ใบอนุญาต 11/07420
@sdtytour     02-2352564 , 085-5039888     จันทร์-ศุกร์ 8:30-17:30 น

ทัวร์เกาหลี 5 วัน 3 คืน

 รายการโปรแกรมทัวร์

 
วัน

แรก     กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินอินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)

 
22.00 น.     พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสายขาออกชั้น4ประตูทางเข้า 5 เคาน์เตอร์ K สายการบินจินแอร์ (LJ)โปรดสังเกตป้ายต้อนรับที่สนามบิน  HAPPY TOGETHER โดยมีไกด์คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
 
 
วันที่สอง     สนามบินอินชอน – ตรวจ RT-PCR – เมืองโพชอน – ไปชมใบไม้เปลี่ยนสีสวยๆ ณ หุบเขาศิลปะโพชอน (POCHEON ART VALLEY) – ถ่ายรูปสวยๆกับ สะพาน HANTANGANG RIVER SKY BRIDGE ( 1 สถานที่ในฉากของซีรีย์ดัง “ปักหมุดรักฉุกเฉิน” CRASH LANDING ON YOU - เข้าที่พัก
 
01.45 น.     เดินทางสู่ประเทศ เกาหลีใต้ โดยสายการบิน จินแอร์ (LJ)เที่ยวบิน LJ 002
(มีบริการ Set box พร้อมน้ำดื่ม บนเครื่องบิน )(1)

09.05 น.    ถึง สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นประเทศเกาหลีใต้ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
 
 
                  เมื่อผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว ( ผ่าน ตม. เกาหลีแล้ว )นำท่านไปตรวจ COVID-19 แบบ RT-PCR ที่สนามบินอินชอน ท่านละ 80,000 วอน(ไม่รวมในค่าทัวร์ )
 
ตามนโยบายและกฏระเบียบการเข้าประเทศเกาหลีใต้ที่สนามบินนานาชาติอินชอน
 
เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (เมนู MUSHROOM JEONGOL ชาบูเห็ด) (2)
 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโพชอน เมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “หุบเขาศิลปะโพชอน ” POCHEON ART VALLEY  พาท่านนั่ง “รถโมโนเรล” ขึ้นไปด้านบน ท่านจะได้ชมภาพความประทับใจของวิวสวยๆ 2 ข้างทางของฤดูใบไม้เปลี่ยนสี                      ที่เปลี่ยนเป็นสีแดง สีส้ม สีเหลือง งดงามเหมือนภาพวาดเลยทีเดียว และไฮไลท์!! ของที่นี้ก็คือ “ทะเลสาปสีมรกต” และหุบเขาหินแกรนิตที่โอบล้อมทะเลสาปโดยรอบนี้ไว้ ด้านข้างจะมีน้ำตกเป็นวิวสวยๆให้ท่านได้ถ่ายรูป พร้อมทั้งสัมผัสอากาศเย็นสบายๆ ในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี บอกเลยว่าฟินสุดๆ และสถานที่แห่งนี้ยังเป็น 1 ในสถานที่ถ่ายทำซีรีย์ดัง อาทิ ซีรีย์ที่ลีมินโฮแสดง “เงือกสาวตัวร้ายกับนายต้มตุ๋น” (Legent Of The Blue Sea) และซีรีย์เรื่อง “Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo” ก็มาถ่ายทำกันที่นี่เช่นกัน  
จากนั้นนำท่านเดินทางไปถ่ายรูปสวยๆกับ “สะพาน HANTANGANG RIVER SKY BRIDGE 1 ในสถานที่ถ่ายทำซีรีย์ดัง “ ปักหมุดรักฉุกเฉิน” (สหายผู้กอง) สะพานที่ทอดยาวกว่า 650 ฟุต และอยู่เหนือแม่น้ำฮันทัน ประมาณ 160 ฟุต บอกเลยว่าเดินบนสะพานแห่งนี้ทั้งสวย และตื่นเต้นในเวลาเดียวกัน เพราะระหว่างเส้นทางของสะพาน จะมีกระจกใส ให้ท่านได้มองเห็นวิวด้านล่าง จนทำให้หลายๆคนแอบหวาดเสียวกับความสูงของสะพาน อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย
  
