ใบอนุญาต 11/07420
@sdtytour     02-2352564 , 085-5039888     จันทร์-ศุกร์ 8:30-17:30 น

วีซ่า

 

ด้วยประสบการณ์ด้านวีซ่า กว่า 10 ปี ที่เราได้ให้คำปรึกษา และช่วยเหลือลูกค้ามากมาย ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ อีกทั้งความชำนาญด้านภาษา และเอกสารสำคัญที่ต้องผ่านการรับรองของกรมการกงสุล จึงทำให้เราเป็นที่ไว้วางใจมาโดยตลอด เราจึงอีกทางเลือกหนึ่งที่ท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ท่านโปรดทราบว่าในการอนุมัติวีซ่านั้น อำนาจในการอนุมัติหรือเพิกถอนวีซ่าเป็นของสถานทูตเท่านั้นกัน ไปกับเรา ที่ SDTY TOUR.COM

 

“วีซ่า”  หรือ “ตรวจลงตรา”  เป็นเอกสารซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งได้ออกให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งภายใต้การพิจารณาของประเทศนั้นๆ แต่เพียงผู้เดียว เพื่อเป็นการแสดงว่าได้อนุญาตให้ต่างด้าวบุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถเดินทางเข้าประเทศผู้ได้ออกตรวจลงตรานั้นได้ ภายในช่วงระยะเวลาและขอบเขตของจุดประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในการยื่นคำร้องขอรับตรวจลงตรา ใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองขณะเดินทางเข้าประเทศผู้ออกตรวจลงตรา ปกติแล้วจะมีการประทับตรวจลงตราไว้ในหนังสือเดินทาง อาจเป็นในรูปแบบแผ่นสติ๊กเกอร์ ตราประทับ หรืออาจอยู่ในรูปเอกสารอื่นใดที่ไม่ได้ประทับลงในหนังสือเดินทาง  ในปัจจุบันตรวจลงตราในบางประเทศเป็นแบบอิเล็คทรอนิคส์ โดยเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ผ่านเครือข่ายในระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งจะไม่ปรากฏเครื่องหมายใดๆในหนังสือเดินทาง หรือไม่มีเอกสารที่แสดงถึงการได้รับตรวจลงตรา

  

 

 

กลุ่มประเทศที่ผู้เดินทางสัญชาติไทย ไม่ต้องขอวีซ่า

สำหรับบางประเทศนั้น ประเทศไทยได้ทำข้อตกลง ยกเว้นวีซ่าให้กับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย โดยสามารถเดินทางไปประเทศนั้น ๆ ได้โดยใช้เพียงพาสสปอร์ต ไม่ต้องขอวีซ่า แค่ไปประทับตราเป็นหลักฐานการเข้าประเทศ ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเท่านั้น


ทวีปยุโรป


วีซ่าท่องเที่ยวประเทศอังกฤษ

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศนอร์เวย์

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศอิตาลี

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศฝรั่งเศส

วีซ่าธุรกิจประเทศสเปน

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศเบลเยี่ยม

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศเยอรมนี

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศสวิตเซอร์แลนด์

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศสวีเดน

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศออสเตรีย

ทวีปเอเชีย


วีซ่านักเรียนประเทศอินเดีย

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีน

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศพม่า

ทวีปออสเตรเลีย


วีซ่าท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศนิวซีแลนด์

ตะวันออกกลาง

ทวีปอเมริกาเหนือและกลาง


วีซ่าท่องเที่ยวประเทศอเมริกา

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศแคนาดา

ติดต่อเรา

SDTY-TOUR.COM

ชั้น 5 ห้อง 502 อาคาร เอส แอนด์ บี ทาวเวอร์(S & B Tower) เลขที่ 68-68/6 ถ.ปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500

yui.sdty-tour@gmail.com

02-2352564 / 085-5039888

เวลาทำการ:
จันทร์ - ศกร์ (8:30-17:30)

ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ในประเทศ


© 2023 SDTY TOUR CO.,LTD. All Rights Reserved. ออกแบบเว็บไซต์บริษัททัวร์ By Webunique

Top

About

Contact

Call