ใบอนุญาต 11/07420
@sdtytour     02-2352534 , 099-4461729     จันทร์-ศุกร์ 8:30-17:30 น
SDTY TOUR คัดสรร ทัวร์เวียดนามราคาพิเศษสำหรับคุณ ให้ท่าน เที่ยวเวียดนาม หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นช่วงปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันหยุด ในราคาและบริการที่ท่านจะประทับใจ  ไปเวียดนาม ชมทัศนียภาพแบบดั่งเดิมที่ผสมผสานกับสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว อ่าวฮาลองสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ยังคงความสมบูรณ์ของพันธุ์สัตว์เพราะมีความหลากหลายทางชีวภาพ รวมไปถึงเมืองเก่าฮอยอันที่ยูเนสโกต้องยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์สงคราม สุสานโฮจิมินห์ อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามที่เรียกกันว่า “ลุงโฮ” และคุณสามารถเช่ารถขับไปผจญภัยในทะเลทรายสุดมันที่มุยเน่  

ค้นหา


วันสำคัญ

เรียงตาม

เมือง

เว้

ดานัง

โฮจิมินห์

ฟานซิปัน

เวียดนามเหนือ

เวียดนามใต้

เวียดนามกลาง

บานาฮิลล์

นิงบิงห์

ฮอยอัน

ฮาลองบก

มุยเน่

ดาลัด

ฮานอย

ฮาลอง

ซาปา

ญาจาง

ม๊กโจว

จ่างอาน

ทัวร์โปรโมชั่น


ทัวร์แนะนำ


ทัวร์เวียดนาม PVN15 Pro เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง สงกรานต์

ราคาเรื่มต้น 21,900 บาท

ทัวร์เวียดนาม PVN20 Pro เวียดนามกลาง ไม่นอนบนบาน่าฮิลล์

ราคาเรื่มต้น 10,999 บาท

ทัวร์เวียดนาม PVN25 เวียดนามกลาง บินบ่าย กลับเย็น พัก 4 ดาว

ราคาเรื่มต้น 11,999 บาท

ทัวร์เวียดนาม HAN15 เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา เลสโก กอดดาวห่มฟ้า

ราคาเรื่มต้น 11,999 บาท

ทัวร์เวียดนาม DAD05 เวียดนามกลาง ซุปตาร์ บานาน่า พุดดิ้ง

ราคาเรื่มต้น 10,888 บาท

ทัวร์เวียดนาม (96)

ทัวร์เวียดนาม DAD04 เวียดนามกลาง 2 สวนสนุก

เริ่มต้น 12,989 บาท

ดูรายละเอียดระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

มี.ค. 05-08 / 18-21
เม.ย. 03-06 / 10-13
พ.ค. 02-05 / 21-24

ดูเดือนเดินทางพิ่มเติม

มิ.ย. 11-14 / 25-28

ทัวร์เวียดนาม PVN24 Pro เวียดนามกลาง พัก 4 ดาว นอนบนบาน่าฮิลล์

เริ่มต้น 11,999 บาท

ดูรายละเอียดระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ก.พ. 27-01 มี.ค. / 29-03 มี.ค.
มี.ค. 05-08 / 06-09 / 07-10 / 11-14 / 12-15 / 16-19 / 17-20 / 19-22 / 25-28 / 29-01 เม.ย. / 30-02 เม.ย. / 31-03 เม.ย.
เม.ย. 02-05 / 03-06 / 05-08 / 06-09 / 07-10 / 08-11 / 09-12 / 10-13 / 14-17 / 17-20 / 18-21 / 20-23 / 23-26 / 24-27 / 25-28 / 26-29 / 27-30 / 28-01 พ.ค. / 29-02 พ.ค.

ดูเดือนเดินทางพิ่มเติม

พ.ค. 03-06 / 04-07 / 06-09 / 07-10 / 08-11 / 09-12 / 10-13 / 11-14 / 14-17 / 16-19 / 17-20 / 20-23 / 21-24 / 22-25 / 23-26 / 24-27 / 27-30 / 28-31 / 29-01 มิ.ย. / 30-02 มิ.ย.