 
เย็น             รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร(เมนูจิมดัก ไก่พะโล้ผัดกับวุ้นเส้น) (3)
 
 
เข้าสู่ที่พัก SKYPARK MYEONGDONG3 หรือ GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่า
 
 
วันที่สาม     ให้ท่านได้สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุก LOTTE WORLD (เต็มวัน!!) 
  

      ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง COSMETIC - ช้อปปิ้งตลาดฮงแด ( ย่านมหาลัยฮงอิก )

        แหล่งรวมสินค้าแฟชั่นราคา
เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (4)
 
                 
จากนั้นพาท่านสนุกสนานเต็มอิ่มที่ “สวนสนุกล็อตเต้ เวิล์ด” LOTTE WORLD(เต็มวัน)              สวนสนุกล็อตเต้เวิล์ดเป็นสวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ที่สุดในเกาหลี อีกทั้งมีเครื่องเล่นให้เลือกเล่นได้หลากหลายทั้งเครื่องเล่นแบบเด็กๆ จนไปถึงเครื่องเล่นสำหรับผู้ใหญ่แบบหวาดเสียวสุดๆ               สวนสนุกแห่งนี้จะแบ่งโซนเครื่องเล่น เป็น 2 โซนใหญ่ๆ คือ โซนในร่มที่เรียกว่า ล็อตเต้เวิลด์แอดเวนเชอร์ (Lotte World Adventure) และโซนกลางแจ้ง เรียกว่า เมจิคแลนด์ (Magic Island) นอกจากนี้ในสวนสนุกยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ในนักท่องเที่ยวได้ตื่นตาตื่นใจ อาทิ การเดินพาเหรดของตัวการ์ตูนต่างๆ และ การแสดงเต้นรำ ร้องเพลงของบรรดานักแสดง นอกจากนี้ ภายในสวนสนุกแห่งนี้ยังมีร้านอาหาร ร้านของว่าง และ ร้านของที่ระลึกไว้ให้บริการทั่วทั้งสวนสนุก  อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับเครื่องเล่น และถ่ายรูปตามอัธยาศัย
 
 
 
เที่ยง            อิสระอาหารกลางวัน ณ สวนสนุกล็อตเต้เวิล์ด (เพื่อให้ท่านได้สนุกกับเครื่องเล่นอย่างเต็มที่)
 
 
                  จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง เครื่องสำอางปลอดภาษี” COSMETIC OUTLETเครื่องสำอางขึ้นชื่อของเกาหลี อาทิ โบท็อกหน้าเด็ก หน้ากาก LED ช่วยพื้นฟูสภาพผิว, SNAIL CREAM (ครีมหอยทาก) , ครีมบำรุงต่างๆ , CC ครีม ซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทยเกือบเท่าตัว และบางผลิตภัณฑ์ยังไม่มีขายในไทย
 
 
 
ค่ำ               รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร เมนู BBQ ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี (5)
 
จากนั้น นำท่านไปช้อปปิ้งต่อที่ ตลาดฮงแด” แหล่งรวมสินค้าแฟชั่น ย่านมหาวิทยาลัยฮงอิก ภายในถนนเส้นนี้เต็มไปด้วยร้านค้า 2 ข้างทาง เสื้อผ้าแฟชั่น รองเท้า กระเป๋า หมวก แว่นตา อีกทั้งเป็นสตรีทฟู้ดที่มีอาหาร เครื่องดื่ม และขนมทานเล่น ให้เลือกทานตลอด 2 ข้างทาง และในช่วงวันเสาร์อาทิตย์วัยรุ่นเกาหลีก็จะจัดการแสดงร้องเพลง เต้นฮิปฮอป ให้นักท่องเที่ยวได้ชม
 
