ใบอนุญาต 11/07420
@sdtytour     02-2352534 , 085-5039888     จันทร์-ศุกร์ 8:30-17:30 น

ช่วงเวลาการเดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง: ผู้ใหญ่
29 พ.ย. 2562 - 02 ธ.ค. 2562 29,999 บาท 29,999 บาท 29,999 บาท จอง
30 พ.ย. 2562 - 03 ธ.ค. 2562 29,999 บาท 29,999 บาท 29,999 บาท จอง
02 ธ.ค. 2562 - 05 ธ.ค. 2562 32,999 บาท 32,999 บาท 32,999 บาท จอง
05 ธ.ค. 2562 - 08 ธ.ค. 2562 34,999 บาท 34,999 บาท 34,999 บาท จอง
26 มี.ค. 2563 - 29 มี.ค. 2563 29,999 บาท 29,999 บาท 29,999 บาท จอง
28 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563 29,999 บาท 29,999 บาท 29,999 บาท จอง

รายละเอียดการเดินทาง

 •   วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ-ชิโทเซ่ (ฮอกไกโด)

  เช็คอินด้วยตัวท่านเอง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือ ท่าอากาศยานดอนเมือง
  (ตามสายการบินที่ท่านเลือก)

  ............ ออกเดินทางสู่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน..... เที่ยวบินที่.....

   

 •   วันที่สองของการเดินทาง ชิโทเซ่ (ฮอกไกโด)- CLUB MED SAHORO

  ถึง สนามบินชิโทเซ่ (New Chitose Airport) เกาะฮอกไกโด (เวลาท้องถิ่นญี่ปุ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และรับกระเป๋าสัมภาระ จากนั้นผู้เดินทางติดต่อที่เค้าเตอร์ของทาง Club Med ซึ่งอยู่ชั้นเดียวกับผู้โดยสารขาเข้า
  แล้วเดินทางโดยรถบัส จากสนามบินชิโทเซ่ไปยังรีสอร์ทที่สำรองจองห้องพักไว้

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  **กรณีนั่งรถบัสของคลับเมด เวลารถรับ New Chitose Airport International Terminal – Domestic Terminal – Club Med**

   

   

   

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่คลับเมด Sahoro Hokkaido สกีรีสอร์ทที่พร้อมให้บริการด้านการเล่นสกีพร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัยตามมาตารฐานกีฬาสกีและสโนบอร์ดระดับโลก และทีมครูฝึกสอนการเล่นสกี (ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) ใช้เวลาเดินทาง 2.30 ชม. (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในขณะนั้น)

   

   

   


  นำท่านเช็คอินท์ และพักผ่อนกับกิจกรรมต่างๆที่ให้บริการภายในรีสอร์ท ทีมคลับเมดฮอกไกโด ร่วมต้อนรับทุกท่านและอธิบายการใช้บริการต่างๆ จากนั้นนำท่านไปยังห้องพัก พร้อมแนะนำการใช้ SKI Pass (ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) โดยทีมจีโอ (GOs) ที่มาจากหลากหลายประเทศ

  หมายเหตุ กิจกรรมบริการฟรี ได้แก่
  1. ห้องอาบน้ำแบบออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น และสระว่ายน้ำอุณหภูมิห้องตั้งแต่ 11.00 – 23.00 น. ทุกวัน
  2. Jacuzzi, Canadian Bath, Sauna เปิดบริการ 11.00 – 23.00 น.
  3. บาร์เครื่องดื่ม เปิดบริการ 10.00 – 24.00 น. ท่านสามารถใช้บริการเมนูเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และไม่มีแอลกอฮอล์ กว่า 100 เมนู และอาหารว่าง ขนมต่าง ๆ ตามเวลาดังนี้ (การบริการและเมนู อาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)
  Happy Croissant 10.00 – 11.00 น.
  Noon Appetizer 11.00 – 12.00 น.
  Tea Time 15.00 – 16.30 น.
  Evening Appetizer 17.30 – 18.30 น.

