ 20-30 ปีที่นิยมมาเดินเล่น ราคาของสินค้าและร้านอาหารต่างๆก็ยังไม่แพงอีกด้วย ซึ่งจะคึกคักเป็นพิเศษตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไป เพราะร้านค้าแต่ละร้านจะทยอยเปิดให้บริการ ของที่ขายกันเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าแฟชั่น เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของกิ๊ฟช้อป เครื่องเขียน และที่เยอะไม่แพ้กันก็คือขนมต่างๆ จากนั้นนำท่านสู่SUPERMARKETท่านสามารถช้อปปิ้งเพื่อซื้อของฝากติดไม้ติดมือมอบให้กับญาติสนิทมิตรสหายที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือเรียกได้ว่า(PRODUCT SUPERMARKET)เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ต ที่ส่งสินค้าขนาดใหญ่ซึ่งเป็นสินค้า จำพวก ส่งออกทั้งสิ้นอาทิเช่น มาม่าเกาหลี, กิมจิ, สาหร่าย,ขนมสไตล์เกาหลีที่เด็กๆชื่นชอบเชิญท่านเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัยถึงเวลาอันสมควรพร้อมกันที่สนามบินอินชอนเพื่อเช็คอิน
  17.30 น. พร้อมกันที่สนามบินอินชอน เพื่อเช็คอิน
  20.25 น. นำท่านเดินทางจากสนามบินนานาชาติอินชอน โดย   ไฟล์บิน TW5850 สู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
 •   อัตราค่าบริการ / เงื่อนไขการจอง
  •  อัตราราคา / ท่าน
   ราคาทัวร์รวม
    ค่าตั๋วเครื่องบินตามที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้อมคณะกรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
    อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
    ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามรายการ**โปรแกรมและมื้ออาหารสามารถสลับได้ตามเวลาและสถานที่**
    ค่าที่พักตามระบุในรายการพักห้องละ2ท่านและ3ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
            ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
    ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
    ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน23กก.ต่อ2 ใบ (KOREAN AIR ) / 30 กก.ไม่จำกัดจำนวนชิ้นต่อท่าน (TG )
    ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทางนำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
    ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
    
   ราคาทัวร์ไม่รวม
      ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่นท่านละ 45,000  วอน
      ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
      ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
      ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
      ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว
   หมายเหตุ
    เที่ยวบินราคาและรายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
   กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น(ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ)กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้นบริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้
   ราคานี้เป็นราคาสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น** ชาวต่างชาติ เพิ่ม 80 $ / ท่าน ***
   ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจลหรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
   ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อเพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
   ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
    ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษกรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
   เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
    
   เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
   ·    กรุณาจองล่วงหน้า ก่อนการเดินทางพร้อมชำระงวดแรก 10,000บาทก่อนการเดิทาง หากท่านไม่อาจเดินมางด้วยเหตุใดก็ตามต้องแจ้งให้ทราบอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด
   ·    ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
    
   กรณียกเลิกการเดินทาง
   ·      แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด
   ·      ยกเลิกเลิกการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
   ·      ยกเลิกเลิกการเดินทาง 6-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
   ·      ยกเลิกเลิกการเดินทาง 1 – 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
   ·      ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง ,ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะ ไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
   ·      กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋วท่านละ 5,000 บาท และอื่นๆ

ติดต่อเรา

SDTY-TOUR.COM

ชั้น 5 ห้อง 502 อาคาร เอส แอนด์ บี ทาวเวอร์(S & B Tower) เลขที่ 68-68/6 ถ.ปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500

admin@sdty-tour.com

02-2352434 , 02-2352535 , 02-2352636 , 085-5039888

เวลาทำการ:
จันทร์ - ศกร์ (8:30-17:30)

ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ในประเทศ


© 2019 SDTY TOUR CO.,LTD. All Rights Reserved. เขียเว็บโดย Webunique

Top

About

Contact

Call