ใบอนุญาต 11/07420
admin@sdty-tour.com     02-2352534 , 02-2352535 , 02-2352636 , 085-5039888     จันทร์-ศุกร์ 8:30-17:30 น

ช่วงเวลาการเดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง: ผู้ใหญ่

รายละเอียดการเดินทาง

 •   วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – มาเล่ (มัลดีฟส์) ( - / - / เย็น )
  …….. น.
  ผู้โดยสารทำการเช็คอินด้วยตนเอง ณ สนามบิน อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ
  …….. น.
  ออกเดินทางสู่ เมืองมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์ โดยสายการบิน
  ……..น.
  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเวลาน่า เมืองหลวงของมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์ หลังทำการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรแล้ว พบเจ้าหน้าที่รีสอร์(เคาน์เตอร์ B12) นำท่านเดินทางเข้าสู่รีสอร์ทโดยเรือเร็ว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที เช็คอินเข้าสู่ที่พักและให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
  ให้ท่านสนุกสนานกับการดำน้ำตื้นรอบๆรีสอร์ท (บริการอุปกรณ์ฟรี) หรือเพลิดเพลินกับกิจกรรมทางน้ำที่ไม่มีเครื่องยนต์ อาทิเช่น เรือแคนู เรือใช้เท้าปั่น วินด์เซิร์ฟและกระดานโต้คลื่น ตลอดการเข้าพัก
  ........ น.
  บริการท่านด้วยของว่างและชา-กาแฟยามบ่าย ณ บริเวณ วูบาร์
  บริการเครื่องดื่มน้ำอัดลม น้ำแร่ ตลอดวัน และบริการบาร์เปิด ให้บริการเฮาส์ไวน์หลากชนิด เบียร์ ค็อกเทล
  บริการตั้งแต่เวลา 10.00-23.00 น.
  ........ น.
  ให้ท่านลิ้มรสทาปาสและคานาเป้หลากหลายชนิดให้ท่านเลือกชิมก่อนอาหารมื้อค่ำ ณ บริเวณ วูบาร์
  ค่ำ
  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโอเชี่ยน (บุฟเฟ่ต์)
  พักที่ Centara Ras Fushi «««« พักตามแบบห้องพักที่ท่านเลือก

   

 •   วันที่สอง/สามของการเดินทาง มัลดีฟส์ ( เช้า / กลางวัน / เย็น )
  เช้า
  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโอเชี่ยน (บุฟเฟ่ต์)
  ให้ท่านสนุกสนานกับการดำน้ำตื้นรอบๆรีสอร์ท (บริการอุปกรณ์ฟรี) หรือเพลิดเพลินกับกิจกรรมทางน้ำที่ไม่มีเครื่องยนต์ อาทิเช่น เรือแคนู เรือใช้เท้าปั่น วินด์เซิร์ฟและกระดานโต้คลื่น ตลอดการเข้าพัก
  ให้ท่านเลือกกิจกรรมต่างๆที่มีบริการในรีสอร์ท เช่น เลือกซื้อของฝากที่จิราวารูบูติก การออกกำลังกายบนลู่วิ่งและเล่นพิลาทิสที่ฟิตเนส หรือให้ท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นเกมส์เพลย์สเตชั่น โต๊ะพูลและเกมส์โต๊ะฟุตบอล ตลอดจนซีดีและดีวีดีมากมาย ที่บริเวณอีโซน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตารางเวลาที่ทางรีสอร์ทกำหนดไว้)
  กลางวัน
  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารโอเชี่ยน (บุฟเฟ่ต์) หรือ เลือกทานอาหารแบบเซ็ทเมนูที่ห้องอาหารสวนบัว หรือห้องอาหารลาเบรซซา (ห้องอาหารสวนบัวและห้องอาหารลาเบรซซา ต้องทำการจองที่นั่งล่วงหน้า)
  15.30-16.30 น.
  บริการท่านด้วยของว่างและชา-กาแฟยามบ่าย ณ บริเวณ วูบาร์
  บริการเครื่องดื่มน้ำอัดลม น้ำแร่ ตลอดวัน และบริการบาร์เปิด ให้บริการเฮาส์ไวน์หลากชนิด เบียร์ ค็อกเทล
  บริการตั้งแต่เวลา 10.00-23.00 น.
  18.30-19.30 น.
  ให้ท่านลิ้มรสทาปาสและคานาเป้หลากหลายชนิดให้ท่านเลือกชิมก่อนอาหารมื้อค่ำ ณ บริเวณ วูบาร์
  ค่ำ
  รับประทานอาหารกลางค่ำ ณ ห้องอาหารโอเชี่ยน (บุฟเฟ่ต์) หรือ เลือกทานอาหารแบบเซ็ทเมนูหรือเลือกใช้เครดิตค่าอาหารท่านละ USD40 ที่ห้องอาหารสวนบัว ห้องอาหารลาเบรซซา และห้องอาหารอัลคัยมะห์ (ห้องอาหารสวนบัว ห้องอาหารลาเบรซซา และห้องอาหารอัลคัยมะห์ ต้องทำการจองที่นั่งล่วงหน้า)
  บริการเครื่องดื่มน้ำอัดลม น้ำแร่ ตลอดวัน และบริการบาร์เปิด ให้บริการเฮาส์ไวน์หลากชนิด เบียร์ ค็อกเทล
  บริการตั้งแต่เวลา 10.00-23.00 น.
  พักที่ Centara Ras Fushi «««« พักตามแบบห้องพักที่ท่านเลือก