  15.00 น. ท่านสามารถใช้บัตร SKI Pass เพื่อขึ้นชมจุดขึ้น-ลงของนักสกี
  และใช้ SKI Lift ไปยังจุดจอดต่างๆ และชมวิว (กรณีบัตรหายติดต่อที่แผนกต้อนรับ)
  18.00 น. บริการอาการค่ำ ที่ห้องอาหารคลับเมด แบบบุฟเฟต์ มีความหลากหลายจากอาหารนานาชาติ อาทิ อาหารญี่ปุ่น อาหารยุโรป อาหารจีน เป็นต้น พร้อมบริการเครื่องดื่มต่างๆ มากมาย เช่น ไวน์แดง ไวน์ขาว เบียร์ สาเก และซอฟดริ้งต่าง ๆ
  18.50 น. สำหรับท่านที่ต้องการเล่นสกี ท่านสามารถลงชื่อเพื่อเข้ารับการฝึกสอนในแต่ละคลาสตามระดับความสามารถของท่านตั้งแต่ระดับปูพื้นฐาน ไปจนถึงทักษะสกีระดับสูงโดยไม่มีค่าใช่จ่าย กรณีที่ท่านไม่มีอุปกรณ์สกีหรือชุดเล่นสกีท่านสามารถเช่าหรือซื้อได้ที่แผนกกีฬาสกี (ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

   

   

     หมายเหตุ
  1. บริการคลาสครูฝึกสอนสกีและสโนบอร์ด มีทั้งหมด 6 ระดับ สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป และสำหรับผู้ใหญ่ โดยคำนึกถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ เปิดบริการตั้งแต่ 09.00 - 11.00 และ 13.00 - 15.00 ตามตารางที่กำหนดให้และเปลี่ยนแปลง ยกเลิกได้ตามสภาพอากาศและความปลอดภัย
  2. สำหรับค่าเช่าชุดสกี ผู้ใหญ่ ท่านละ 3,600 เยน/วัน และเด็กท่านละ 2,600 เยน/วัน
  3. สำหรับท่านที่ต้องการ Private Ski Lesson ท่านสามารถสอบถามเจ้าที่ในวันที่ท่านเข้าพักระหว่างวันที่ 18.00 – 19.15 น. ที่แผนกบริการสกี

   

   

   

  20.15 น. หลังอาหาร ท่านสามารถสนุกสนามกับการแสดงโชว์จากทีมจีโอ ที่หลากหลายความสามารถและการแสดงที่ไม่ซ้ำในแต่ละค่ำคืน จากนั้นสนุกกับการเต้นแบบไม่ซ้ำใคร (Club Med Crazy Sign) และท่านสามารถเลือกสั่งเครื่องดื่มนานาชนิดที่บาร์เครื่องดื่มไวน์แดง ไวน์ขาว เบียร์ สาเก และซอฟดริ้งต่างๆ
  00.00 น. ราตรีสวัสดิ์
  พักที่ CLUBMED SAHORO เป็นสกีรีสอร์ทระดับ 4 ดาว
   

 •   วันที่สามของการเดินทาง คลับเมด ซาโฮโร่ (CLUB MED SAHORO)

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  08.45 น. ท่านสามารถเตรียมพร้อมและเช็คอุปกรณ์สกี สโนบอร์ดที่จองไว้ เพื่อความสนุกสนาน และเพื่อความสะดวกสบายของท่าน ท่านสามารถมาถึงก่อนเวลาประมาณ 30 นาที
  09.00-11.00 บริการคลาสสกีและสโนบอร์ด CLUB 1 – 6 ตามที่ท่านได้ระบุไว้

   

   

   

   

   