 
เข้าสู่ที่พัก SKYPARK MYEONGDONG3 หรือ GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่า
 
 
วันที่สี่        ชมโรงงานสาหร่าย และเรียนรู้วิธีทำ “คิมบับ” (ข้าวห่อสาหร่าย ) - โสมเกาหลี
               น้ำมันสนเข็มแดง - พิเศษ!! พาท่านใส่ชุดฮันบก ไปถ่ายรูปสวยๆ
              ณ พระราชวังเคียงบ็อกคุง – ช้อปปิ้งแบรนด์เนม @ดิวตี้ฟรี - อิสระช้อปปิ้ง          
                ตลาดเมียงดง ( ตลาดชื่อดังของเกาหลี )
 
 
เช้า              รับประทานอาหารเช้า โรงแรมที่พัก(6)
 
จากนั้น พาท่านชม โรงงานสาหร่ายเกาหลี” ให้ท่านได้ชมกรรมวิธีในการผลิตสาหร่ายเกาหลีแสนอร่อย พร้อมชิมสาหร่าย หรือจะซื้อเป็นของฝากกลับบ้านก็ได้  จากนั้นนำท่านไปเรียนรู้เกี่ยวกับการ ทำคิมบับ” (ข้าวห่อสาหร่าย)อาหารง่ายๆที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน คิม แปลว่า สาหร่าย บับ แปลว่า ข้าว จะเป็นแท่งยาวๆ หั่นเป็นชิ้นๆ พอดีคำ จิ้มกับโชยุ ญี่ปุ่นหรือวาซาบิก็ได้
 
 
จากนั้นนำท่านไปชมสมุนไพรชื่อดังของเกาหลี นั่นก็คือ โสมเกาหลีที่มีคุณสมบัติช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทำให้จิตใจสงบและเพิ่มพละกำลัง สรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบำรุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง  จากนั้นนำท่านไปชม  น้ำมันสนเข็มแดง” RED PINEสมุนไพรชื่อดังที่ได้รับความนิยมมากเพราะมีสรรพคุณช่วยลดระดับน้ำตาลในเส้นเลือด ช่วยละลายไขมันในเส้นเลือด  ล้างสารพิษหรือดีท็อกซ์ เลือดให้สะอาดและเพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้สะดวกขึ้น เหมาะกับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดัน ไขมันอุดตันในเส้นเลือด คอเลสเตอรอลในเลือดสูง ไขข้อเสื่อม
 
เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เมนูชาบู ชาบู (7)
 
พิเศษ!!นำท่านไปสวยหล่อแบบหนุ่มสาวเกาหลี กับ “ชุดประจำชาติเกาหลี” (ชุดฮันบก )                 ( ราคานี้รวมค่าชุดฮันบกหญิงและชายแล้ว แต่ไม่รวมในส่วนเครื่องประดับอื่นๆ)  จากนั้นนำท่านไปยังพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโซล พระราชวังเคียงบกกุง”หน้าพระราชวังจะมีทหารเวรยามผลัดเปลี่ยนยืนประจำการ ซึ่งเป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวที่ได้ถ่ายรูป ในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี หน้าพระราชวังจะมีต้นแปะก๊วยขนาดใหญ่ที่เปลี่ยนเป็นสีทองเหลืองอร่าม จนอดไม่ได้ที่จะถ่ายรูปเลยทีเดียว และภายในพระราชวังก็มีต้นไม้ที่เปลี่ยนสีเป็นสีแดง สีส้ม สีเหลืองทั่วทั้งพระราชวัง อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปกับบรรยากาศใบไม้เปลี่ยนสี ณ พระราชวังแห่งนี้
 
 
จากนั้นนำท่านไป ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม”SHINSEGAE DUTY FREEอาทิ นาฬิกา,แว่นตา, กระเป๋า, น้ำหอม เครื่องสำอางแบรนด์ ชั้นดัง อาทิ SULWHASOO , LANEIGE , SHISEIDO, SKII  และ กระเป๋าแบรนด์ดัง อาทิ MCM , LOUIS VUITTON, CHANEL 
 