ทัวร์เวียดนาม PVN23 Pro บาน่าฮิลล์ นอนบนบาน่า

เริ่มต้น 10,999 บาท

ดูรายละเอียดระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ก.พ. 29-03 มี.ค.
มี.ค. 05-08 / 07-10 / 12-15 / 14-17

ทัวร์เวียดนาม VN03 มหัศจรรย์ เวียดนามใต้พักริมทะเล

เริ่มต้น 9,900 บาท

ดูรายละเอียดระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ก.พ. 27-01 มี.ค.
มี.ค. 05-08 / 12-15 / 26-29
เม.ย. 02-05 / 15-18 / 23-26

ดูเดือนเดินทางพิ่มเติม

พ.ค. 07-10 / 21-24 / 28-31

ทัวร์เวียดนาม DAD01 เวียดนามกลาง

เริ่มต้น 13,999 บาท

ดูรายละเอียดระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ก.พ. 25-28 / 26-29 / 27-01 มี.ค. / 28-02 มี.ค. / 29-03 มี.ค.
มี.ค. 01-04 / 03-06 / 04-07 / 06-09 / 10-13 / 11-14 / 12-15 / 13-16 / 14-17 / 15-18 / 17-20 / 24-27 / 25-28 / 26-29 / 27-30 / 29-01 เม.ย. / 31-03 เม.ย.
เม.ย. 01-04 / 04-07 / 05-08 / 06-09 / 07-10 / 08-11 / 09-12 / 12-15 / 13-16 / 14-17 / 15-18 / 16-19 / 17-20 / 18-21 / 19-22 / 20-23 / 21-24 / 23-26 / 24-27 / 25-28 / 26-29

ดูเดือนเดินทางพิ่มเติม

พ.ค. 07-10 / 08-11 / 14-17 / 15-18 / 22-25 / 28-31 / 29-01 มิ.ย.
มิ.ย. 03-06 / 04-07 / 18-21 / 19-22 / 26-29

ทัวร์เวียดนาม PVN41 ดาลัด มุยเน่ ญาตราง

เริ่มต้น 10,999 บาท

ดูรายละเอียดระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ก.พ. 29-03 มี.ค.
มี.ค. 05-08 / 07-10 / 12-15 / 13-16 / 19-22
เม.ย. 03-06 / 09-12 / 10-13 / 11-14 / 12-15 / 17-20 / 18-21 / 22-25

ดูเดือนเดินทางพิ่มเติม

พ.ค. 01-04 / 03-06 / 04-07 / 31-03 มิ.ย.
ก.ค. 03-06 / 25-28 / 26-29 / 27-30
ส.ค. 19-22 / 21-24
ก.ย. 18-21
ต.ค. 02-05 / 07-10 / 10-13 / 11-14 / 12-15 / 13-16 / 14-17 / 17-20 / 20-23 / 21-24

ทัวร์เวียดนาม PVN21 Pro เวียดนามกลาง นอนบนบาน่าฮิลล์

เริ่มต้น 9,999 บาท

ดูรายละเอียดระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

มี.ค. 06-08 / 20-22 / 27-29

ทัวร์เวียดนาม PVN20 Pro เวียดนามกลาง ไม่นอนบนบาน่าฮิลล์

เริ่มต้น 10,999 บาท

ดูรายละเอียดระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

มี.ค. 07-09 / 14-16 / 21-23

ทัวร์เวียดนาม PVN47 Pro เวียดนามใต้ เข้า ออก ดาลัท

เริ่มต้น 11,999 บาท

ดูรายละเอียดระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ก.พ. 27-01 มี.ค.
เม.ย. 03-06 / 09-12 / 10-13 / 11-14 / 12-15 / 17-20 / 18-21 / 22-25 / 24-27
พ.ค. 01-04 / 03-06 / 04-07 / 10-13 / 15-18 / 22-25 / 31-03 มิ.ย.

