ใบอนุญาต 11/07420
@sdtytour     02-2352534 , 099-4461729     จันทร์-ศุกร์ 8:30-17:30 น

ช่วงเวลาการเดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง: ผู้ใหญ่

รายละเอียดการเดินทาง

 •   วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – โคลอมโบ – มัลดีฟส์

  06.00 น. เช็คอินบัตรโดยสารและสัมภาระ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เค้าท์เตอร์ Srilankan Airline ชั้น 4 แถว S
  09.10 น.


  13.35 น. ออกเดินทางสู่มัลดีฟส์ โดยสายการบิน Srilankan Airlines
  เที่ยวบินที่ UL403 Bangkok – Colombo( 09.05-10.55)

  เดินทางถึงสนามบินโคลอมโบ แวะเปลี่ยนเครื่องไปมาเล่
  เที่ยวบินที่ UL115 Colombo – Male (13.35-14.25)
  **สายการบินให้บริการแบบFull-Service มีอาหารและเครื่องดื่มบริการ ตลอดการเดินทาง**

  14.25น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเวลาน่า เมืองมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์ หลังทำการผ่านด่านตรวจ
  คนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรแล้ว ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ เคาน์เตอร์รีสอร์ท และเจ้าหน้าที่นำท่าน
  เดินทางเข้าสู่รีสอร์ทโดย Speed Boat ใช้เวลา ประมาณ 15-20 นาที
  จากนั้น อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

   

   

  16.30-18.30 น. บริการท่านด้วยของว่างและชา-กาแฟยามบ่าย ณ บาร์หลัก
  บริการเครื่องดื่มน้ำอัดลม น้ำแร่ ตลอดวัน และบริการบาร์เปิด ให้บริการเฮาส์ไวน์หลากชนิด เบียร์ ค็อกเทล
  บริเวณบาร์ของรีสอร์ทเปิดบริการเวลา 09.00 น. – 24.00 น.
  19.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารหลักของรีสอร์ท (บุฟเฟ่ต์)
  23.00 น. บริการอาหารว่างยามดึก ณ บาร์หลัก
  พักที่รีสอร์ท Adaaran Prestige Vadoo ห้องพักตามที่ท่านเลือก

   

   

   

   


   

 •   วันที่สองของการเดินทาง มัลดีฟส์ – อิสระเลือกทำกิจกรรมต่างๆ ตามอัธยาศัย( เช้า / กลางวัน / เย็น )

  07.30 น.
  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารหลักของรีสอร์ท (บุฟเฟ่ต์)
  ให้ท่านสนุกสนานกับการดำน้ำตื้นรอบๆรีสอร์ท (บริการอุปกรณ์ฟรี) หรือเพลิดเพลินกับกิจกรรมทางน้ำที่ไม่มีเครื่องยนต์ อาทิเช่น เรือแคนู วินด์เซิร์ฟ วอลเล่ย์บอลชายหาด ฟุตบอลชายหาด เป็นต้น

     10.30-11.30 น. บริการท่านด้วยอาหารว่างยามเช้า ณ บาร์หลัก
  12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารหลักของรีสอร์ท (บุฟเฟ่ต์)
  16.30-18.30 น. บริการท่านด้วยของว่างและชา-กาแฟยามบ่าย ณ บาร์หลัก

   


  19.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารหลักของรีสอร์ท (บุฟเฟ่ต์)
  23.00 น. บริการอาหารว่างยามดึก ณ บาร์หลัก
  พักที่รีสอร์ท Adaaran Prestige Vadoo ห้องพักตามที่ท่านเลือก

   

 •   วันที่สามของการเดินทาง มัลดีฟส์ – โคลอมโบ - กรุงเทพฯ

  07.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารหลักของรีสอร์ท (บุฟเฟ่ต์)

   

   

   

