ใบอนุญาต 11/07420
@sdtytour     02-2352534 , 085-5039888     จันทร์-ศุกร์ 8:30-17:30 น

ช่วงเวลาการเดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง: ผู้ใหญ่
29 พ.ย. 2562 - 01 ธ.ค. 2562 22,999 บาท 22,999 บาท 22,999 บาท จอง
02 ธ.ค. 2562 - 04 ธ.ค. 2562 26,999 บาท 26,999 บาท 26,999 บาท จอง
05 ธ.ค. 2562 - 07 ธ.ค. 2562 28,999 บาท 28,999 บาท 28,999 บาท จอง
30 ธ.ค. 2562 - 01 ม.ค 2563 22,999 บาท 22,999 บาท 22,999 บาท จอง
26 มี.ค. 2563 - 28 มี.ค. 2563 22,999 บาท 22,999 บาท 22,999 บาท จอง
28 มี.ค. 2563 - 30 มี.ค. 2563 22,999 บาท 22,999 บาท 22,999 บาท จอง

รายละเอียดการเดินทาง

 •   วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ-ชิโทเซ่ (ฮอกไกโด)

  เช็คอินด้วยตัวท่านเอง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือ ท่าอากาศยานดอนเมือง
  (ตามสายการบินที่ท่านเลือก)

  ............ ออกเดินทางสู่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน..... เที่ยวบินที่.....
   

 •   วันที่สองของการเดินทาง ชิโทเซ่ (ฮอกไกโด)- CLUB MED SAHORO

  ถึง สนามบินชิโทเซ่ (New Chitose Airport) เกาะฮอกไกโด (เวลาท้องถิ่นญี่ปุ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และรับกระเป๋าสัมภาระ จากนั้นผู้เดินทางติดต่อที่เค้าเตอร์ของทาง Club Med ซึ่งอยู่ชั้นเดียวกับผู้โดยสารขาเข้า
  แล้วเดินทางโดยรถบัส จากสนามบินชิโทเซ่ไปยังรีสอร์ทที่สำรองจองห้องพักไว้

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  **เวลารถรับ New Chitose Airport International Terminal – Domestic Terminal – Club Med**

   

   


  เมื่อได้เวลารถบัส ท่านจะเดินทางโดยรถบัสและเดินทางสู่คลับเมด Sahoro Hokkaido สกีรีสอร์ทที่พร้อมให้บริการด้านการเล่นสกีพร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัยตามมาตารฐานกีฬาสกีและสโนบอร์ดระดับโลก และทีมครูฝึกสอนการเล่นสกี (ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) ใช้เวลาเดินทาง 2.30 ชม. (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในขณะนั้น)

   

   

   

  นำท่านเช็คอินท์ และพักผ่อนกับกิจกรรมต่างๆที่ให้บริการภายในรีสอร์ท ทีมคลับเมดฮอกไกโด ร่วมต้อนรับทุกท่านและอธิบายการใช้บริการต่างๆ จากนั้นนำท่านไปยังห้องพัก พร้อมแนะนำการใช้ SKI Pass (ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) โดยทีมจีโอ (GOs) ที่มาจากหลากหลายประเทศ
  หมายเหตุ กิจกรรมบริการฟรี ได้แก่
  1. ห้องอาบน้ำแบบออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น และสระว่ายน้ำอุณหภูมิห้องตั้งแต่ 11.00 – 23.00 น. ทุกวัน
  2. Jacuzzi, Canadian Bath, Sauna เปิดบริการ 11.00 – 23.00 น.
  3. บาร์เครื่องดื่ม เปิดบริการ 10.00 – 24.00 น. ท่านสามารถใช้บริการเมนูเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และไม่มีแอลกอฮอล์ กว่า 100 เมนู และอาหารว่าง ขนมต่าง ๆ ตามเวลาดังนี้ (การบริการและเมนู อาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)
  Happy Croissant 10.00 – 11.00 น.
  Noon Appetizer 11.00 – 12.00 น.
  Tea Time 15.00 – 16.30 น.
  Evening Appetizer 17.30 – 18.30 น.