   

 •   วันที่สาม/สี่ของการเดินทาง มาเล่ (มัลดีฟส์) – กรุงเทพฯ ( เช้า / - / - )
  เช้า
  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโอเชี่ยน (บุฟเฟ่ต์)
  เก็บสัมภาระเพื่อทำการ Check Out ออกจากรีสอร์ท ทางโรงแรมจะทำการแจ้งเวลานัดหมายการเดินทางไปสนามบินให้ผู้โดยสารทราบล่วงหน้า ออกเดินทางไปยังสนามบินมาเล่
  ........ น.
  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน
  ……. น.
  เดินทางถึง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

   

 •   อัตราค่าบริการ
  *Christmas Eve  เพิ่มท่านละ 3700 บาท (24 ธันวาคม)
  *New Years Eve เพิ่มท่านละ5300 บาท/ท่าน (31 ธันวาคม)
  ราคาแพ็คเกจรวม
  ·         ค่าที่พักตามประเภทห้องที่ท่านเลือก จำนวน 2 คืน หรือ3คืน
  ·         ค่าเรือเร็ว(Speedboat) บริการรับ-ส่ง สนามบินมาเล่-รีสอร์ท-สนามบินมาเล่
  ·         บริการเจ้าหน้าที่ต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการขึ้นเรือเร็ว
  ·         ค่าอาหารเช้า ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารค่ำที่ห้องอาหารโอเชี่ยน (ห้องอาหารหลัก/บุฟเฟ่ต์) มื้ออาหารกลางวันเลือกรับเซ็ทเมนูหรือเครดิต 40 เหรียญสหรัฐสำหรับเมนูจานเดี่ยว จากห้องอาหารสวนบัวหรือห้องอาหารลาเบรซซา มื้ออาหารค่ำ เลือกรับเซ็ทเมนูหรือเครดิต 40 เหรียญสหรัฐสำหรับเมนูจานเดี่ยว จากห้องอาหารสวนบัว ห้องอาหารลาเบรซซาและห้องอาหารอัลคัยมะห์ (ต้องทำการสำรองที่นั่งล่วงหน้าสำหรับห้องอาหารพิเศษดังกล่าว)
  ·         ค่าเครื่องดื่มและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตามรายการกำหนด
  ·         บริการเครื่องดื่มต้อนรับและผ้าเย็นเมือเดินทางถึงรีสอร์ท
  ·         บริการบาร์เปิด บริการเครื่องดื่มตั้งแต่เวลา 11.00 น.ถึง 23.00 น. ณ เวฟพูลบาร์ วูบาร์และจิราวารูล็อบบี้บาร์
  ·         บริการ ซันดาวน์เนอร์คานาเป้ เพลิดเพลินกับอาหารแบบทาปาสและคานาเป้หลากชนิด เสิร์ฟระหว่าง 18.30 – 19.30น.
  ·         บริการชา-กาแฟยามบ่าย 15.30-16.30 น. ที่ วูบาร์
  ·         บริการน้ำดื่มภายในห้องพักวันละ 2 ขวด
  ·         บริการกีฬาทางน้ำที่ชนิดที่ไม่มีเครื่องยนต์
  ·         ฟรี บริการอุปกรณ์ดำน้ำตื้น
  ·         ฟรี บริการ Wi-Fi ส่วนกลาง
  ·         Service Charge 10%, Maldives GST Tax 12%, Green Tax 
  ·         ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท
   
  ราคาแพ็คเกจไม่รวม
  ·         ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กทม.-มัลดีฟส์
  ·         ค่าบริการเช็คอินแบบ In-Villa
  ·         การรับประทานอาหารภายในวิลล่า
  ·         การรับประทานอาหารมื้อพิเศษหรือเมนูพิเศษ
  ·         ค่ามินิบาร์ ค่ากิจกรรมดำน้ำลึก ค่ากิจกรรมสันทนาการอื่นๆ ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ในประเทศและระหว่างประเทศ ค่าอาหารหรือค่าเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ
   
  หมายเหตุ
  ·         รีสอร์ทนี้รับผู้เดินทางอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป / ห้องพักทุกประเภท พักได้สูงสุด 2 ท่านเท่านั้น
  ·         ราคานี้ใช้สำหรับผู้เดินทางพร้อมกันอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป ถือสัญชาติไทยและมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
  ·         อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่จะเดินทาง 
  ·         หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
  ·         บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือคนต่างด้าว ที่พำนัก อยู่ในประเทศไทย อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง 
  ·         บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรือล่าช้าของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
  ·         บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน โรงแรมหรือบริษัทขนส่ง เมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระ ระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
  ·         ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้

  ·         บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

   

ติดต่อเรา

SDTY-TOUR.COM

ชั้น 5 ห้อง 502 อาคาร เอส แอนด์ บี ทาวเวอร์(S & B Tower) เลขที่ 68-68/6 ถ.ปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500

admin@sdty-tour.com

02-2352434 , 02-2352535 , 02-2352636 , 085-5039888

เวลาทำการ:
จันทร์ - ศกร์ (8:30-17:30)

ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ในประเทศ


© 2019 SDTY TOUR CO.,LTD. All Rights Reserved. เขียเว็บโดย Webunique

Top

About

Contact

Call