  ให้ท่านสนุกสนานกับการดำน้ำตื้นรอบๆรีสอร์ท (บริการอุปกรณ์ฟรี) หรือเพลิดเพลินกับกิจกรรมทางน้ำที่ไม่มีเครื่องยนต์ อาทิเช่น เรือแคนู วินด์เซิร์ฟ วอลเล่ย์บอลชายหาด ฟุตบอลชายหาด เป็นต้น
  10.30-11.30 น. บริการท่านด้วยอาหารว่างยามเช้า ณ บาร์หลัก
  12.00 น. เก็บสัมภาระเพื่อทำการ Check Out ออกจากรีสอร์ท
  12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารหลักของรีสอร์ท (บุฟเฟ่ต์)
  ทางโรงแรมจะทำการแจ้งเวลานัดหมายการเดินทางไปสนามบินให้ผู้โดยสารทราบล่วงหน้า
  20.40 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Srilankan Airlines ไปยังสนามบินโคลอมโบ
  เที่ยวบินที่ UL104 (UL 104 Male – Colombo 2040-2235)
  23.00 น. เดินทางถึงสนามบินโคลอมโบ แวะเปลี่ยนเครื่องไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ เที่ยวบินที่ UL402
  แล้วเดินไปประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลา (UL 402 Colombo – Bangkok 01.15-06.15 +1)
  **สายการบินให้บริการแบบFull-Service มีอาหารและเครื่องดื่มบริการ ตลอดการเดินทาง**
   

 •   วันที่สี่ของการเดินทาง กรุงเทพฯ

  06.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 

 •   เงื่อนไขการจอง การยกเลิก

  ราคาแพคเกจรวม Package included

  – ราคาห้องพักตามแพคเกจที่เลือก
  – ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ มัลดีฟส์
  – บริการอาหารเช้า กลางวัน เย็นที่ห้องอาหารหลัก
  – บริการเครื่องดื่มทั้งแบบไม่และไม่มีแอลกอฮอล์
  – เมนูอาหารว่าง หลากหลายชนิดอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับมื้อกลางวันที่ร้านอาหารหลัก
  – ฟรี สปาร์คกลิ้งไวน์ 1 ขวด
  – ฟรี กระเช้าผลไม้ เสิร์ฟถึงในห้อง
  – ฟรี แคร็กเกอร์ ทุกเย็น
  – ฟรี ช็อกโกแลตก่อนนอนทุกคืน
  – นํ้าดื่มสะอาดภายในห้องพัก เติมทุกวัน
  – ฟรี กาแฟเอสเพรสโซ่กึ่งสําเร็จรูปในห้องพัก พร้อมชงดื่มตลอด 24 ชั่วโมง
  – ฟรี เซ็ทนํ้าชาพร้อมคุกกี้และอาหารว่าง เสิร์ฟในร้านอาหารหรือในห้องพัก
  – Free Wi-Fi access
  – ฟรี อุปกรณ์ดําน้ำตื้น
  – ฟรี ทริปให้ความรู้การอนุรักษ์ ปะการังและสัตว์นํ้า 1 ครั้งต่อการเข้าพัก (ต้องทําการจองทริปเมื่อถึงรีสอร์ท)
  – ส่วนลด 25% สําหรับการทําสปา
  – ส่วนลด 20% สำหรับกิจกรรมและอุปกรณ์ทางน้ำอื่นๆ ที่ Dive Center
  – ประกันภัยการเดินทาง 1,000,000 บาท

     ราคาแพคเกจยังไม่รวม Package not included
  – การทานอาหารภายในห้องพัก
  – ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากแพคเกจ
  – กิจกรรมต่างๆที่ไม่ได้กล่าวข้างต้น
  – ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3 %

   

ติดต่อเรา

SDTY-TOUR.COM

ชั้น 5 ห้อง 502 อาคาร เอส แอนด์ บี ทาวเวอร์(S & B Tower) เลขที่ 68-68/6 ถ.ปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500

admin@sdty-tour.com

02-2352434 , 02-2352535 , 02-2352636 , ทอมมี่ 097-2508173 , แฟง 099-4461729 , แพรว 088-0112101

เวลาทำการ:
จันทร์ - ศกร์ (8:30-17:30)

ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ในประเทศ


© 2020 SDTY TOUR CO.,LTD. All Rights Reserved. ออกแบบเว็บไซต์บริษัททัวร์ By Webunique

Top

About

Contact

Call