จากนั้นยังไม่พอนำท่านไปช้อปปิ้งต่อกันที่ “ ตลาดเมียงดง” MYEONGDONGตลาดแห่งนี้ท่านจะพบกับสินค้า อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่น แบรนด์ดังต่างๆ ZARA , SPAO , Uniqlo รองเท้าแบรนด์ NIKE  Adidas หรือจะเลือกช้อปปิ้งเครื่องสำอางที่มีให้ท่านได้เลือกซื้อมากมายที่สำคัญตลาดแห่งนี้ยังโด่งดังเรื่อง Food Street อีกด้วย 2 ข้างทางยังมีร้านอาหาร และเครื่องดื่ม ให้ท่านเลือกทาน อาทิ ต็อกบ๊อกกี้ โอเด้งปลา มันฝรั่งทอด ปลาหมึกย่าง เกาลัดคั่วร้อนๆ ขนมเค้กไข่ รวมถึงของฝากของที่ระลึก ตุ๊กตาเกาหลี พ่วงกุญแจ ช้อน ตะเกียบ ฯลฯ
 
ค่ำ               อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้สะดวกในการช้อปปิ้ง 
 
เข้าสู่ที่พัก SKYPARK MYEONGDONG3 หรือ GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่า
 
 
 
วันที่ห้า       หอคอยโซลทาวเวอร์ (คล้องกุญแจคู่รัก) - ฮ็อกเก็ตนามู ถ่ายรูปสวยๆ
                หมู่บ้านโบราณเกาหลีอึนพยอง - ร้านละลายเงินวอน – สนามบินอินชอน
 
เช้า              รับประทานอาหารเช้า ( Set คิมบัม + นมกล้วย ) (8)
 
 
จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังแลนด์มาร์คดังของกรุงโซลN’SEOUL ณ เขานัมซาน ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางกรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก สูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับหอคอยโซลทาวเวอร์เป็นที่ระลึก และชมบรรยากาศของใบไม้เปลี่ยนสี บนยอดเขานัมซาน อิสระให้ท่านชมวิวบรรยากาศบ้านเมืองเกาหลี หรือ จะคล้องกุญแจคู่รัก
 
 
จากนั้นนำท่านรู้จักและเข้าใจ “ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามู”  สมุนไพรยอดฮิตที่คนเกาหลีนิยมนำมารับประทาน เพื่อช่วยป้องกันโรคตับแข็ง จากการดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ หรือสารตกค้างจากอาหารและยาที่ทานเข้าไปสะสมเป็นเวลานาน
 
เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เมนูบูเดชิเก (หม้อไฟเกาหลี ) (9)
 
จากนั้นนำท่านไปถ่ายรูปสวยๆ กับ หมู่บ้านโบราณเกาหลีอึนพยอง”  หมู่บ้านที่ถูกสร้างแบบไม้โบราณ สไตล์เกาหลีแบบดั้งเดิม หมู่บ้านนี้สร้างเสร็จและเปิดให้เข้าชมเมื่อต้นปี 2018  และภายในหมู่บ้านนี้ยังมีร้านคาเฟ่ชื่อดัง ที่มีเป็นแลนด์มาร์คให้นักท่องเที่ยวต้องมาเช็คอิน นั่นก็คือ                  “ คาเฟ่ 1 in 1 cupเป็นร้านคาเฟ่ที่มีวิวกระจกหันหน้าเข้าหมู่บ้าน ทำให้นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูป โดยมีหมู่บ้านโบราณฮึนเพียงเป็นแบล็คกราว  อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย  จากนั้นนำท่านแวะซื้อของฝากที่“ร้านละลายเงินวอน” ร้านที่มีขนมเกาหลีให้เลือกมากมาย อาทิ                 เวเฟอร์ช็อกโกแลค มาม่าเกาหลีรสต่างๆ ป็อกกี้ บราวนี่ มันฝรั่ง ต็อกบ็อกกี ถั่วอัลมอน สาหร่ายเกาหลี เหล้าโซจู ฯลฯ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย
 