  หมายเหตุ หากท่านไม่เล่นสกี หรือสโนบอร์ด ท่านสามารถเลือกสนุกกับกิจกรรมอื่นได้ตามที่ทางรีสอร์ทจัดขึ้น (บางรายการอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) เช่น
  1. ท่านสามารถใช้บัตร SKI Pass เพื่อขึ้นชมจุดขึ้น-ลงของนักสกี และใช้ SKI Lift ไปยังจุดจอดต่างๆ และชมวิว ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (กรณีบัตรหายติดต่อที่แผนกต้อนรับ)
  2. Snow Trekking เป็นการเดินสำรวจธรรมชาติท่ามกลางหิมะขาวโพลน (08.00-10.00 น.) ท่านสามารถเช่ารองเท้าลุยหิมะที่แผนกกีฬาสกีและลงชื่อล่วงหน้า 1 วัน


  11.30 น. บริการอาหารกลางวันที่ห้องอาหาร แบบบุฟเฟต์ ที่มีความหลากหลายจากอาหารนานาชาติ อาทิ อาหารญี่ปุ่น อาหารยุโรป อาหารจีน เป็นต้น พร้อมบริการเครื่องดื่มต่างๆมากมาย เช่น ไวน์แดง ไวน์ขาว เบียร์ สาเก และซอฟดริ้งต่างๆ

  13.00 น. บริการคลาสสกีและสโนบอร์ด CLUB 1 – 6 ตามที่ท่านได้ระบุไว้ หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย

   

   

   

   

   

   

   

  หมายเหตุ กิจกรรมบริการฟรี ได้แก่
  1. ห้องอาบน้ำแบบออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น และสระว่ายน้ำอุณหภูมิห้องตั้งแต่ 11.00 – 23.00 น. ทุกวัน
  2. Jacuzzi, Canadian Bath, Sauna เปิดบริการ 11.00 – 23.00 น.
  3. บาร์เครื่องดื่ม เปิดบริการ 10.00 – 24.00 น. ท่านสามารถใช้บริการเมนูเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และไม่มีแอลกอฮอล์ กว่า 100 เมนู และอาหารว่าง ขนมต่าง ๆ ตามเวลาดังนี้
  (การบริการและเมนู อาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)
  Happy Croissant 10.00 – 11.00 น.
  Noon Appetizer 11.00 – 12.00 น.
  Tea Time 15.00 – 16.30 น.
  Evening Appetizer 17.30 – 18.30 น.


  15.00 น. ท่านสามารถใช้บัตร SKI Pass เพื่อขึ้นชมจุดขึ้น-ลงของนักสกี และใช้ SKI Lift ไปยังจุดจอดต่างๆ และชมวิว (กรณีบัตรหายติดต่อที่แผนกต้อนรับ)

   

   

   


  18.00 น. บริการอาการค่ำ ที่ห้องอาหารคลับเมดฮอกไกโด แบบบุฟเฟต์ มีความหลากหลายจากอาหารนานาชาติ อาทิ อาหารญี่ปุ่น อาหารยุโรป อาหารจีน พร้อมบริการเครื่องดื่มต่างๆมากมาย เช่น ไวน์แดง ไวน์ขาว เบียร์ สาเก และซอฟดริ้งต่างๆ

   

   


  20.15 น. หลังอาหาร ท่านสามารถสนุกสนามกับการแสดงโชว์จากทีมจีโอ ที่หลากหลายความสามารถและการแสดงที่ไม่ซ้ำในแต่ละค่ำคืน จากนั้นสนุกกับการเต้นแบบไม่ซ้ำใคร (Club Med Crazy Sign) และท่านสามารถเลือกสั่งเครื่องดื่มนานาชนิดที่บาร์เครื่องดื่มไวน์แดง ไวน์ขาว เบียร์ สาเก และซอฟดริ้งต่างๆ
  ค่ำ แนะนำให้ท่านเคลียร์ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ เช่น ค่าเช่าอุปกรณ์สกี ฯลฯ เพื่อความรวดเร็วก่อนที่จะเช็คเอ้าท์ในวันรุ่งขึ้น
  00.00 น. ราตรีสวัสดิ์
  พักที่ CLUBMED SAHORO เป็นสกีรีสอร์ทระดับ 4 ดาว
   

 •   วันที่สี่ของการเดินทาง CLUB MED SAHORO-City tour Sapporo- โรงงานชอคโกแลต-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่อง ดนตรีและเครื่องแก้ว-ช้อปปิ้งมิตซุยเอ้าเลทปาร์ค ถนนทานุกิโคจิ