   

   

   

   

   

   


  15.00 น. ท่านสามารถใช้บัตร SKI Pass เพื่อขึ้นชมจุดขึ้น-ลงของนักสกี
  และใช้ SKI Lift ไปยังจุดจอดต่างๆ และชมวิว (กรณีบัตรหายติดต่อที่แผนกต้อนรับ)
  18.00 น. บริการอาการค่ำ ที่ห้องอาหารคลับเมด แบบบุฟเฟต์ มีความหลากหลายจากอาหารนานาชาติ อาทิ อาหารญี่ปุ่น อาหารยุโรป อาหารจีน เป็นต้น พร้อมบริการเครื่องดื่มต่างๆ มากมาย เช่น ไวน์แดง ไวน์ขาว เบียร์ สาเก และซอฟดริ้งต่าง ๆ
  18.50 น. สำหรับท่านที่ต้องการเล่นสกี ท่านสามารถลงชื่อเพื่อเข้ารับการฝึกสอนในแต่ละคลาสตามระดับความสามารถของท่านตั้งแต่ระดับปูพื้นฐาน ไปจนถึงทักษะสกีระดับสูงโดยไม่มีค่าใช่จ่าย กรณีที่ท่านไม่มีอุปกรณ์สกีหรือชุดเล่นสกีท่านสามารถเช่าหรือซื้อได้ที่แผนกกีฬาสกี (ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

  หมายเหตุ
  1. บริการคลาสครูฝึกสอนสกีและสโนบอร์ด มีทั้งหมด 6 ระดับ สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป และสำหรับผู้ใหญ่ โดยคำนึกถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ เปิดบริการตั้งแต่ 09.00 - 11.00 และ 13.00 - 15.00 ตามตารางที่กำหนดให้และเปลี่ยนแปลง ยกเลิกได้ตามสภาพอากาศและความปลอดภัย
  2. สำหรับค่าเช่าชุดสกี ผู้ใหญ่ ท่านละ 3,600 เยน/วัน และเด็กท่านละ 2,600 เยน/วัน
  3. สำหรับท่านที่ต้องการ Private Ski Lesson ท่านสามารถสอบถามเจ้าที่ในวันที่ท่านเข้าพักระหว่างวันที่ 18.00 – 19.15 น. ที่แผนกบริการสกี


  20.15 น. หลังอาหาร ท่านสามารถสนุกสนามกับการแสดงโชว์จากทีมจีโอ ที่หลากหลายความสามารถและการแสดงที่ไม่ซ้ำในแต่ละค่ำคืน จากนั้นสนุกกับการเต้นแบบไม่ซ้ำใคร (Club Med Crazy Sign) และท่านสามารถเลือกสั่งเครื่องดื่มนานาชนิดที่บาร์เครื่องดื่มไวน์แดง ไวน์ขาว เบียร์ สาเก และซอฟดริ้งต่างๆ
  00.00 น. ราตรีสวัสดิ์
  พักที่ CLUBMED SAHORO เป็นสกีรีสอร์ทระดับ 4 ดาว

   

   


   

 •   วันที่สามของการเดินทาง คลับเมด ซาโฮโร่ (CLUB MED SAHORO)

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  08.45 น. ท่านสามารถเตรียมพร้อมและเช็คอุปกรณ์สกี สโนบอร์ดที่จองไว้ เพื่อความสนุกสนาน และเพื่อความสะดวกสบายของท่าน ท่านสามารถมาถึงก่อนเวลาประมาณ 30 นาที
  09.00-11.00 บริการคลาสสกีและสโนบอร์ด CLUB 1 – 6 ตามที่ท่านได้ระบุไว้