 
ได้เวลาอันสมควร...นำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน เพื่อทำการเช็คอินตั๋วเครื่องบิน
 
 
20.55 น.     เดินทางสู่ประเทศไทย โดยสายการบินจินแอร์ (LJ) เที่ยวบิน LJ 001
(มีบริการ Set box พร้อมน้ำดื่ม บนเครื่องบิน ) (10) 
 
00.35+ น.    เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
 
** ขอสงวนสิทธิ์รับจองเฉพาะลูกค้าที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วเท่านั้น **
** ค่าทิปไกด์ทางบริษัทขออนุญาตเก็บที่สนามบินสุวรรณภูมิ **
 
 
Øเอกสารที่ต้องใช้สำหรับเตรียมตัวก่อนเดินทาง
 
þ พาสปอร์ตตัวจริง อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน
þ กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี / ตั้งครรภ์ / ผู้สูงอายุ 65ปีขึ้นไป ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนจะต้องเดินทางพร้อมผู้ปกครองที่ฉีดวัคซีนครบ
þ ผู้เดินทางทุกท่านต้องมี เอกสารรับรองผลตรวจ ATK เป็นผลลบ (เอกสารเป็นภาษาอังกฤษ )
( เดินทางวันไหน ตรวจเช้าวันนั้น  )
þ เอกสารใบรับรองที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 (Vaccinated Certificate) (จากแอปหมอพร้อม )
þ เอกสาร E-Vaccine passport (International Vaccinated Certificate) (จากแอปหมอพร้อม)
 
 
Øขั้นตอนก่อนเดินทางก่อนเข้าเกาหลี
 
สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าประเทศเกาหลี จะต้องลงทะเบียน 3 App ดังนี้
o   ลงทะเบียน K-ETA เพื่อไม่ต้องทำวีซ่าเข้าเกาหลี  (ทัวร์ลงทะเบียนให้ )จ่ายเพิ่ม 600 บาท/ ท่าน
o   ลงทะเบียน Q-CODE เพื่อไม่ต้องกักตัวที่เกาหลี  ( ทางทัวร์ลงทะเบียนให้ )
o   วันเดินทางลูกค้าต้องส่งผลตรวจ ATK ให้ทางทัวร์เพื่อลงทะเบียน ไม่เกิน 15.00 น.
o   ลงทะเบียน จอง RT-PCR ที่เกาหลี  ( ทางทัวร์จองให้ ) ลูกค้าจ่ายหน้างาน 80,000 วอน
 
Øเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนK-ETA
 
§ รูปถ่ายหน้าพาสปอร์ต (ถ่ายชัดๆเฉพาะหน้าที่มีข้อมูลส่วนตัว )
§ รูปถ่ายพื้นหลังสีขาว ขนาดไฟล์ 700 X 700 พิกเซล (ขอไฟล์รูปจากร้านถ่ายรูปแบบคมชัด)
§ กรอกข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลการทำงาน ( ทัวร์จะมีแบบฟอร์มให้กรอก )
 
 
 
Øเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนQ-CODE
 
§ เอกสารผลตรวจ ATK เป็นลบ ( เดินทางวันไหนก็ตรวจเช้าวันนั้น )
เมื่อตรวจแล้วส่งไฟล์ผลตรวจมาให้บริษัททัวร์  ( แจ้งคลินิก หรือ โรงพยาบาลขอเป็นไฟล์รูป หรือ ไฟล์ PDF ก็ได้ )
 