  08.00 นำท่านเช็คเอ้าท์ และแสตนบายที่ล๊อบบี้ เพื่อเดินทางไป city tour ในเมืองซัปโปโร
  10.30 นำท่านเที่ยวชม โรงงานชอคโกแลต“อิชิยะ” (Ishiya Chocolate Factory) ท่านสามารถชมขั้นตอนการทำชอคโกแลตที่ขึ้นชื่อของเมืองซัปโปโร โดยเฉพาะSHIROI KOIBITO ขนมสอดไส้ชอคโกแลตขาวที่เป็นที่นิยมทั่วทั้งเกาะฮอกไกโด และพิพิธภัณฑ์ชอคโกแลต ชมถ้วยชามที่ใช้สำหรับใส่ชอคโกแลตที่มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ และเหล่าของเล่นย้อนยุคที่ทำให้คุณ ๆ ต้องแอบอมยิ้มอยู่ในใจ และรู้สึกเหมือนย้อนเวลากลับไปในอดีตอีกครั้ง และแนะนำให้ท่านชิมชา หรือกาแฟร้อนของที่นี่ พร้อมทั้งสั่งขนมเค้กแสนอร่อยราดด้วยชอคโกแลตเข้มข้น ในส่วนที่เป็นคอฟฟี่ช๊อฟ บริเวณชั้น 2 ของอาคารทรงสไตล์ยุโรป (อิสระให้ท่านถ่ายรูปบริเวณด้านนอก ไม่รวมตั๋วค่าเข้าชมภายใน) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ เมืองท่าที่เจริญรุ่งเรืองในฐานะที่เป็นเมืองค้าขายในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ถึง 20 และยังเป็นเมืองมีชื่อเสียงเกี่ยวกับการทำเครื่องแก้วที่สวยงาม และมีสไตล์รูปทรงอันเป็นเอกลักษณ์
  เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษต้นตำรับ เซตปลาฮอกเกะ..
  หลังอาหารกลางวัน นำท่านชม คลองโอตารุ สัญลักษณ์ของเมืองโอตารุที่ได้รับความนิยมถ่ายภาพ มีฉากหลังเป็นหลังคาอาคารก่ออิฐแดง โดยคลองโอตารุสร้างเสร็จในปี 1923 ถือว่าเป็นคลองที่เกิดจากการถมทะเล ใช้เป็นเส้นทางขนถ่าย สินค้าจากเรือใหญ่ ลงสู่เรือขนถ่าย แล้วนำสินค้ามาเก็บไว้ภายในโกดัง แต่ภายหลังได้เลิกใช้และถมคลองครึ่งหนึ่งทำเป็นถนนหลวงสาย 17 ส่วนที่เหลือไว้ครึ่งหนึ่งก็ได้ทำการปรับปรุงเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ทั้งยังปรับปรุงทางเดินเลียบคลองด้วยอิฐสีแดง อิสระให้ท่านรูปเป็นที่ระลึก จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองโอตารุตามอัธยาศัย เช่น พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีและเครื่องแก้ว ที่รวบรวมกล่องดนตรีและเครื่องแก้วอันงดงามและหายากไว้มากมาย ท่านสามารถเลือกซื้อและเลือกชมสินค้าพื้นเมืองงานฝีมือต่าง ๆ อาทิเช่น ตุ๊กตาแก้ว ชาม แก้ว โคมไฟ เพลิดเพลินไปกับร้านขายกล่องดนตรี ซึ่งมีกล่องดนตรีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ โดยท่านสามารถเลือกเพลงต่าง ๆ ได้ด้วยตัวของท่านเอง ร้านขายเครื่องแก้ว ที่มีตั้งแต่กระดิ่งแก้วอันจิ๋วไปจนถึงโคมระย้า ร้านขายขนมอบต่างๆ ที่ท่านสามารถชิมตามใจชอบโดยเฉพาะร้าน KITAKARO ซึ่งมีขนมแบบอบจากเตาสดๆ ใหม่ๆ ให้อร่อยจนลืมอ้วนกันเลยทีเดียว และเหมาะที่จะซื้อของฝากเป็นอย่างดี และยังมีอีกหนึ่งร้านที่ท่านต้องมีเวลากับร้านนี้ คือร้าน LeTAO ร้านชีสเค้กแสนอร่อย ด้วยบรรยากาศในร้านตกแต่งด้วยไม้ที่แสนอบอุ่น ขับกล่อมด้วยเพลงสากลแบบมิวสิคบ๊อกซ์