  หมายเหตุ หากท่านไม่เล่นสกี หรือสโนบอร์ด ท่านสามารถเลือกสนุกกับกิจกรรมอื่นได้ตามที่ทางรีสอร์ทจัดขึ้น (บางรายการอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) เช่น
  1. ท่านสามารถใช้บัตร SKI Pass เพื่อขึ้นชมจุดขึ้น-ลงของนักสกี และใช้ SKI Lift ไปยังจุดจอดต่างๆ และชมวิว ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (กรณีบัตรหายติดต่อที่แผนกต้อนรับ)
  2. Snow Trekking เป็นการเดินสำรวจธรรมชาติท่ามกลางหิมะขาวโพลน (08.00-10.00 น.) ท่านสามารถเช่ารองเท้าลุยหิมะที่แผนกกีฬาสกีและลงชื่อล่วงหน้า 1 วัน

  11.30 น. บริการอาหารกลางวันที่ห้องอาหาร แบบบุฟเฟต์ ที่มีความหลากหลายจากอาหารนานาชาติ อาทิ อาหารญี่ปุ่น อาหารยุโรป อาหารจีน เป็นต้น พร้อมบริการเครื่องดื่มต่างๆมากมาย เช่น ไวน์แดง ไวน์ขาว เบียร์ สาเก และซอฟดริ้งต่างๆ

  13.00 น. บริการคลาสสกีและสโนบอร์ด CLUB 1 – 6 ตามที่ท่านได้ระบุไว้ หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย

   

   

   

   


  หมายเหตุ กิจกรรมบริการฟรี ได้แก่
  1. ห้องอาบน้ำแบบออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น และสระว่ายน้ำอุณหภูมิห้องตั้งแต่ 11.00 – 23.00 น. ทุกวัน
  2. Jacuzzi, Canadian Bath, Sauna เปิดบริการ 11.00 – 23.00 น.
  3. บาร์เครื่องดื่ม เปิดบริการ 10.00 – 24.00 น. ท่านสามารถใช้บริการเมนูเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และไม่มีแอลกอฮอล์ กว่า 100 เมนู และอาหารว่าง ขนมต่าง ๆ ตามเวลาดังนี้
  (การบริการและเมนู อาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)
  Happy Croissant 10.00 – 11.00 น.
  Noon Appetizer 11.00 – 12.00 น.
  Tea Time 15.00 – 16.30 น.
  Evening Appetizer 17.30 – 18.30 น.


  15.00 น. ท่านสามารถใช้บัตร SKI Pass เพื่อขึ้นชมจุดขึ้น-ลงของนักสกี และใช้ SKI Lift ไปยังจุดจอดต่างๆ และชมวิว (กรณีบัตรหายติดต่อที่แผนกต้อนรับ)

   

   

   


  18.00 น. บริการอาการค่ำ ที่ห้องอาหารคลับเมดฮอกไกโด แบบบุฟเฟต์ มีความหลากหลายจากอาหารนานาชาติ อาทิ อาหารญี่ปุ่น อาหารยุโรป อาหารจีน พร้อมบริการเครื่องดื่มต่างๆมากมาย เช่น ไวน์แดง ไวน์ขาว เบียร์ สาเก และซอฟดริ้งต่าง
  20.15 น. หลังอาหาร ท่านสามารถสนุกสนามกับการแสดงโชว์จากทีมจีโอ ที่หลากหลายความสามารถและการแสดงที่ไม่ซ้ำในแต่ละค่ำคืน จากนั้นสนุกกับการเต้นแบบไม่ซ้ำใคร (Club Med Crazy Sign) และท่านสามารถเลือกสั่งเครื่องดื่มนานาชนิดที่บาร์เครื่องดื่มไวน์แดง ไวน์ขาว เบียร์ สาเก และซอฟดริ้งต่างๆ
  ค่ำ แนะนำให้ท่านเคลียร์ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ เช่น ค่าเช่าอุปกรณ์สกี ฯลฯ เพื่อความรวดเร็วก่อนที่จะเช็คเอ้าท์ในวันรุ่งขึ้น
  00.00 น. ราตรีสวัสดิ์
  พักที่ CLUBMED SAHORO เป็นสกีรีสอร์ทระดับ 4 ดาว


   