 
อัตราค่าบริการ : เดินทางตุลาคม – พฤศจิกายน 65
 
 
เดือน : ตุลาคม 2565
ราคา / ท่าน
วันที่ 01 – 05 ตุลาคม 2565
23,999.-
วันที่ 02 – 06 ตุลาคม 2565
22,999.-
วันที่ 03 – 07 ตุลาคม 2565
22,999.-
วันที่ 04 – 08 ตุลาคม 2565
23,999.-
วันที่ 05 – 09 ตุลาคม 2565
24,999.-
วันที่ 06 – 10 ตุลาคม 2565
24,999.-
วันที่ 07 – 11 ตุลาคม 2565
24,999.-
วันที่ 08 – 12 ตุลาคม 2565
23,999.-
วันที่ 09 – 13 ตุลาคม 2565
22,999.-
วันที่ 10 – 14 ตุลาคม 2565
22,999.-
วันที่ 11 – 15 ตุลาคม 2565
24,999.-
วันที่ 12 – 16 ตุลาคม 2565 (วันหยุดยาว )
26,999.-
วันที่ 13 – 17 ตุลาคม 2565 (วันหยุดยาว )
25,999.-
วันที่ 14 – 18 ตุลาคม 2565
24,999.-
วันที่ 15 – 19 ตุลาคม 2565
23,999.-
วันที่ 16 – 20 ตุลาคม 2565
22,999.-
วันที่ 17 – 21 ตุลาคม 2565
22,999.-
วันที่ 18 – 22 ตุลาคม 2565
23,999.-
วันที่ 19 – 23 ตุลาคม 2565
24,999.-
วันที่ 20 – 24 ตุลาคม 2565
24,999.-
วันที่ 21 – 25 ตุลาคม 2565 (วันหยุดยาว )
25,999.-
วันที่ 22 – 26 ตุลาคม 2565
23,999.-
วันที่ 23 – 27 ตุลาคม 2565
22,999.-
วันที่ 24 – 28 ตุลาคม 2565
22,999.-
วันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2565
23,999.-
วันที่ 26 – 30 ตุลาคม 2565
24,999.-
วันที่ 27 – 31 ตุลาคม 2565
24,999.-
วันที่ 28 ต.ค. – 1 พ.ย. 2565
24,999.-
วันที่ 29 ต.ค. – 2 พ.ย. 2565
23,999.-
วันที่ 30 ต.ค. – 3 พ.ย. 2565
22,999.-
วันที่ 31 ต.ค. – 4 พ.ย. 2565
22,999.-
เดือน : พฤศจิกายน 2565
ราคา / ท่าน
วันที่ 01 – 05 พฤศจิกายน 2565
22,999.-
วันที่ 02 – 06 พฤศจิกายน 2565
23,999.-
วันที่ 03 – 07 พฤศจิกายน 2565
23,999.-
วันที่ 04 – 08 พฤศจิกายน 2565
23,999.-
วันที่ 05 – 09 พฤศจิกายน 2565
22,999.-
วันที่ 06 – 10 พฤศจิกายน 2565
21,999.-
วันที่ 07 – 11 พฤศจิกายน 2565
21,999.-
วันที่ 08 – 12 พฤศจิกายน 2565
22,999.-
วันที่ 09 – 13 พฤศจิกายน 2565
23,999.-
วันที่ 10 – 14 พฤศจิกายน 2565
23,999.-
วันที่ 11 – 15 พฤศจิกายน 2565
23,999.-
วันที่ 12 – 16 พฤศจิกายน 2565
22,999.-
วันที่ 13 – 17 พฤศจิกายน 2565
21,999.-
วันที่ 14 – 18 พฤศจิกายน 2565
21,999.-
วันที่ 15 – 19 พฤศจิกายน 2565
22,999.-
วันที่ 16 20 พฤศจิกายน 2565
23,999.-
วันที่ 17 21 พฤศจิกายน 2565
23,999.-
วันที่ 18 22 พฤศจิกายน 2565
23,999.-
วันที่ 19 23 พฤศจิกายน 2565
22,999.-
วันที่ 20 24 พฤศจิกายน 2565
21,999.-
วันที่ 21 25 พฤศจิกายน 2565
21,999.-
วันที่ 22 26 พฤศจิกายน 2565
22,999.-
วันที่ 23 27 พฤศจิกายน 2565
23,999.-
วันที่ 24 28 พฤศจิกายน 2565
23,999.-
วันที่ 25 – 29 พฤศจิกายน 2565
23,999.-
 