   

   

   

   


  นำท่านเดินทางสู่ MITSUI OUTLET PARK เอ้าท์เลทซึ่งเปิดตัวเป็นครั้งแรกในฮอกไกโด เพียบพร้อมด้วยสินค้าสำหรับทุกคนตั้งแต่แบรนด์ชั้นนำจากต่างประเทศ สินค้าแฟชั่นหญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณ์กีฬาและกิจกรรมกลางแจ้งและสินค้าทั่วไป ประกอบด้วยแบรนด์ดังถึง 130 แบรนด์ ซึ่งในบรรดาแบรนด์ดังเหล่านี้ จะมีถึง 58 แบรนด์ที่เป็นแบรนด์ที่เพิ่งเปิดสาขาในฮอกไกโด และ 9 แบรนด์ที่เปิดตัวเป็นครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ภายในห้างยังมีศูนย์อาหารขนาดใหญ่ที่จุได้ 650 ที่นั่ง เช่นเดียวกับ Hokkaido Roko Farm Bridge ซี่งเป็นพื้นที่ที่มีสินค้าท้องถิ่นและสินค้าจากฟาร์ม เอาท์เลทที่นี่จึงเต็มไปด้วยสรรพสิ่งให้ชาวฮอกไกโดและนักท่องเที่ยวจากต่างชาติได้สัมผัส อิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ย่าน ถนนทานูกิโคจิ แหล่งช้อปปิ้งเก่าแก่ที่สืบทอดมาตั้งแต่ยุคบุกเบิก เหมาะสำหรับจับจ่ายซื้อหาของฝากจากฮอกไกโด เป็นชุมชนร้านค้าประมาณ 200 ร้านค้า ทอดยาวกว่า 1 กิโลเมตรตลอดทิศตะวันออกและตะวันตกของใจกลางเมืองซัปโปโร เชื่อมต่อกันด้วยหลังคาโครงสร้างที่รองรับทุกสภาพอากาศ จึงสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องกังวลถึงฝนหรือหิมะแสงแดดเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่เต็มไปด้วยความคึกคักมีชีวิตชีวา หรือจะเดินเล่นชมเมืองที่ ย่านซูซูกิโนะ (Susukino) ที่ย่านกินดื่มที่ใหญ่ที่สุดของเมืองซัปโปโร มั่งคั่งด้วยร้านค้าและแวดล้อมไปด้วยร้านอาหารแยะเต็มไปหมด แต่สำหรับราเมน แนะนำต้องไปที่ซอยนี้คือ “Ramen Yokocho” เป็นซอยราเมน สามารถเลือกร้านตามความชอบ ทั้งชนิดเส้นราเมนน้ำซุปรสชาติและเครื่องเคียงต่าง ๆ
  เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
  พักที่ THE B SAPPORO SUSUKINO หรือเทียบเท่า
   

 •   วันที่ห้าของการเดินทาง Sapporo - ชิโทเซ่ (ฮอกไกโด) - กรุงเทพ

  เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือเป็นแบบ BOX SET
  (ขึ้นอยู่กับทางโรงแรมจัดให้ ทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปจัดการได้)
  ............ นำทานเดินทางสู่สนามบินชิโทเซ่ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
  ............ ออกเดินทางจากเมืองซัปโปโร กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน.......เที่ยวบินที่....
  ............ เดินทางถึง สนามบิน...... โดยสวัสดิภาพ

   ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ 
  วัน city tour โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
  ราคาแพคเกจทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (ถ้ามี)
  ท่านละ 2,000 บาท/ทริป (ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน)

   

 •   เงื่อนไขการจอง การยกเลิก

  เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
   กรุณาชำระเงินมัดจำ ท่านละ 15,000 บาท
   ท่านต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
   หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น รวมถึงการล่าช้าของสายการบินระหว่างประเทศ
   บริษัทขอสงวนสิทธิ์ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง อาทิเช่น เริ่มงาน 08.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. (ต้องถึงโรงแรมเรียบร้อยแล้ว) การให้บริการในแต่ละวัน ไม่สามารถเพิ่มเวลาการใช้รถบัสได้ ทั้งนี้มัคคุเทศก์และพนักงานขับรถจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ณ วันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก

  อัตราค่าบริการนี้รวม
  ค่าห้องพักภายใน Club Med Sahoro จำนวน 2 คืน (ห้องพักคู่)
  ค่าห้องพักที่ sapporo 1 คืน (ห้องพักคู่)
  ค่าอาหารทุกมื้อภายใน clubmed ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ไวน์, คอกเทล, น้ำผลไม้ (ยกเว้นเครื่องดื่มระดับพรีเมี่ยม และแชมเปญ)
  ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
  ค่าใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ฟิตเนส, โยคะ, บ่อน้ำร้อนกลางแจ้ง, Squash ETC.
  ค่าครูผู้ชำนาญในการสอนการเล่นสกี หรือสโนว์บอร์ด
  ฟรี ! SKI LIFT PASS สำหรับเล่นสกี
  รถรับส่งสนามบิน ไป-กลับ
  ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (กรณีเสียชีวิต) วงเงิน 500,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล)

   


  อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ฮอกไกโด-กรุงเทพฯ
  ค่าอุปกรณ์ในการเล่นสกี เช่น ชุดสกีทั้งเสื้อและกางเกง, รองเท้าสกี, สโนว์บอร์ด, แว่นกันลม, หมวก นิรภัย, ถุงมือ เป็นต้น
  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง ETC.
  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
  ค่าธรรมเนียมทิปไกด์และคนขับรถ 2,000 บาท/ท่าน ตลอดการเดินทาง
  (ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน)
  กรณียกเลิกการเดินทาง: ไม่สามารถยกเลิกได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แต่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ก่อนการเดินทาง 30 วัน)

   

   

  เอกสารที่ลูกค้าต้องเตรียมไปวันเดินทาง
  จากการที่รัฐบาลญี่ปุ่น ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ผู้ที่จะเข้าประเทศได้นั้น จะต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้ (เช่นเดียวกับผู้ที่ยื่นขอวีซ่ากับทางสถานทูตฯ) ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ หรือขอตรวจเอกสารที่นำมา เช่น ตั๋วเครื่องบินขากลับ หรือเอกสารอื่นๆ สำหรับรายละเอียดของเอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาได้แก่
  (1) ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯ เตรียมให้)
  (2) สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต)
  (3) ชื่อ-ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น เช่น โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯ เตรียมให้)
  (4) กำหนดการเดินทาง ในช่วงระยะเวลาที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯ เตรียมให้)

  คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)
  (1) หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่อย่างน้อย 6 เดือน
  (2) กิจกรรมใด ๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย แลเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
  (3) ในขั้นตอนของการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
  (4) เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่าย คุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
   

ติดต่อเรา

SDTY-TOUR.COM

ชั้น 5 ห้อง 502 อาคาร เอส แอนด์ บี ทาวเวอร์(S & B Tower) เลขที่ 68-68/6 ถ.ปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500

admin@sdty-tour.com

02-2352434 , 02-2352535 , 02-2352636 , 085-5039888

เวลาทำการ:
จันทร์ - ศกร์ (8:30-17:30)

ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ในประเทศ


© 2019 SDTY TOUR CO.,LTD. All Rights Reserved. เขียเว็บโดย Webunique

Top

About

Contact

Call