 •   วันที่สี่ของการเดินทาง CLUB MED SAHORO-ชิโทเซ่-กรุงเทพฯ

  ผู้เดินทางต้องทำการเช็คเอ้าท์ และแสตนบายที่ล๊อบบี้ เพื่อเดินทางไปยังสนามบิน
  **เวลารถรับ Club Med - New Chitose Domestic Airport - International Terminal **

   

   

   

   


  ............ เดินทางโดยรถบัส จากรีสอร์ทไปยังสนามบินชิโทเซ่ (New Chitose Airport) เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

  ............ เดินทางถึงสนามบินชิโทเซ่ แล้วทำการเช็คอินโหลดสัมภาระที่เค้าน์เตอร์ของสายการบิน
  ............ ออกเดินทาง โดยสายการบิน............
  ............ ถึง ท่าอากาศสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

   

 •   เงื่อนไขการจอง การยกเลิก

  เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
   กรุณาชำระเงินมัดจำ ท่านละ 15,000 บาท
   ท่านต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
   หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น รวมถึงการล่าช้าของสายการบินระหว่างประเทศ

  อัตราค่าบริการนี้รวม
  ค่าห้องพักภายใน Club Med Sahoro จำนวน 2 คืน (ห้องพักคู่)
  ค่าอาหารทุกมื้อ, ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ไวน์, คอกเทล, น้ำผลไม้ (ยกเว้นเครื่องดื่มระดับพรีเมี่ยม และแชมเปญ)
  ค่าใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ฟิตเนส, โยคะ, บ่อน้ำร้อนกลางแจ้ง, Squash ETC.
  ค่าครูผู้ชำนาญในการสอนการเล่นสกี หรือสโนว์บอร์ด
  ฟรี ! SKI LIFT PASS สำหรับเล่นสกี
  รถรับส่งสนามบิน ไป-กลับ
  ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (กรณีเสียชีวิต) วงเงิน 500,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล)

  อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ฮอกไกโด-กรุงเทพฯ
  ค่าอุปกรณ์ในการเล่นสกี เช่น ชุดสกีทั้งเสื้อและกางเกง, รองเท้าสกี, สโนว์บอร์ด, แว่นกันลม, หมวกนิรภัย, ถุงมือ เป็นต้น
  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง ETC.
  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

  กรณียกเลิกการเดินทาง: ไม่สามารถยกเลิกได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แต่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ก่อนการเดินทาง 30 วัน)
  เอกสารที่ลูกค้าต้องเตรียมไปวันเดินทาง
  จากการที่รัฐบาลญี่ปุ่น ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ผู้ที่จะเข้าประเทศได้นั้น จะต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้ (เช่นเดียวกับผู้ที่ยื่นขอวีซ่ากับทางสถานทูตฯ) ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ หรือขอตรวจเอกสารที่นำมา เช่น ตั๋วเครื่องบินขากลับ หรือเอกสารอื่นๆ สำหรับรายละเอียดของเอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาได้แก่
  (1) ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯ เตรียมให้)
  (2) สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต)
  (3) ชื่อ-ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น เช่น โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯ เตรียมให้)
  (4) กำหนดการเดินทาง ในช่วงระยะเวลาที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯ เตรียมให้)

   

   


  คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)
  (1) หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่อย่างน้อย 6 เดือน
  (2) กิจกรรมใด ๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย แลเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
  (3) ในขั้นตอนของการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
  (4) เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่าย คุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

   

ติดต่อเรา

SDTY-TOUR.COM

ชั้น 5 ห้อง 502 อาคาร เอส แอนด์ บี ทาวเวอร์(S & B Tower) เลขที่ 68-68/6 ถ.ปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500

admin@sdty-tour.com

02-2352434 , 02-2352535 , 02-2352636 , 085-5039888

เวลาทำการ:
จันทร์ - ศกร์ (8:30-17:30)

ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ในประเทศ


© 2019 SDTY TOUR CO.,LTD. All Rights Reserved. เขียเว็บโดย Webunique

Top

About

Contact

Call