*** เด็กทารกอายุไม่เกิน 2 ขวบ ราคา 5,900 บาท ***
 
*** พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 5,000 บาท*** // ไม่มีราคาเด็ก
*** จอยแลนด์ (ไม่เอาตั๋ว ) ราคา 8,900 บาท ***
 
 
อัตรานี้รวม
 
 
ü ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ  กรุงเทพ - อินชอน - กรุงเทพ  ( สายการบินจินแอร์ )
ü ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
ü ไกด์คอยดูแลท่านตลอดทั้งทริป
ü บัตรเข้าชมสถานที่เที่ยวต่างๆ                
ü โรงแรมที่พัก 3 คืน + พร้อมอาหารเช้า
ü รถบัสพร้อมคนขับดูแลท่านตลอดทั้งทริป 
ü ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ ตลอดทริปการเดินทาง  
ü ค่าน้ำหนักกระเป๋าโหลด ท่านละ 15 กก.  / หิ้วขึ้นเครื่องได้ 7 กก.    
 
 
อัตรานี้ไม่รวม
 
û ค่าลงทะเบียน K-ETA เพิ่มท่านละ 600 บาท / ท่าน
û ค่าตรวจ RT-PCR ที่เกาหลี 80,000 วอน  ( จ่ายที่เกาหลี )
û ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น หัวหน้าทัวร์ 1,500 บาท / ท่าน / ทริปการเดินทาง
         **เด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ ไม่ต้องจ่ายค่าทิปไกด์ **
û   กรณีลูกค้าต้องการซื้อเพิ่ม ค่าประกันสุขภาพในต่างประเทศ (คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล )
û   กรณีอัตราค่าภาษีเชื้อเพลิงและประกันวินาศภัยทางอากาศสายการบิน (ปรับเพิ่ม)
û   ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว และ เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก 3,000 บาท สำหรับพาสต่างชาติ
û   ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
û   ราคาตามโปรแกรมทัวร์ ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 
 
เงื่อนไขการชำระเงิน
 
·       ทางบริษัทฯ ขอรับมัดจำ 10,000 บาท สำหรับการจองนับตั้งแต่วันจองภายใน 2 วัน
·    กรุณาชำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทางอย่างน้อย 20วัน(การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือ ชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ บริษัทฯ มีสิทธิยกเลิกทัวร์ หรือยกเลิกการเดินทาง ) 
·       หากจองทัวร์น้อยกว่า 15 วัน รบกวนชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน
 
เงื่อนไขการยกเลิก
 
1.        กรณีลูกค้าถูกกรมแรงงานไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกนอกประเทศไทย หรือ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเกาหลี ( ต.ม เกาหลี ) ปฎิเสธการเดินทางเข้าประเทศเกาหลี  เนื่องด้วยดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ได้ เนื่องจากค่าใช้จ่ายต่างๆมีการจ่ายขาดไปหมดแล้ว
2.        กรณีกรุ๊ปเต็มแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกทุกกรณี ยกเว้นจะเปลี่ยนผู้เดินทางสามารถแจ้งมายังบริษัทก่อนเดินทาง 10 วัน
3.    กรณีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ทางบริษัทฯอาจมีการเปลี่ยนแปลงค่าทัวร์ ( ในกรณีลูกค้ายืนยันที่จะเดินทาง ) หรือ ยกเลิกกรุ๊ป หรือ เลื่อนการเดินทาง ทั้งนี้จะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเดินทาง 10 วัน
4.        สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย เมื่อวีซ่าผ่านแล้ว แต่จะมีการยกเลิกการเดินทาง
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำทัวร์ใดๆทั้งสิ้น ยกเว้นจะเปลี่ยนผู้เดินทางใหม่มาแทน
5.    ยกเลิก 21 - 30 วัน ก่อนวันเดินทาง หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นอาทิ ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน , ค่ามัดจำโรงแรมที่พัก, ค่ามัดจำรถบัส , ค่าลงทะเบียนต่างๆ 
6.        ยกเลิก 15 - 20 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
7.        ยกเลิก 1 - 14 วัน ก่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นเนื่องจากทางบริษัทฯได้จ่ายขาดไปหมดแล้ว
 