ดูเดือนเดินทางพิ่มเติม

มิ.ย. 05-08 / 12-15 / 19-22 / 26-29
ก.ค. 03-06 / 10-13 / 17-20 / 24-27 / 25-28 / 26-29 / 27-30 / 28-31
ส.ค. 02-05 / 09-12 / 21-24 / 28-31
ก.ย. 11-14 / 18-21 / 25-28
ต.ค. 02-05 / 07-10 / 10-13 / 11-14 / 12-15 / 13-16 / 14-17 / 17-20 / 20-23 / 21-24

ทัวร์เวียดนาม DAD16 เวียดนามกลาง สาวน้อยนพมาศ

เริ่มต้น 12,999 บาท

ดูรายละเอียดระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

เม.ย. 10-12 / 12-14 / 13-15 / 14-16

ทัวร์เวียดนาม DAD20 เวียดนามกลาง สาวน้อยร้อยแรงม้า

เริ่มต้น 8,999 บาท

ดูรายละเอียดระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ก.พ. 28-01 มี.ค. / 29-02 มี.ค.
มี.ค. 21-23
เม.ย. 04-06 / 06-08 / 09-11 / 10-12 / 11-13 / 13-15 / 14-16 / 15-17 / 30-02 พ.ค.

ดูเดือนเดินทางพิ่มเติม

พ.ค. 02-04 / 03-05

ทัวร์เวียดนาม FD71 เวียดนามใต้ ญาจาง มุยเน่ ดาลัท

เริ่มต้น 11,888 บาท

ดูรายละเอียดระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ก.พ. 28-02 มี.ค.
มี.ค. 06-09 / 13-16 / 20-23

ทัวร์เวียดนาม DAD19 เวียดนามกลาง สาวน้อยร้อยชั่ง

เริ่มต้น 9,999 บาท

ดูรายละเอียดระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ก.พ. 27-29
มี.ค. 12-14 / 26-28 / 27-29 / 28-30
เม.ย. 02-04 / 03-05 / 05-07 / 16-18 / 17-19 / 18-20 / 24-26 / 25-27

ดูเดือนเดินทางพิ่มเติม

พ.ค. 06-08 / 07-09 / 08-10 / 09-11 / 14-16 / 15-17 / 16-18 / 21-23 / 22-24 / 23-25 / 28-30 / 29-31 / 30-01 มิ.ย.
มิ.ย. 04-06 / 05-07 / 06-08 / 11-13 / 12-14 / 13-15 / 18-20 / 19-21 / 20-22 / 25-27 / 26-28 / 27-29

ทัวร์เวียดนาม DAD18 เวียดนามกลาง สาวน้อยร้อยเสน่ห์

เริ่มต้น 11,999 บาท

ดูรายละเอียดระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ก.พ. 26-29
มี.ค. 18-21 / 25-28 / 26-29 / 28-31
เม.ย. 01-04 / 02-05 / 05-08 / 06-09 / 08-11 / 09-12 / 16-19 / 18-21 / 23-26 / 25-28

ดูเดือนเดินทางพิ่มเติม

พ.ค. 02-05 / 04-07 / 07-10 / 09-12 / 14-17 / 16-19 / 21-24 / 22-25 / 23-26 / 27-30 / 30-02 มิ.ย.
มิ.ย. 06-09 / 11-14 / 13-16 / 18-21 / 20-23 / 25-28 / 26-29 / 27-30

ทัวร์เวียดนาม DAD05 เวียดนามกลาง ซุปตาร์ บานาน่า พุดดิ้ง

เริ่มต้น 10,888 บาท

ดูรายละเอียดระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ก.พ. 27-01 มี.ค.
มี.ค. 01-04 / 03-06 / 05-08 / 07-10 / 10-13 / 12-15 / 14-17 / 17-20 / 20-23 / 24-27

ติดต่อเรา

SDTY-TOUR.COM

ชั้น 5 ห้อง 502 อาคาร เอส แอนด์ บี ทาวเวอร์(S & B Tower) เลขที่ 68-68/6 ถ.ปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500

admin@sdty-tour.com

02-2352434 , 02-2352535 , 02-2352636 , ทอมมี่ 097-2508173 , แฟง 099-4461729 , แพรว 088-0112101

เวลาทำการ:
จันทร์ - ศกร์ (8:30-17:30)

ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ในประเทศ


© 2020 SDTY TOUR CO.,LTD. All Rights Reserved. ออกแบบเว็บไซต์บริษัททัวร์ By Webunique

Top

About

Contact

Call