 
ข้อควรทราบ
 
1.        วันเดินทาง “กรุณาเตรียมเอกสารการทำงาน” เช่น หนังสือรับรองการทำงาน , นามบัตร , บัตรพนักงาน หรือหากมีธุรกิจส่วนตัวต้องมีนามบัตร หากเปลี่ยนชื่อสกุลต้องนำเอกสารมายืนยัน
2.        โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสมของหน้างาน อาทิ หากมีฝนตก หรือ รถติด อาจปรับโปรแกรม (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์หน้างาน ) ไกด์และหัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ทราบในแต่ละวัน
3.        ร้านช้อปปิ้งที่ทางรัฐบาลให้ทัวร์ลง ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์ ขอความร่วมมือลูกทัวร์ลงทุกร้าน ซื้อไม่ซื้อไม่ว่ากัน ทางบริษัทฯไม่มีนโนบายบังคับซื้อแต่อย่างใด ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า
4.        ทัวร์นี้จัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น  หากท่านไม่สามารถร่วมทัวร์ทุกวัน แค่สมัครมาร่วมทัวร์เพียงเพื่อการใช้ตั๋วเครื่องบินและที่พักในราคาพิเศษ  รบกวนแจ้งบริษัทฯ ตามจริง หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏว่าท่านไม่ร่วมทัวร์ตามโปรแกรมทัวร์
ทางบริษัทจะคิดค่าดำเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD / ท่าน ***                                                                                                                                                                
 
 
หมายเหตุ
 
1.        กรุณาตรงต่อเวลา !! มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาช้ากว่าเวลาที่รถออกเดินทาง ทำให้ท่าน ตกทริปท่องเที่ยว ท่านจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆได้
2.        รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ตามความเหมาะสมของหน้างาน
3.        คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำหรือจ่ายเต็มแบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 
4.    หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุเอาไว้ในโปรแกรมทัวร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่คืนเงินค่าบริการที่ได้ชำระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับบริษัทฯ เป็นการชำระเหมาจ่ายแล้ว
5.    ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6.        กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลงการบริการจากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ไขอย่างสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะไม่มีการคืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
7.        ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บค่าภาษีเชื้อเพลิงเพิ่มเติม ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศสายการบิน...
8.        หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
9.    หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี แล้วเกิดปัญหาต่าง ๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ หากท่านมีความจำเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่นเพื่อที่จะนำไปยังประเทศนั้น ๆ  หรือนำกลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดๆ
10.   มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น

เนื่องด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทั่วโลก ก่อนท่านขึ้นเครื่องบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปล็อคปิดสนิท โดยที่ขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1 ลิตร และต้องนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนด รวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น และประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอก เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงม

ช่วงเวลาการเดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง: ผู้ใหญ่

รายละเอียดการเดินทาง

ติดต่อเรา

SDTY-TOUR.COM

ชั้น 5 ห้อง 502 อาคาร เอส แอนด์ บี ทาวเวอร์(S & B Tower) เลขที่ 68-68/6 ถ.ปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500

yui.sdty-tour@gmail.com

02-2352564 / 085-5039888

เวลาทำการ:
จันทร์ - ศกร์ (8:30-17:30)

ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ในประเทศ


© 2023 SDTY TOUR CO.,LTD. All Rights Reserved. ออกแบบเว็บไซต์บริษัททัวร์ By Webunique

Top

About

Contact

Call